Skip to content

Document Header

Промоција Врњачке Бање убудуће и у медијима Северне и Јужне Америке и Аустралије

Промоција Врњачке Бање убудуће и у медијима Северне и Јужне Америке и Аустралије published on

Александар Жигић, дописник РТС из Чикага, већ неколико деценија својим репортажама инспирише и повезује људе широм света. На иницијативу Председника општине Врњачка Бања, Бобана Ђуровића, организован је званичан састанак о успостављању сарадње, о медијском представљању нашег места широм света.сарадња

Врњачка Бања је по званичним подацима Министарства туризма и телекомуниакција у 2017. години била најпосећеније туристичко место код домаћих туриста, док смо код страних туриста заузели треће место, после Београда и Копаоника. Великим капиталним инвестицијама и улагањима у инфраструктуру, обогаћивању туристичке понуде али и изградњом нових хотела са четири и пет звездица, Врњачка Бања ће се обједињеном понудом представити и нашој заједници у дијаспори. Врњачка Бања има интереса да представи своју туристичку понуду нашем народу широм Америке, Канаде, Аустралије и већем делу Европе, али и странцима, како би посетили наше место и уживали у чарима природног амбијента, здравственог и велнес туризма али и били део многобројних манифестација, фестивала и међународног карневала. На састанку у Кабинету Председника општине, договорена је и сарадња о Данима Врњачке Бање најпре у Чикагу, а потом и Вашингтону и Њујорку. 

Виолета Костић

Please follow and like us:

Врњачка Бања награђена за ефикасну управу

Врњачка Бања награђена за ефикасну управу published on

Нa нaциoнaлнoj кoнфeрeнциjи прoглaшeни су пoбeдници тaкмичeњa зa грaдoвe и oпштинe „Шaмпиoни лoкaлнoг рaзвoja“, у oргaнизaциjи НAЛEД-a и РTС-a, на којој је Врњачка Бања  добила награду вицешамиона у категорији ефикасне управе. награда 1

Звaњe шaмпиoнa и вицeшaмпиoнa пoнeлe су сaмoупрaвe кoje су рeфoрмaмa aдминистрaциje и примeнoм нoвих мoдeлa и приступa знaчajнo унaпрeдили квaлитeт живoтa у лoкaлнoj зajeдници и нивo услугa прeмa грaђaнимa, привукли инвeстициje и успoстaвили сaрaдњу сa пoстojeћoм приврeдoм. Признaњa и сeртификaтe дoбитницимa су уручили пoтпрeдсeдницa Влaдe Србиje и прeдсeдницa Кooрдинaциoнoг тeлa зa рoдну рaвнoпрaвнoст Зoрaнa Mихajлoвић, министaр држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Брaнкo Ружић, прeдсeдник ИO НAЛEД-a Дejaн Ђoкић и дирeктoркa Сeктoрa зa плaнирaњe и рaзвoj Развојне Aгенције Србије Aнa Жeгaрaц, с прeдстaвницимa Рaдиo-тeлeвизиje Србиje и Удружeњa нoвинaрa Србиje.нагарада 2

Од 33 градских и општинских управа, са 43 предложена пројекта, Врњачка Бања је добила награду вицешамиона у категорији ефикасне управе. Свечаној додели признања, присуствовао је Председник општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић, који је у свом обраћању, истакао задовољство што је Врњачка Бања у јакој конкуренцији изборила признање, које представља значајан напредак за грађане у остваривању својих права. Ова награда је признање за досадашњи рад локалне самоуправе али и обавеза да и у наредном периоду дајемо свој пуни допринос ефикаснијем функционисању локалне самоуправе.

Виолета Костић

 

Please follow and like us:

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial