Skip to content

Document Header

НАРЕДБА ШТАБА

НАРЕДБА ШТАБА published on

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 10. АПРИЛA 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 10. 4. 2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У


УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.
1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) и то:
1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5.000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;
2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5.000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;
3) лицима која нису навршила 65 година ‒ од 17 до 05 часова радним данима, као и од петка од 17 часова до понедељка до 05 часова.
Забрана из става 1. овог члана не односи се на:
1) здравствене раднике – са лиценцом;
2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;
3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;
4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;
5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.
2. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.
Забрана се не односи на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.
3. Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.
Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.
3. Рад малопродајних објеката се организује по следећем принципу:
– Понедељак – петак од 07.00 до 15.00 часова
– за грађане старије од 65 година петак од 04.00 до 07.00,
– Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
4. Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
број: 217-1/20-70 од 10.априла 2020.године


КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић, с.р.

ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА СРБИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА СРБИЈЕ published on

Општинска управа Општине Врњачка Бања обавештава све грађане на територији Општине Врњачка Бања, да је покренут рад платформе „Електронска Пијаца Србије“

Општинска управа Општине Врњачка Бања обавештава све грађане на територији Општине Врњачка Бања, да је покренут рад платформе „Електронска Пијаца Србије“, путем линка https://pijaca.minpolj.gov.rs, а све у циљу да се омогући произвођачима квалитетне хране, директан контакт са потрошачима у градским срединама, широм Србије. Имајући у виду тренутну ситуацију у нашој земљи, као и ограниченост кретања, ова платформа донекле замењује постојеће системе дистрибуције и омогућава потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.
За саму регистрацију на платформи Електронска Пијаца Србије, неопходно је за почетак приступити WEB адреси https://pijaca.minpolj.gov.rs. Затим, кликом на квадратић у доњем десном углу „Регистрација домаћинства“ отвара се опција за унос Корисничког имена и лозинке. Следећи корак је клик на „Регистрација произвођача“, где треба унети елементарне податке: тип произвођача, производни програм, основне податке, као и контакт, систем квалитета (уколико постоје), web или Facebook презентацију, као и локацију (унети на мапи). У горњем десном углу налази се опција Сачувај и након тога извршена је регистрација на платформи Електронска Пијаца Србије.

Општинска управа
Општина Врњачка Бања

ТРЕНИНГ ПРЕКО ZOOM-А

ТРЕНИНГ ПРЕКО ZOOM-А published on

ТРЕНИНГ ПРЕКО ZOOM-А ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Позивају се ОЦД које су заинтересоване за бесплатни тренинг за писање пројеката преко ZOOM-а који је заказан за петак 10. април у 17h (програм) и 19h (финансије) да се пријаве слањем својих контакт података и контакт података својих представника на anacolovic.finansije@gmail.com.

Напомена:

Наведени тренинг спроводи се у склопу пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА), у циљу јачања партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама. Пројекат такође доприноси спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030.

Небојша Алимпић, дипл. економиста

координатор локалног економског развоја

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Одсек за локални економски развој и инвестиције

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ published on

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Узимајући у обзир да је 17.03.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19,  а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо Вас о начинима комуникације са странкама :

  • Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености  поднети  електронским путем.
  • Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се  електронским путем;
  • Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.
  • Детаљне информације и  обрасци  биће доступни на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs , од 23.3.2020. године 
  • Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.
  •  Прибављање и допуна документације са клијентима  размењиваће се  електронским путем;
  • Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем Презентација Обуке „Пут до успешног предузетника;
  • Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се  третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности;

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне иформације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ  и на уллазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.                                                                               Национална служба за запошљавање

С А О П Ш Т Е Њ Е

Због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање обавештава све заинтересоване за учешће на јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, да се продужава рок за пријем пријава закључно са 30.04.2020. године.

Све информације у вези са достављањем захтева можете добити путем дежурних телефона,  који су истакнути  на улазним  вратима надлежних филијала, или се   налазе на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

                                                                        Национална служба за запошљавање

С А О П Ш Т Е Њ Е

Национална служба за запошљавање обавештава сва незапослена лица заинтересована за учешће на Јавним позивима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години, а која нису завршила обуку „Пут до успешног предузетника“, да ће током трајања ванредног стања ова обука бити реализована електронским путем.

Све информације  можете добити путем дежурних телефона,  који су истакнути  на улазним  вратима надлежних филијала, или се налазе на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

 Национална служба за запошљавање

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial