Skip to content

Document Header

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА published on

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА РАД  ОД 04:00 ДО 07:00 ЧАСОВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА

У ВрњачкојБањи у четвртак 30.4.2020. године у периодуод 04:00 до 07:00 часова, радићетрговинскиобјектизаснабдевањестаријиход 65 година.

Бројпотрошача у трговинскимобјектимаможебитиједанпотрошачнадесетквадратнихметараузпоштовањеопштихмерапревенције и физичкеудаљености.

У акцијусусеукључили:

Називтрговинскогланца/продавнице Јединица локалне самоуправе Адреса
„Зоки Маркет“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.18
ДТЛ- „Леон“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.49
С.Т.К.Р. „Рада М“ ВрњачкаБања Краљевачка 25
Т.Р. „Радуловић промет“ ВрњачкаБања Велибора Марковића 10
Индустрија меса „Матијевић“ Врњачка Бања Крушевачка бб, Зелена пијаца
СТКР „ТИМ 1“ ВрњачкаБања, НовоСело Краљевачка 103
СТКР „ТИМ 2“ Врњачка Бања Београдска бб
СТКР „ТИМ 3“ Врњачка Бања Велибора Марковића 63
„ТЕМПО 007“ Врњачка Бања, Врњци Кнеза Милоша 184г
ПТР „ИКА С“-ДИС партнер Врњачка Бања Кнеза Милоша 33
ПТР „ИКА С“ – бивша самоуслуга ГОЧ Врњачка Бања Немањина 2
Маркет „Хит Теа“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.27
АпотекаКраљево „АпотекаВрњачкаБања“ ВрњачкаБања Краљевачкабб
АпотекаКраљево „АпотекаМеркур“ ВрњачкаБања Немањинабб
Апотека „Filly farm“ Врњачка Бања Немањина 22
Апотека „Aleksandar pharm“ Врњачка Бања Краљевачка 18
Апотека „Aleksandar pharm 2“ Врњачка Бања Велибора Марковића 2
Апотека „Aleksandar pharm 3“ Врњачка Бања, Ново Село Ново Село бб

Трговцизадржавајуправоизмене режима рада.

ОДЛУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ОДЛУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ published on

Шест чланова чинило је кворум на седници Општинског већа која је одржана у Великој сали СО 29. априла.

Председавао је Иван Џатић. Разматран је и усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Врњачка Бања, са добијеном сагласношћу ресорног Министарства. Према речима Саше Радисављевића, секретара СО, Општина тренутно има четири уговора о закупу на 2,23 ha, а располаже са 998 ha земљишта које може да да у закуп. Он је напоменуо да је 1.250.000 динара уложено за одржавање атарских путева. Чланови Већа једногласно су дали сагласност на одлуку УО о усвајању измењеног Финансијског плана и програма Културног центра по Првом ребалансу буџета Општине као и на прву измену Програма рада Установе Спортски центар за 2020. годину, а ове измене тичу се превођења у стални радни однос двојице дугогоришњих радника ових установа.

Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, представио је члановима Већа Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора комуналне инспекције из изворне надлежности јединице локалне самоуправе који је једногласно усвојен. У даљем току седнице донета је одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву.  Усвојен је и предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Општине В. Бања према коме су нови чланови: Владан Чеперковић, привреда, Дејан Вељовић, војска, Иван Радовић, председник СО, Јасмина Трифуновић, односи са јавношћу и Ђорђе Ђукић, Црвени крст.

Као допуна дневног реда разматран је и усвојен Програм активности Црвеног крста В. Бања са финансијским планом за 2020. годину, а тиче се измена и допуна финансијског плана. Општинско веће сагласно је са измењеним Програмом пословања – Програмом рада ПУ „Радост“ за 2020. годину на основу Првог ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2020. годину. У завршници седнице усвојено је обезбеђивање додатних средстава из текуће буџетске резерве због недовољно планираних средстава Одлуком о буџету Општине за финансијску подршку субвенционисања трошкова вантелесне оплодње за парове. За пет поднетих захтева биће неопходно обезбедити још 171.470 динара из текуће буџетске резерве.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial