Skip to content

Document Header

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ДОНЕО АКТА ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ДОНЕО АКТА ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ published on

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1) Наређује се Општинској управи општине Врњачка Бања да отвори кол центар са дежурством од 08 до 16 часова, чији је циљ информисање најстаријих суграђана о начину пружања помоћи у ванредном стању, на број телефона: 036/ 601-200

2) Препоручује се свим грађанима старијим од 65 година и хроничним болесницима да посебно ограниче своје кретање и да у што мањој мери излазе из својих кућа, будући да су они најугроженија група становништва;

3) Наређује се Јавним предузећима и установама чији оснивач Општина Врњачка Бања да у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије организују процес рада и да примењују мере санитарног надзора и заштиту запослених;
3.1 Наређује се свим директорима јавних предузећа и установа да приступе едукацији свих запослених којима руководе, како би се ширење корона вируса свело на најмању могућу меру,
3.2 Наређује се свим директорима јавних предузећа и установа да одреде координатора који ће бити задужен за пуну примену и спровођење мера;

4) Ограничава се радно времене угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и осталих угоститељских објеката) од 8 до 20 часова. Трговинским радњама ограничава се радно време до 22 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољенo је присуство највише 50 лица, а летњим баштама до 50 столица;

5) Наређује се затварање свих спортских објеката (хала спортова, теретане, фитнес клубови…);

6) Наређује се Саветима Месних заједница да доставе податке и координирају са Центром за социјални рад Врњачка Бања и Црвеним Крстом Врњачка Бања у вези пружања помоћи старим, болесним и немоћним лицима (достава хране лекова и сл.), а достављање ће вршити Центар за социјални рад Врњачка Бања и Црвени Крст Врњачка Бања;

7) Наређује се Општинској управи општине Врњачка Бања – Одсек за инспекцијске послове да спроводи мере појачаног инспекцијског надзора;

8) Наређује се свим превозницима у јавном превозу и такси превозницима да у такси возилима организују појачано санитарно обезбеђење возача и примену техничких мера уласка и изласка возача;

9) Наређује се свим управницима стамбених зграда да организују појачано одржавање заједничких просторија у објектима колективног становања (вишепородичне заједничке зграде) са посебним освртом на прописану и периодичну дезинфекцију рукохвата, улазних врата, интерфона и рукохвата и тастатура лифтова;

10) Наређује се отказивање свих културних и спортских манифестација;

11) Апелује се на грађане да не праве залихе;

12) Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Please follow and like us:

ОДРЖАН САСТАНАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОДРЖАН САСТАНАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ published on

Поводом епидемије Корона вируса, 16. марта 2020. године, у Врњачкој Бањи, одржан је први састанак Штаба за ванредне ситуације,од како је расписано ванредно стање на територији Републике Србије. Штабом руководи командант штаба, председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић. 

На састанку су донете конкретне мере које су у складу са одредбама које је дала Влада Републике Србије, након увођења ванредног стања. „На састанку Штаба за ванредне ситуације донете су конкретне мере, пре свега, имплементација мера са републичког на локани ниво, у циљу заштите и спречавања ширења вируса, а с друге стране и понашање свих друштвених институција, у наредном периоду док траје ванредно стање, у Републици Србији. Донети су одговарајући закључци, који су одмах добили примену, а сви су углавном у сврху превентивних, заштитних мера, консолидације стања и што боље информисаности грађана о свему што се дешава како на нивоу републике, тако и на локалном нивоу“, рекао је Ђуровић.
На штабу је донета одлука о појачаном раду предузећа Бањско зеленило и чистоћа, Белимарковац и Шуме Гоч. У сарадњи са Белимарковцом, Бањско зеленило ће одржавати комуналну хигијену улица у Врњачкој Бањи, док ће се смеће и отпад износити дупло чешће него у претходном периоду. Настале кварове на водоводу, дежурне екипе Белимарковца санираће у најкраћем могућем периоду, што ће у наредном периоду бити њихов примарни задатак.
„Поред појачаних активности наших Јавно-комуналних предузећа, морам издвојити да су донете конкретне одлуке у које су укључене институције које се баве бригом о најстаријима и најнемоћнијима. То су Центар за социјални рад, Црвени крст и део Општинске управе, који је добио задатак да у наредних 48 сати уз подршку месних канцеларија и месних заједница изврши обилазак и попис лица старијих од 65 година, а који живе сами у својим домаћинствима. Циљ је да се овим лицима помогне у смислу набавке намирница и медикамената, како би се што мање кретали и на тај начин избегли могућност заразе“, наводи Ђуровић.
Волонтери врњачке општине поменуте грађане снабдеваће храном и медикаментима, како би што мање излазили из кућа и у циљу заштите свог здравља и здравља својих најмилијих, и тако поштовали препоруку Владе Републике Србије. Посебне бројеве телефона отвориће Црвени крст Врњачка Бања, Центар за социјални рад, Дом здравља „Др Никола Џамић“ и Општинска управа, а који ће бити намењени информисању најстаријих суграђана о начину пружања помоћи, током трајања ванредног стања.
Сви тимови и директори јавних предузећа и установа у обавези су да свакодневно команданту штаба подносе писане извештаје о спроведеним активностима које су прецизиране донетим одлукама.
У наредном периоду штаб ће заседати сваки дан уколико за то буде било потребе, како би све одлуке и препоруке које доноси Влада републике Србије могле одмах да се спроведу и на локалу.

С. Удовичић

Please follow and like us:

САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ published on

На основу мера утврђених Oдлуком о увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године обавештавамо Вас да се почев од 17.3.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање обуставља непосредан  рад са странкама.

Неће се вршити пријављивање на евиденцију незапослених лица, нити ће се евидентирати обавезно лично јављање тражиоца запослења.

Молимо све послодавце који подносе захтев за издавање / продужење радне дозволе да га упуте електронским путем на мејл адресе филијала, у складу са обавештењем које се налази на веб сајту Националне службе за запошљавање у одељку „документи / дозволе за рад“.

Такође молимо све клијенте да користе алтернативне облике комуникације – телефон, мејл и друго.

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ www.nsz.gov.rs и на уллазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.

              ПРЕС НСЗ

Please follow and like us:

Мере на основу Одлуке о увоиђењу ванредног стања

Мере на основу Одлуке о увоиђењу ванредног стања published on

Председник Републике Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић, донели су 16. марта 2020. године, у складу са Уставом, Одлуку о увођењу ванредног стања, која је ступила на снагу.

Од понедељка, 16. марта, у потпуности је обустављен рад предшколских, школских и високошколских установа. До краја школсе године неће радити вртићи, основне и средње школе и универзитети у Републици Србији. Упис деце одвија се нормално, посредством е-Управе. еВртић је доступан на територији целе Србије, док ће еУпис за упис у школе бити активан од 1. априла. Осмаци ће пробни тест за малу матуру полагати он-лине. Настава ће се обављати као настава на даљину путем РТС 3, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.

Ванредно стање значи да су границе Србије затворене за све стране држављане, са изузетком дипломата акредитованих у Србији и странаца са боравишном дозволом. Грађани Републике Србије, као и акредитоване дипломате и страни држављани који имају боравиште у Републици Србији, а који улазе у Републику Србију, у обавези су да буду у самоизолацији најмање 14 дана, под кривичном одговорношћу. Ова мера ће бити стриктно контролисана и њено кршење биће најстроже санкиционисано.

Када је реч о грађанима Републике Србије и станим држављанима који имају боравиште у Републици Србији,  а који долазе из Италије, Швајцарске, Ирана, Румуније, Шпаније, Немачке, Француске, Аустрије, Словеније и Грчке, одређује се изолација у трајању од 28 дана.

Грађанима ће при уласку у земљу бити уручено законски обавезујуће решење. Запрећена затворска казна за кршење ове одредбе је до три године затовра. Ово је веома важно како би се смањило кретање грађана, што је један од главних разлога за увођење ванредног стања у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

Посете болницама су забрањене, а болнице у којима се лече оболели од Корона вируса, чува војска. Припадници Војске Србије контролишу и обезбеђују друге јавне објекте и локације, као што су аутобуске и железничке станице, аеродроми, поште, док на граничним прелазима помажу надлежним органима у контроли преласка границе. ПОлиција спроводи појачани надзор над свим објектима затвореног типа који примају више од 50 особа. 

Увођењем ванредног стања на значи да престаје рад у привреди, приватном и јавном сектору. Препоручује се послодавцима да процес рада организују тако да сви који то могу, раде од куће. Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење заштитиних маски и сл.). Влада позива све послодавце у Србији да у максималној мери свим својим запосленима омогући рад од куће и апаелује на послодавце да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за своје запсолене. Ово се посебно однси на грађане чија деца престају да иду у вртиће и школе.

Отаказни су сви културни и спортски догађаји. Радно време угоститељских објеката је ограничено. Укида с еноћни јавни саобраћај и редукује дневни јавни превоз.

Ограничено је повећање цена основних животних намирница и заштитне опреме, уз строге казне за поскупљење у време ванредног стања. Забрањен је извоз стратешких производа, као што су лекови и прехрамбени, заштитни производи.

Грађанима се препоручује самоизолација – без окупљања, без посета, без изласка из куће без преке потребе. Изузеци се односе на одлазак у продавнице и апотеке, на бацање смећа и на шетање кућних љубимаца.

Препорука за лица старија од 65 година је да строго воде рачуна и уопште не излазе напоље,  придржавају се свих упутстава зарад очувања сопственог здравља и здравља својих најмилијих, а да за све њих неопходне радње обављају млађи чланови породице.

Влада Републике Србије је у потпуности посвећена борби против ширења вируса COVID-19, из минута у минут прати развој ситуације у земљи, региону и свету и благовремено ће обавештавати о свему и донети све потребне одлуке у циљу очувања здравља грађана.

Please follow and like us:

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial