Skip to content

Document Header

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На седници Општинског већа одржаној 30. маја којом је председавао Бобан Ђуровић, најпре је Скупштини општине предложен на усвајање предмет који се тиче одлуке по предлогу Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини Општине на кп. бр. 503/17 КО В. Бања. Ради се о локацији код Аутобуске станице на којој се према Урбанистичком пројекту може градити искључиво објекат комерцијалне мешовите намене – тржни центар. Такође је прихваћен и предлог одлуке о отуђењу из јавне својине Општине, ради се о грађевинском земљишту на кп. бр. 1125/35 КО В. Бања и два објекта на парцели који би се према утврђеном предлогу Комисије за спровођење поступка располагањима непокретностима у јавној својини, након спроведеног поступка отварања понуда прикупљених путем јавног оглашавања отуђио купцу „Вода Синђелић“ доо „Ждрело“, као једином понуђачу, по купопродајној цени од 32.508.000 динара.

Општинско веће је на овој седници донело Измену и допуну програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине В. Бања за 2019. годину. За унапређење саобраћајне инфраструктуре – израду полигона са неопходном опремом и уређајима за едукацију и такмичење деце и других учесника у саобраћају, опредељен је 1,1 милион динара, док је за унапређење саобраћајног васпитања и образовања предвиђено 900.000 динара, за превентивно – промотивне активности – 650.000 динара, за научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја – 750.000 динара и 1,6 милиона динара за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији врњачке Општине.

Разматран је и Нацрт Одлуке о завршном рачуну Општине за 2018. годину са Извештајем екстерне ревизије. Буџетски дефицит као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 47.632 хиљаде динара у консолидованом завршном рачуну Општине В. Бања за 2018. годину, односно дефицит од 46.573 хиљаде динара у Извештају о извршењу буџета за 2018. годину.

Скупштини је предложено да усвоји одлуку о Локалном антикорупцијском плану Општине В, Бања за период од 2019. до 2022. године, чији је општи циљ транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач општина, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. Са позитивним исходом разматрана је и Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе Општине В. Бања која се доноси у складу са Стратегијом одрживог развоја врњачке Општине.

Веће је донело решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине за 2019. годину. Чланови комисије су: дипл. пр. Тијана Диздар, дипл ек. Гордана Узуновић, дипл. пр. Марија Атанасковић, мастер инж. пољ. Александар Јевтић и Лазар Радаковић, пољопривредник.

Чланови Већа једногласно су усвојили Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину са финансијским планом. Заштита животне средине представља организационо предузимање мера и активности ради очувања и рационалног коришћења природних богатстава као и спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају ове вредности и здравље и живот људи. Укупан износ расположивих средстава је 1.650.000 динара.

Из Извештаја о раду који је усвојен на седници, може се закључити да је рад Општинске управе општине Врњачка Бања у извештајном периоду био задовољавајући, да је већина наложених мера из 2018. године одрађена, да је уз велико залагање свих запослених постигнут напредак у раду органа, повећана ефикасност, квалитет и квантитет рада, а све у циљу задовољавања потреба грађана Општине Врњачка Бања. Највише руководство је донело, уградило и имплементирало своју политику квалитета. Политика квалитета је адекватна и пружа оквир за циљеве квалитета. Она обавезује све запослене да следе стално побољшање система квалитета. Све процедуре, радни процеси, радна упутства, спецификације услуга и стандарди су доступни на сваком радном месту. Запослени су информисани о свим потребним документима за реализацију радног процеса. Из појединачних извештаја руководилаца организационих јединица, може се видети обимност рада Општинске управе као јединственог органа, број примљених предмета у извештајном периоду и њена ажурност. Из свега наведеног у текућој години планирана је темељна реорганизација, ради још ефикаснијег рада.

Што се Нацрта ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2019. годину тиче, планиране активности које су се финансирале средствима буџета, које су предвиђене плановима и програмима рада корисника буџета, у највећој мери су извршене. Током фискалне године буџет Општине Врњачка Бања пословао је у условима дефицита текуће ликвидности. Наведени дефицит финансирао се из средстава која су била резервисана за посебне намене и друга привремено слободна наменска средства, и то у износу од око 70.000.000 динара током године. Сва нереализована средства која су коришћена за финансирање дефицита текуће ликвидности, односно расходи који се финансирају из ових средстава, који нису реализовани у 2018. години, предвиђени су за финансирање Одлуком о буџету за 2019. годину из текућих прихода 2019. године у највећој мери, а коначно ће се ово усклађивање извршити ребалансом буџета након усвајања Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину.

М.Ст.Ј.

„ГОРСКИ ВУКОВИ“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И НА ГРУЖИ

„ГОРСКИ ВУКОВИ“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И НА ГРУЖИ published on

У Горњем Милановцу, 18. маја одржано је такмичење у кувању војничког пасуља и у стрељаштву. Врњачку Бању представљали су чланови Удружења бораца ратова од 1990. до 1999. „Горски вукови“: Дејан Ерац, Милован Ристић, Јован Шеровић, Радослав Џамић и Предраг Јовановић. У конкуренцији 16 тимова наши „Вукови“ показали су умеће одличних стрелаца и освојили треће место и бронзану медаљу, као и пехар.

– Задовољни смо са постигнутим успехом, јер конкуренција је била јака. Милован, Радослав и Предраг дали су све од себе и успешно завршили такмичење у стрељаштву. Са по десет хитаца из ваздушне пушке у мету удаљену 10 метара, остварили су трећи резултат и учинили нас поноснима. У кувању војничког пасуља нисмо успели да се пласирамо међу најбоље и планирамо да усавршимо наш рецепт за војнички пасуљ, а Врњчани и туристи моћи ће да га пробају до краја јуна, рекао нам је Дејан Ерац, председник Удружења „Горски вукови“.

Такмичарске активности „Горски вукови“ наставили су 25. маја у Гружи, на језеру, где је организован Меморијални турнир Удружења ратних војних инвалида и породица палих бораца Крагујевца. Такмичило се 12 екипа. Екипу „Вукова“ чинили су: Дејан Ерац, Владан Јовановић, Милован Бошковић и Марко Миодраговић који су освојили укупно пет медаља и пехар, као и захвалницу за успешну сарадњу и учешће. Они су у категорији бораца освојили екипно, треће место. У појединачном такмичењу, Милован Бошковић и Марко Миодраговић освојили су сребрне медаље, а Владан Јовановић изборио се за треће место и бронзану медаљу.

– Учествујемо на такмичењима увек са жељом да се сетимо наших палих сабораца, у њихову част, а то је и прилика да ми, борци скренемо пажњу на нас и наше квалитете као и да се дружимо у једној такмичарској, али ипак опуштеној атмосфери.

Искористили бисмо прилику да се захвалимо нашој локалној самоуправи на подршци и „Врњачким новинама“ које прате наше активности, рекао нам је Милован Ристић, заменик председника Удружења „Горски вукови“.

М.Ст.Ј.

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ХОТЕЛИЈЕРА

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ХОТЕЛИЈЕРА published on

„ЗДРАВЉЕ И УЖИВАЊЕ – СВИМА ДОСТУПНА ВРЊАЧКА БАЊА“

Други састанак Радне групе хотелијера одржан је 29. маја у Хотелу „Слатина“. Поред иницијатора оснивања Радне групе Бобана Ђуровића, председника Општине, састанку су присуствовали менаџери врњачких хотела, Снежана Милићевић у име Факултета ХиТ, Никица Пантовић, директор Туристичке агенције „Спа травел“, Иван Трифуновић, директор ТО В. Бања, представници ЗОО врта „Врњци“, као и Никола Џамић у име маркетинг службе ТВ „Пинк“ и Добривоје Марински, видео продуцент.

На састанку је поднет извештај о предузетим активностима на основу закључака са претходног састанка од 4. априла, уз исцрпну анализу кроз дискусију о реализованим активностима. Такође, било је речи и о новим предлозима везаним за заједнички рад Радне групе.

– Имали смо интензивне састанке са будућим инвеститорима у области хотелијерства. В. Бања је добила добар маркетиншки наступ у смислу успешних инвестиција и кренуле су да нам се јављају компаније које би градиле нове хотеле. У овом тренутку хотела у Бањи има довољно и потенцијални инвеститори били би актуелни кроз неколико година. Ширење хотелских капацитета може да се ради у зонама ван Бање, између Новог Села и Врњачке Бање. Преостаје нам приватизација „Железничара“ који ће доћи у поступак продаје након чега ће се на тој локацији градити хотел. Остаје нам и приватизација Хотела „Бреза“ и Хотела „Променада“ и подизање њихове категоризације. Када будемо дошли у позицију да имамо мали хотелски смештајни капацитет, онда можемо да размишљамо о новим инвестицијама.

Оно на чему ћемо радити у наредних месеци, наредних годину – две, то су туристички садржаји који би употпунили боравак гостију и евентуално продужили њихов боравак. Ваши хотели су за велико уважавање, ваш труд, залагање и ентузијазам је такође на високом нивоу, што се тиче оцене локалне самоуправе. Оно што се тиче уређења јавних површина такође је на високом нивоу, али подбацили смо у домену туристичких атракција и маркетинга. Оно што је потребно у наредном периоду јесте да од постојећих ствари добијемо приче које могу да добију неки епилог и да радимо на пројектима на којима већ радимо. Прошли пут је Никица дао своје предлоге који су и били искристалисани у неком претходном периоду. Ја сам већ имао састанке са људима који граде паркове минијатура, радимо на одабиру парцеле. Са компанијом која гради Гарден паркове, велике цветне фигуре, са њима сам имао састанак у Београду. То би могла да буде интересантна атракција и ми имамо неке локације у близини центра. Инвеститори су нам понудили и „Шуму илузије“ у вечерњим сатима са звучним и светлосним ефектима, која је веома интересантна.

Оно на чему тренутно радимо је претакање идејног у главни пројекат, на Гочу, са великим модификацијама. Министарство туризма ће нас финансирати у реализацији овог пројекта са 40 милиона динара колико ће да да и локална самоуправа.

У међувремену, од прошлог састанка до овог, најавио сам да ћемо ићи у продају простора на Аутобуској станици за градњу тржног центра, 1,15 хектара на локацији некадашњег ГП „Рад“ за милион евра. Тржни центар треба да буде нешто више од тржних центара који се налазе у окружењу Крушевац – Краљево – Ниш, на 15.000 квадрата, на два спрата, са неким новим брендовима.

Имали смо састанак у Председништву Републике, ја и Дејан Савић, тренер ватерполо репрезентације Србије, са председником државе и одобрено нам је три милиона евра у овој години за завршетак Националног ватерполо центра јер већ следеће године очекује нас реализација уговора на десет година, од две хиљаде пливача из Италије који би обуку обављали у В. Бањи од маја 2020. године, рекао је Ђуровић на почетку састанка.

У даљем току седнице било је речи о изради промотивног ТВ спота који ће се емитовати на националним и регионалним телевизијама. Од продуцента Маринског очекује се израда модерног и квалитетног спота у трајању од 15 до 30 секунди који ће на најбољи начин промовисати В. Бању, а финансираће се из Фонда локалне самоуправе и хотелијера. Према речима Ђуровића, циљ спота је промоција дестинације Врњачке Бање.

– Мој пројектни задатак је да Врњачку Бању прикажем још лепшом и да људе та порука коју ћу приказати кроз спот их привуче да гостују у Врњачкој Бањи. Мислим да В. Бања са својим квалитетима и садржајима заслужује озбиљну продукцију, да пошаљемо слику у свет која може да се емитује на свакој националној телевизији, и у земљи и у иностранству. Основ свега у споту биће вода, рекао је Добривоје Марински, власник регионалне телевизије са дугогодишњим продукцијским искуством чији је ТВ спот проглашен спотом деценије. Марински је предложио израду блок бампера, ефектне кратке рекламне форме са поруком „Здравље и уживање – свима доступна Врњачка Бања“.

У наставку седнице анализиране су цене хотелског смештаја, дискутовало се о дефинисању заједничког учешћа на међународним сајмовима туризма, дефинисао се концепт Врњачког карневала, уз сугестију Небојше Богићевића из ТО В. Бања да је неопходно и индивидуално ангажовање хотела, ресторана, кафеа и појединаца у доприношењу карневалске атмосфере са адекватним карневалским украшавањем објеката и да је то општи интерес В. Бање.

Иванка Богојевић и Драган Срећковић, власник ЗОО врта „Врњци“ који је коначно недавно регистрован, презентовали су нову туристичку понуду. На површини од око три хектара туристи могу да виде око 200 врста атрактивних птица из целог света и још многе интересантне животиње.

Чланови Радне групе сложили су се да би било оправдано да се Врњачка Бања нађе у специјалном луксузном двојезичном издању „Hello“ магазина чији је тираж 15.000 примерака у коме би на нешто мање од 200 страница  биле обрађене промотивне теме које се односе на историју, културу, туристичке атракције и целокупну туристичку понуду Врњачке Бање. Издање овог магазина у продаји је на тржишту Србије, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

На крају састанка председник општине иницирао је организовање гостовања иностраних тур оператера уз одржавање адекватних састанака са врњачким хотелијерима како би их Врњачка Бања заинтересовала као туристичка дестинација и како би се дошло до конкретизовања сарадње.

М.Ст.Ј.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ published on

Јавна расправа о нацрту ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019. годину одржана је у Великој сали СО 29. маја.

Била је то прилика да се чују предлози за увећање одређених позиција које су изнели представници установа и јавних предузећа.Јавну расправу је отворио Саша Радисављевић, секретар СО, у својству модератора. Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије  известио је присутне да су разлози за предлагање ребаланса повећане активности корисника буџета и недостајућа новчана средства за обавезе по Завршном рачуну за 2018. годину, као и да овим ребалансом буџет Општине се планира на вишем нивоу и то за 100.630.000 динара.

Увећање одређених апропријација предложили су представници ПУ „Радост“, Културног центра и Општинске стамбене агенције. Одборник Драгољуб Богдановић интересовао се за могућност повећања средстава за месне заједнице, а Дунић га је обавестио да су код свих месних заједница увећана средства, и то са по 300.000 динара за текуће одржавање.

М.Ст.Ј.

УЧВРШЋЕНО СТАРО ПРИЈАТЕЉСТВО

УЧВРШЋЕНО СТАРО ПРИЈАТЕЉСТВО published on

Дан младости, 25. мај, симболизовао је у неким предходним временима низ дивних догађаја које памте савременици  бивше СФРЈ.

МЗ Панонија код Бачке Тополе управо тог дана слави Дан места у вишенационалној средини са 15 народа и народности.

Пријатељство које су спортисти започели деведесетих година прошлог века, крунисано је 1993. године када су ФК „Панонија“ и ФК „Омладинац“ из Новог Села склопили договор о братимљењу који се не само међу спортистима поштује и дан данас.

 Овогодишњи Дани Паноније били су повод да се обнове старе и успоставе нове „везе“ па су гостопримљиви Панонци позвали  Новоселце да им се придруже у прослави Дана места. Ученици ОШ чланови ФАНПИ „Бане Миленковић“ из Новог Села били су гости својих вршњака а у културно-уметничком програму, на новоотвореној сцени, својом песмом и игром пренели су традицију свога краја па су склопљена нова пријатељства и са КУД из Сомбора и околине.

Двадесетак ученика ОШ из Новог Села са пратиоцима провело је два незаборавна дана у предивном амбијенту малог места велике душе са потпуно нетипичним пејзажом за Војводину, зеленој оази вишестолетних шума са изузетно уређеним просторним комплексом, у историји, још у 15 .веку култивисаног и насељеног. У месту које броји око 600 становника налази се Хотел, Конгресна сала са 350 места, Каштел из 1846. године, паркови са ретким и заштићеним врстама и игралиштима просто врви од деце свих узраста па ово место с правом носи назив Панонски Дечји град.

Сузе, нове љубави и „стисци“ на растанку најбоље говоре да је путовање успело. Експедиција из Новог Села посетила је Нови Сад бацивши поглед са Петроварадинске тврђаве.

Жарко Марковић  

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial