Skip to content

Document Header

vesti vrnjacka banja, novosti

ПРОЈЕКАТ И АКЦИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ

ПРОЈЕКАТ И АКЦИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ГИМНАЗИЈЕ published on

На конкурсу Министарства омладине и спорта, међу 136 пријављених пројеката, нашао се и пројекат Ученичког парламента Гимназије Врњачка Бања, под називом „Шта нам тешко“.

Овај пројекат из области рециклаже и екологије, одобрен је од стране поменутог Министарства и за његову реализацију добијена је финансијска помоћ од 40.000 динара.

Крајем новембра спроведена је у дело прва фаза реализације пројекта која је  подразумевала прављење клупа од палета.

Узевши у обзир да је фарби потребно да се суши и дрво је упије пре фазе осликавања, ученици, а било их је у великом броју, махом су се бавили шмирглањем, сечењем палета и фарбањем првог слоја фарбе. Акција је настављена и током децембра месеца, тако да је у новој календарској години хол првог спрата школе обогаћен овим необичним колоритним клупама које су идеално место за дружење и одмор.

Све похвале за агилност чланова ученичког парламента, као и за маштовито осликавање.

М.Ст.Ј.

Please follow and like us:
error20

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

ПАРК ЦВЕЋА – НОВА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

Ванредном седницом Општинског већа која је одржана 21. јануара у Великој сали, председавао је Бобан Ђуровић. Скупштини општине предложено је да усвоји нацрт Одлуке о утврђивању начина и услова за отуђење станова у јавној својини Општине В. Бања ради трајног решавања самбених потреба избеглица. Ради се о 12 станова у две стамбене зграде у Улици Боре Васиљевића. Општинска стамбена агенција на предлог повереника за избеглице припрема уговоре о купопродаји станова са лицима којима су станови дати у закуп као избеглим лицима, под условом да су измирили обавезе по основу закупа стана и текуће обавезе доспеле до 1. фебруара 2020. године, као и да испуњавају друге услове из закона, уз обавезу да непокретност не отуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји стана.

Чланови Већа изгласали су Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације Грачац – Ромско насеље, претежне намене за становање, површине нешто веће од три хектара. Разматран је и нацрт Одлуке којом се предвиђају измене и допуне Одлуке о такси превозу на територији врњачке Општине, а разлози за доношење ове Одлуке садржани су у измени и допуни Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Извршена је промена у одредбама које регулишу услове за обављање делатности такси превоза, а пре свега, на нов начин су дефинисани услови које треба да испуњава возач за стицање статуса такси возача, као и услови које треба да испуњава возило за издавање одобрења за такси возило. У наставку седнице Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности упознао је присутне са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о лимо сервису. Основне одредбе предложене нацртом утврђују карактеристике за путничко возило којим се обавља лимо сервис, као и квалификациона картица возача и др.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Известилац о овом нацрту Одлуке био је Небојша Алимпић, координатор локалног економског развоја.

Циљеви израде ЛАПЗ-а су: идентификовање проблема, препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле разлике у погледу ризика незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су: какво је стање на тржишту рада у локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће ефекти бити постигнути. Задатак Локалног савета за запошљавање је да изврши анализу стања запослености у Општини В. Бања и на основу добијених резултата, а у складу са циљевима Националног плана за запошљавање за 2020. годину и Стратегије одрживог развоја Општине В. Бања 2013-2023. године, изради нацрт ЛАПЗ-а.

Скупштини је предложено да донесе Одлуку о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Програм локалног партнерства“ која омогућава да се непосредним учешћем грађана у сарадњи са Општином реши део комуналних проблема локалне заједнице, уређење мањих јавних површина. Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 10 потписа грађана који су измирили пореске обавезе из тог дела Општине.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ В. БАЊА ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ

Виолета Костић, координатор за родну равноправност известила је чланове Већа о предлогу Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за успостављање родне равноправности Општине В. Бања за период 2020-2023. године. За праћење спровођења ЛАП-а за успостављање родне равноправности биће задужено надлежно радно тело Скупштине општине, организациона јединица надлежна за послове друштвених делатности и координатор за родну равноправност.

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај, расподелу одговорности, једнаке могућности за економску независност жена и мушкараца. Показатељи положаја жена, као и релативног положаја жена и мушкараца указују на неравноправну расподелу ресурса, моћи и могућности у различитим сферама друштвеног, економског и политичког живота. Родна равноправност је на глобалном нивоу дефинисана и као кључан предуслов развоја, а увођење родне перспективе у све политике, на свим нивоима, као главна стратегија за њено постизање. Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном животу и њихово отклањање захтева не само правно регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа и примену у пракси, која ће омогућити да жене и мушкарци имају једнаку корист од развоја једне заједнице. До скоро, локална димензија остваривања родне равноправности није била посебно истакнута и обавезе дефинисане законима и међународним документима су се односиле најчешће на државе. Међутим, имајући у виду да су локалне самоуправе најближе потребама грађана и грађанки, као и да задовољавање потреба грађанки и грађана спада у надлежности локалне самоуправе, јасно се указала потреба и кључна улога локалних власти у остваривању равноправности и спречавању дискриминације.

Родна равноправност у локалним политикама је уједно и предуслов демократичности и доброг управљања на локалном нивоу, које је оријентисано на потребе грађана и грађанки.

Управо због значаја примене принципа родне равноправности на локалном нивоу, а недовољно јасне регулативе у том сегменту, Савет европских општина и региона донео је Европску повељу за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу и предузео низ акција за њену промоцију, али и установио кораке који ће осигурати њену примену. Тако Повеља подразумева израду Акционог плана за њено спровођење, али и међусобну сарадњу потписница која ће олакшати примену и размену добрих пракси. Европску повељу је до сада потписало преко 1.300 локалних и регионалних управа широм Европе.

Европска повеља усвојена је у општини Врњачка Бања, 22. децембра 2016. године.

Уследило је давање сагласности на програме пословања са финансијским плановима за 2020. годину, за установе: Спортски центар, Туристичка организација, „Радост“, Културни центар, Центар за социјални рад, НБ „Др Душан Радић“, ОО Црвени крст и ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“. Директори су поднели кратке извештаје, а Бобан Ђуровић изнео је своје сугестије везане за побољшање квалитета пословања.

Председник Ђуровић представио је меморандум о сарадњи врњачке Општине и Kingmax Group Supply Chain LTD са заједничким циљем развоја, планирања и спровођења пројекта „Парк цвећа у Врњачкој Бањи“ чија се изградња планира на два хектара. Биће то веома атрактиван туристички садржај, највећи на Балкану. Меморандум представља темељ будуће сарадње кроз коју ће се реализовати стратешко партнерство и развој самог Пројекта, али и јачање међународне сарадње између Кине и Србије.

М.Ст.Ј.

Please follow and like us:
error20

ПРОМОЦИЈА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ У БЕЧУ

ПРОМОЦИЈА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ У БЕЧУ published on

Туристичка понуда наше земље и Врњачке Бање,  представљена је на Међународном сајму туризма „Ferrienmesse Wien““ у Бечу од 16. до 19. јануара

Реч је о једном од највећих туристичких сајмова ове врсте у Аустрији, на коме своје понуде има преко 800 излагача из више од 70 земаља и 150 хиљада посетилаца.  На националном штанду Србије, своје понуде представили су бројни хотели, Туристичке агенције, винарије и Туристичке организације из Србије. Наша Туристичка организација, промовисала је потенцијале Врњачке Бање и авио линију Лађевци-Беч. Летови за Беч планирани су целе године, два пута недељно зими и три пута недељно у летњој сезони. Делегација Врњачке Бање, састала се са амбасадором Србије у Аустрији, Небојшом Родићем. Посебно представљање туристичких капацитета Врњачке Бање, тржишту Аустрије, догодиће се на пролеће у Бечу.

С. Станојчић

Please follow and like us:
error20

ОДРЖАНА ЛИТИЈА И МОЛЕБАН ЗА СВЕТИЊЕ

ОДРЖАНА ЛИТИЈА И МОЛЕБАН ЗА СВЕТИЊЕ published on

На Крстовдан 18. јануара, у Врњачкој Бањи су одржани молитвени скуп и крсни ход  од старог Храма Пресвете Богородице.

На Крстовдан 18. јануара, у Врњачкој Бањи су одржани молитвени скуп и крсни ход  од старог Храма Пресвете Богородице, кроз центар Врњачке Бање,  до новог Храма Живоносни Источник, као подршка верницима Српске православне цркве у Црној Гори. У новом Храму служена је Света Тајна Јелеосвећења и Молитословље као подршка Епархијама Српске православне цркве, свештенству и верном народу у Црној Гори, у праведној борби за очување Светиња. Предвођена свештенством, поворка од неколико стотина Врњчана, међу којима су били и представници локалне самоуправе, председник Општине Бобан Ђуровић, председник СО Иван Радовић, заменик председника Општине Иван Џатић, народна посланица Александра Јефтић и други, прошла је улицама Врњачке Бање од старог до новог Храма, где је након литије служен молебан.

Хладно време није спречило велики број Врњчана да учествују у литији и молебану, чиме се и Врњачка Бања сврстала у већину градова и општина у којима су одржани овакви скупови подршке.

С. Станојчић

Please follow and like us:
error20

БОГОЈАВЉЕНСКО КУПАЊЕ У ВРЊАЧКОЈ РЕЦИ

БОГОЈАВЉЕНСКО КУПАЊЕ У ВРЊАЧКОЈ РЕЦИ published on

Прослављен један од највећих  хришћанских празника

Велики хришћански празник Богојављење обележен је 19. јануара, а широм Србије, по традицији, верници су пливали за „Часни крст“. Готово да није било града или вароши у нашој земљи где није било Богојављенског пливања. За „Часни крст“ се плива широм православног света.

У Врњачкој Бањи, велики празник Богојављење, обележен је у врњачким црквама где се освештавала вода коју су верници носили својим кућама. У народу постоји веровање да „богојављенска вода“ има духовна и лековита својства. Симболично, скакањем и купањем у леденој Врњачкој реци, у њеном најдубљем делу, код ресторана „Вир“ и „Гочко“,  обележен је и тај традиционални православни обичај везан за Богојављење. Пред више десетина Врњчана, свештеник, протојереј Радош Младеновић, бацањем „часних крстова“ у Врњачку реку, означио је почетак овe православне светковине у којој су учествовала  петорица младића, а у традицији ће овај догађај бити обележен пети пут.

С. Станојчић

Please follow and like us:
error20

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial