Skip to content

Document Header

vesti vrnjacka banja, novosti

ФИНИШ ПРОЈЕКТА „ЕКО СУВЕНИРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

ФИНИШ ПРОЈЕКТА „ЕКО СУВЕНИРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ published on

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЕКО СУВЕНИРА

Заједничким напором и креативним радом приведен је крају  пројекат „Еко сувенири Врњачке Бање“. Као финална активност која је презентовала резултате рада свих који су се ангажовали и доприносили реализацији пројекта је изложба радова еко сувенира која је отворена 25. новембра у Библиотеци „Др Душан Радић“.

Део учесника – реализатора изложбе еко сувенирa

О сувенирима се већ годинама воде полемике у туристичкој индустрији. Произвођачима се много тога замера, а понајвише немаштовитост, недостатак креативности… Већина се слаже да преовладава кич и да је тешко пронаћи савремени сувенир који изражава идентитет, има употребну вредност, а притом је стилски и естетски привлачан. Захваљујући пројекту Центра за децу и омладину„Еко сувенири Врњачке Бање“, Врњачка Бања je добила своје оригиналне еко сувенире са врњачким мотивима, израђене од еколошки прихватљивих материјала, модерног дизајна, сувенире који су одраз традиције, културно-историјске и материјалне баштине, и изражавају аутентичне природне и туристичке вредности и атрактивности врњачке Општине, а притом задовољавају уметничке и производне стандарде.

Изложени радови еко сувенира уверили су посетиоце да су мали и млади аутори уградили у њих део своје маште, љубави и својствену оригиналност. Свако од њих је према својим могућностима изнедрио предмет који је прави артефакт њихове љубави према Врњачкој Бањи. Још значајнији аспект реализованог пројекта представља утискивање у свест младих значај еколошког приступа изради сувенира и велику важност рецилкирања.

Сумирајући утиске ученика који су учествовали у изради еко сувенира може се рећи да нису били свесни колико се вредних сировина скрива у одбаченом отпаду. Њихов заједнички закључак је да морају да постану свесни важности ограничених природних ресурса. Није довољно о томе само читати, размишљати већ и деловати, смањити непотребну потрошњу и тако спречити настанак новог отпада, што је уједно и најважнији корак, поново искористити сваки предмет који се може искористити и на крају рециклирати оно што остаје као отпад. Конкретно, у овом случају, велико је задовољство уверити се у невероватну трансформацију нечег одбаченог, безвредног у сувенир који има естетску, материјалну и употребну вредност.

Центар за децу и омладину Врњачка Бања у партнерству са привредницима и школским установама реализовала је пројекат „Еко сувенири Врњачке Бање“. Смисао пројекта је да се употребом остатака из процеса производње текстила, картона и дрвета и коришћења стаклене амбалаже из угоститељства умањи количина отпада и да те остатке млади својим креативним радом искористе за израду аутентичних еко сувенира. Општи циљ је повезивање организације са бизнис сектором ради обезбеђивања одрживости пословања и запошљавање младих.

Реализацијом овог пројекта који је финансијски подржан од Министарства заштите животне средине и наставља се уз финансијску подршку ЈП Пошта Србија, руководила је Валентина Крстић, менаџер и аутор пројекта.

Радове су изложили ученици четвртог разреда ОШ „Попински борци“ учитељица Мирјане Веселиновић Стојковић и Валентине Зајић Јовановић, ученици ОШ „Младост“ Врњци, наставника Томе Томића, чланови УРДОУР-а којима је радионице дубореза водио Милан Бугариновић и ученици Гимназије под менторством Биљане Марковић Крагуљац.

 М.Ст.Ј.

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Ванредна седница Општинског већа одржана је 26. новембра, а председавали су Бобан Ђуровић и Иван Џатић. Чланови Већа усвојили су Нацрт трећег Ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2020. годину. Образложење је изнео Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Разлог за предлагање овог ребаланса је стварање основа за увећање издатака за повећање вредности капитала код јавних предузећа чији је оснивач Општина у циљу помоћи у превазилажењу недостатака у новчаним токовима и стварању услова за сервисирање доспелих обавеза. Здравствена криза која је изазвана пандемијом вируса  SARS-CoV-2 који изазива заразну болест Ковид-19 довела је поред тешких последица по живот и здравље становништва и до тешких економских последица по привреду. Процена је да ови трендови умањују пројекцију прихода буџета за 2020. годину за око 30%. Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода. Кориговане су пројекције за остварење прихода по основу боравишне таксе коју плаћају паушално обвезници по основу издавања приватног смештаја. Укупан раст ових прихода планира се у висини од 9.000.000 динара, колико износи и увећање расхода на одговарајућим апропријацијама.

Скупштини је предложено да донесе одлуку којом се повећава основни капитал ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ у износу од девет милиона динара. Снежана Миљевић, руководилац Одсека за локалну пореску администрацију упознала је присутне са Нацртом Одлуке о начину и поступку утврђивања просечне цене непокретности по зонама на територији Општине В. Бања. Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Скупштина ће разматрати Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације „Х3“ који обухвата простор између Врњачке улице и Улице хероја Чајке, између Виле „Емилија“, хотела „Александар“ и „Променада“ и објекта старе Летње позорнице.

Одлуку о монтажним објектима која је предложена Скупштини да је донесе, образложила је Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне односе. Одлуком се прописују услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних објеката и мобилијара, привременог карактера, на јавним површинама и осталим површинама у општој употреби на територији врњачке Општине, а разлог за доношење ове одлуке је прецизирање појединих одредби важећих прописа у циљу ефикаснијег поступања.

У даљем току седнице разматрани су извештаји о финансијском пословању за 2019. годину ЈП „Белимарковац“, „Врући извори“ ДОО Грачац, ЈП „Нови Аутипревоз“. ЈП „Белимарковац“ је у годишњем извештају исказало добит у нето износу од 644.000 динара. „Врући извори“ су у годишњем финансијском извештају исказали добит од 69.202 динара. Број запослених у овом предузећу реализован је у складу са Програмом пословања за 2019. годину којим је предвиђено шест запослених на неодређено и три запослена на одређено време. ЈП „Нови Аутопевоз“ исказало је добит од 1.716.504 динара. Оснивачу, Општини, определило је 10% а 90% нераспоређене добити предузеће ће задржати за своја инвестициона улагања. Веће је дало сагласност на измену и допуну ценовника услуга ЈП „Нови Аутопревоз“. Сат паркинга у екстра зони биће 50 динара, у првој и другој зони 45 динара, целодневно паркирање у првој и другој зони коштаће 200 динара, а паркинг карта за месечно паркирање 1.200 динара.

О информацији о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач СО В. Бања, за период од 1. јануара 2020. до 30. септембра 2020. године,чланове Већа известио је Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности. Тим за праћење реализације годишњег, односно тромесечног програма пословања седам јавних предузећа, у оквиру ове информације дао је своја закључна разматрања и напомене сваком предузећу понаособ.

Општинско веће донело је другу измену и допуну Програма коришћења средстава за за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине за 2020. годину. Већници су изгласали предлог за усвајање економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Радост“ од стране СО В. Бања. Месечна економска цена по детету је 23.709 динара. Буџет Општине финансира 80% економске цене. Износ који финансира корисник услуга је 4.741 динара месечно. За дане одсуства корисник плаћа 50% од утврђеног износа. Седница је завршена усвајањем захтева за одобравање средстава из текуће буџетске резерве за врњачки Дом здравља на име плата за неуговорене раднике за месец септембар и октобар.

М.Ст.Ј.

БРОЈ ПОЗИТИВНИХ НА КОВИД У ПОРАСТУ

БРОЈ ПОЗИТИВНИХ НА КОВИД У ПОРАСТУ published on

Пред крај новембра месеца, тачније 24, у Врњачкој Бањи било је 150 укупно Ковид  позитивих пацијената. Епидемиолошка ситуација пред крај новембра месеца није била баш добра, број заражених корона вирусом је у константном порасту и на дневном нивоу је око десетак позитивних пацијената.

– У овом тренутку референтне установе за јављање за пацијенте са било каквим тегобама су Ковид  амбуланте у Новом Селу  и Руђинцима. Због повећаног броја позитивних пацијената специјалистичке службе Дома здравља до даљњег неће радити, већ су лекари рапоређени у Ковид амбулантама. И АТД и Рентген служба и даље  су у служби Ковид пацијената  и ту је промењено радно време  тако да лабораторија сада ради и у поподневним сатима, рекла је директорка врњачког Дома здравља „Др Никола Џамић“ др Весна Малићанин и додала да с обзиром да је кренула сезона обележавања слава, свако треба да буде савестан  и мисли на своју и сигурност других људи.

Dr Vesna Malićanin

– Ми не можемо да изигравамо полицајце, кренуле су славе и не можемо ми да мислимо о томе да ли ће неко бити кажњен, да ли ће се придржавати мера и  да ли ће заражени поштовати одређени карантин односно изолацију од 14 дана. Ја не могу да верујем да ми треба да апелујемо на људе да се придржавају прописаних мера али ево, заиста апелујем на све суграђане да поштују прописане мере и апелујем на све позитивне којима је одређена изолација, да се тога и придржавају. Молим заиста све Врњчане да будемо уједињени и да пробамо да изађемо из ове приче као победници. Битно је да сви  покажемо добру вољу а на добробит свих нас, додала је др Малићанин.

На дневном нивоу ради се готово 40 тестова, а тестирање се обавља свакодневно од понедељка до петка. Уколико буде било потребе у наредном периоду, тестирања ће се вршити и викендом.

 А.С.

ИЗЛОЖБА „ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАШ“

ИЗЛОЖБА „ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАШ“ published on

ДЕЧИЈИ ДОЖИВЉАЈ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

У оквиру обележавања Дечије недеље у Замку културе реализован је едукативни пројекат „Имаш право да знаш“, намењен раду са децом предшколског и основношколског узраста на територији В. Бање. Према речима аутора пројекта Јелене Боровић Димић, овај едукативни програм треба да скрене пажњу на културно и природно наслеђе као неодвојив сегмент људског идентитета, да скрене пажњу да је човек део природе и да постоје дејствујући једно на друго. Замишљен је тако да се састоји из два дела. У првом делу деца су погледала постављене изложбе у Замку културе. Други део је изложба дечијих радова са темом „Културно и природно наслеђе“. Радови представљају одговор деце на примљене информације у првом делу пројекта.

Групни рад: Стево Миљковић, Анита Чоловић, Божидар Стојаковић, Марина Рафаиловић, УРДОУР

Учесници – излагачи су ученици четвртог разреда ОШ „Попински борци“ Пискавац и чланови УРДОУР-а предвођени учитељицама и педагозима Мирјаном Стојковић и Валентином Зајић Јовановић из ОШ „П. борци“ и Миленом Чеперковић и Биљаном Стефановић из УРДОР-а. Њих двадесетак исказало је своје утиске са посећених изложби кроз цртеже.

Радови Анђелије Чеперковић 4/4, Софије Јанковић 4/5, Вање Арсић 4/4 и Елене Дечовић 4/4 ОШ „П. борци“ Пискавац

Изложба је отворена 20. новембра, на Међународни дан права детета и трајаће месец дана. Сарадник на пројекту је Катарина Кљајић.

М.Ст.Ј.

„МЕРКУР“ ПОНОВО УЛАЗИ У КОВИД РЕЖИМ РАДА

„МЕРКУР“ ПОНОВО УЛАЗИ У КОВИД РЕЖИМ РАДА published on

Брига за здравље грађана, као подршка Министарству здравља у борби против пандемије: Специјална болница „Меркур“ реорганизовала своје ресурсе, уз стриктно поштовање мера које препоручује струка.

Меркур поново Ковид болница

На основу одлуке Министарства здравља Републике Србије, Специјална болница „Меркур“ од 26. новембра почиње да прима пацијенте оболеле од Ковид-19 вируса. „Меркур“ је тиме добио значајну улогу да помогне колегама из здравственог система Србије у борби против опаке болести, у тренутку када се пандемија у Србији шири.

– У време када је пандемија у великом налету у нашој земљи, велика је одговорност бранити животе наших грађана. Преласком у режим Ковид болнице, „Меркур“ улази у борбу за одбрану наше отаџбине тако што ће да брине о оболелима.

 Организација рада биће постављена по свим принципима за очување здравља запослених и њихових породица, а тиме и безбедност Врњачке Бање као дестинације. Све своје ресурсе „Меркур“ ставља у службу борбе за здравље грађана оболелих од корона вируса, како би Врњачка Бања несметано наставила свој туристички живот када се епидемија оконча, изјавио је директор „Меркура“ др sc. med. Дејан Станојевић.

Током пролећа  „Меркур“ је већ био у Ковид систему и то искуство биће  искоришћено и у овој етапи рада. „Меркурови“ лекари, сестре и помоћни радници,  још тада су прошли комплетну  едукацију. Искуства која су размењена са тимовима  за сузбијање и борбу против епидемије из Кине и Русије, биће употребљена у циљу пружања што квалитетније здравствене услуге уз највиши ниво безбедносних мера.

У обавештењу Министарства здравља стоји да се „лица код којих је дијагностиковано присуство заразне болести Ковид-19, изазвано вирусом SARS-CoV-2, почев од 26. новембра 2020. године, упућују ради лечења у Специјалну болницу за лечење и рехабилитацију  „Меркур“ у Врњачкој Бањи”. У складу са обавештењем, директор Станојевић донео је одлуку о раду организационих једница у режиму ковид-болнице, која се односи на измену режима рада за медицински сектор (лекари и медицинско особље) и за немедицински сектор (хотелско-ресторанске, комерицјалне, правне, маркетинг, помоћне и финансијске службе, велнес и аква центар…).

„Све службе прилагодиће свој рад новонасталој ситуацији и поступаће у складу са налозима директора и непосредних руководиоца. Неке службе обављаће своје пословне активности ван просторија послодавца (рад од куће), док ће поједини радници бити на принудном или годишњем одмору“, стоји у Одлуци директора.

Колектив „Меркура“ свих година свог пословања радио је на очувању и побољшању здравља својих гостију и ова мисија се не мења ни у овим изазовним временима. Надају се да ова ситуација неће трајати дуго и да ће из ње изаћи са најбољим резултатима, а након тога се брзо вратити својим редовним пословима пружања бањског одмора и лечења грађанима Србије.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial