Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА published on

На првој редовној седници новог скупштинског сазива, одржаној 11. септембра 2020. године, усвојене су 23 тачке дневног реда без расправе али и без опструкције и бојкота.

Седницу су, након усвајања записника са конститутивне и прве седнице по хитном поступку, напустили одборници Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије јер, како је рекао одборник Родољуб Џамић, није исто учествовати у раду седнице као део коалиционе већине и као опозиција, тако да су разлози напуштања седнице ишчекивање формирања републичке Владе и евентуално формирање шире коалиције у врњачкој Скупштини.

На седници су престали одборнички мандати Бобану Ђуровићу и Ивану Џатићу због преузимања функција које су неспојиве са функцијом одборника. Након потврђивања мандата одборника, уследио је избор чланова Верификационог одбора, Катарине Ђорђевић, Милана Плањанина и Срђана Удовичића и давање и потписивање свечане заклетве нових одборника Филипа Вујашанина и Бобана Јанчића.

Скупштина је потврдила 15 одлука Општинског већа, донетих за време ванредног стања. Известилац по тој тачки, секретар Скупштине Саша Радисављевић, појаснио је да је реч о потврђивању и важењу одлука и других правних аката које је Општинско веће донело у том периоду.

Одлука о завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2019. годину са Извештајем Државне ревизорске институције усвојена је као 4. тачка Дневног реда уз напомену известиоца Зорана Дунића да је остварен суфицит од око 55 милиона динара и да су сви корисници буџета остварили своје финансијске планове.

Усвојен је  извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године као и Ребаланс Одлуке о буџету Општине за 2020. годину.

Усвајањем одговарајуће Одлуке, покренут је процес израде Плана развоја Општине Врњачка Бања од 2021. до 2027. године. Како је појаснила Сузана Црноглавац, руководилац Одсека за локални економски развој, законски основ је Закон о планском систему који предвиђа доношење развојних докумената за период од седам година за јединице локалне самоуправе. Процес израде предвиђа фазе као и укључење свих заинтересованих страна у локалној заједници. Носилац израде је  локална самоуправа уз сарадњу  свих јавних институција на локалном нивоу и грађана. Рок доношења је до 1. јануара 2021. године. Процес је транспарентан и подразумева  укључивање јавности у свим фазама, а на сајту Општине биће отворен банер на коме ће се објављивати сви акти из процеса израде.

Усвајањем одговарајућих  одлука, покренут је процес израде Локалног акционог плана запошљавања Општине Врњачка Бања за 2021. годину, затим доношење Плана детаљне регулације „Грачац 1“ и мера за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту.

Посебно значајна Одлука, усвојена је о начину, поступку и органима задуженим  за спровођење јавних расправа у Општини Врњачка Бања. Образложење по овој тачки дневног реда поднела је Јасмина Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа Општине. Овом одлуком ближе се уређују начин, поступак организовања и органи задужени за спровођење јавних расправа у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно планских докумената из надлежности Општине Врњачка Бања. Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта или о нацрту неког акта. Јавна расправа траје најмање 15 дана, а може трајати и краће, у изузетним случајевима, ако то захтева хитност разматрања предмета јавне расправе, што се ближе уређује самим актом о коме се спроводи јавна расправа.

На овој седници, одговарајућим одлукама, увећани су основни капитали ЈП „Нови Аутопревоз“ и „Белимарковац“. Такође је као одлука, усвојена анализа пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Општина Врњачка Бања.

На дневном реду била је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање, „Шуме Гоч“. Даљим усвајањем одлука, потврђена су отуђења грађевинског земљишта из јавне својине, као и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Општине Врњачка Бања, што је детаљније појаснила у образложењу, Славица Станковић, општинска правобранитељка.

На самом крају седнице, разматране су и усвојене измене финансијских програма установа Спортски центар, Културни центар, Туристичке организације, Народне библиотеке „Др Душан Радић“, Општинске стамбене агенције, Предшколске установе „Радост“, ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ и Црвеног крста Врњачка Бања.

Тачка дневног реда „Избор и именовања“, скинута је са дневног реда, а након допуне истог, разматрана и усвојена Одлука о спровођењу јавних набавки. Седница је закључена након одборничког питања које је поставио  Миро Веселиновић, а које се односило на решавање проблема превоза за поједине ученике.

С. Станојчић

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ НА КОВИД-19

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ НА КОВИД-19 published on

БРЗИ И ПРЕЦИЗНИ ТЕСТОВИ НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

У лабораторији Специјалне болнице „Меркур“ од 11. септембра могуће је урадити серолошки тест на КОВИД-19 на лични захтев. Тест је могуће урадити без упута и заказивања, а резултати стижу истог дана.

Анализе се раде се на најсавременијим апаратима, што омогућава обраду великог броја узорака у једном дану.

Тестови су базирани на ELISA техници која је дефинисана као услов за улазак у Црну Гору, Бугарску, Мађарску и друге земље.

Цена теста је  1.200 динара по антителу.

IgM антитела –  показатељ свеже вирусне инфекције, јављају се непосредно пре, за време или после појаве првих симптома болести, у зависности инкубације. (За оне који желе да путују у друге земље као потврда да је особа негативна или у случају симптома како би се утврдило присуство вируса)

IgG антитела – ова антитела се дуже време задржавају у организму и показатељ су прележане инфекције. (За особе које су прележале КОВИД -19 и желе да знају да ли су створили антитела као и пацијенти који нису имали симптоме али желе да утврде да ли имају антитетала)

Радно време Лабораторије је сваког радног рана од 07:00 до 14:00 х, Зграда Купатила.

ИСПЛАТА ПОСЕБНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

ИСПЛАТА ПОСЕБНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ published on

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће у понедељак, 14. септембра 2020. године, извршити исплату посебне новчане накнаде за месец август 2020. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial