Skip to content

Document Header

Аграрни фонд-субвенцијe и кредитирања

Аграрни фонд-субвенцијe и кредитирања published on

Аграрни фонд је почео са расподелом субвенција и кредитирања регистрованих пољопривредних домаћинстава на територији општине Врњачка Бања.vrnjacka banja poljoprivreda

У првој расподели, субвенције су дате за 16 регистрованих домаћинстава и то за набавку животиња (свиње, овде, краве, пчеле). Субвенција подразумева 50% од набавних цена, а реализација се врши доношењем фискалног рачуна и потписивањем посебног уговора с фондом.

За субвенције је до сада утрошена једна половина предвиђених средстава, планираних за 2015. годину. С обзиром да сва предвиђена средства за 2015. годину, нису утрошена, рок за расподелу субвенција и кредитирање продужен је до 15.12. 2015. године.

Конкурс по питању кредитирања траје још 10 дана,а услов за пријаву је регистровано домаћинство, док је кредит могуће реализовати код било које банке на територији Републике Србије.

Општина признаје и уплаћује камату за оне којима кредит буде одобрен. Вредности кредита које комисија даје су 300.000 динара, чији је рок отплате једна година, односно 800.000 динара са роком отплате од две године.

Све детаљне информације могу се добити у згради општине, у канцеларији аграрног фонда, број 64.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial