Skip to content

Document Header

vesti vrnjacka banja, novosti

Н А Р Е Д Б A

Н А Р Е Д Б A published on

На основу члана 29. став 1. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 81/18), Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20), Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 21. 07. 2020. године, због погоршане епидемиолошке ситуације у окружењу проузроковане ширењем епидемије заразне болести „COVID – 19“, а у циљу одређивања одговарајућих мера за спречавање и сузбијање заразне болести на територији Општине Врњачка Бања, доноси наредбу.

У циљу превентивне заштите становништва и гостију Општине Врњачка Бања а због погоршане епидемиолошке ситуације у окружењу проузроковане ширењем епидемије заразне болести „COVID – 19“, председник Општине Врњачка Бања донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања број 217-129/20 од 21. 07. 2020. године. Имајући у виду напред наведену одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, од уторка 21. 07. 2020. године на снази су и примењују се следеће посебне – обавезне мере заштите становништва – грађана и гостију:

1. Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере личне заштите (ношење заштитне маске и/или визир и рукавица). За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метар, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m2.
2. У свим затвореним просторима обавезно је ношење заштитних маски уз поштовање дистанце од најмање 2 метра између лица.
3. Ограничава се рад свих трговинских објеката до 23,оо часа.
4. Ограничава се радно време свих угоститељских објеката рачунајући и објекте брзе хране до 23,оо часа, а извођење музичког програма до 22,оо часа. Уколико се при извођењу музичког програма код отворених угоститељских објеката не поштује дистанца везано за размак између столова од 2 метра, надлежни орган Општинске управе Општине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се ставити ван снаге, односно укинути одобрење за постављање баште која не поштује ову дистанцу.
Уколико се при извођењу музичког програма у затвореним угоститељским објектима не поштује дистанца – размак између столова од најмање 2 метра надлежни орган Општинске управе Општине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се забранити извођење музичког програма за предметни обекат.
5. У јавним парковима, дечјим и спортским игралиштима и током вежбања на отвореном простору, дозвољено је окупљање највише до 5 особа уз примену свих прописаних мера личне заштите – превенције.
6. Налаже се да се рад угоститељских објеката прилагоди тако да за једним столом не могу седети више од 2 лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од 2 метра између столова. Број особа у објекту треба ограничити тако да је могуће обезбедити удаљеност од најмање два метра од других особа у свим правцима. Сви запослени су у обавези да носе маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо–баријере са одговарајућим дезинфекционим средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешће спровођење дезинфекције. У тоалетима обезбедити течни сапун и папирне убрусе.
7. Налаже се пуна примена свих превентивних мера у вртићима и предшколским установама, спровођење свих мера заштите у складу са упутствима надлежног министарства, а препоручује се родитељима да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.
8. У основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске и/или визира или рукавица).
9. У јавном превозу (градски, међуградски и други организовани превоз) обавезно је ношење заштитне маске и/или и визира (возачи, редари, контролори и путници) уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Лицима без заштитне маске забрањује се улаз у возило јавног превоза или организованог превоза. Број и распоред путника у возилу треба да је такав да омогућава прописану удаљеност међу њима најмање један метар. Возачи такси возила су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење маски и рукавица) уз постављање заштитне преграде ради дистанцирања од путника у возилу, као и честих проветравања и дезинфекција возила.
10.У верским објектима и приликом верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.) спроводити све мере личне заштите.
11. Рад козметичких, фризерских салона, салона лепоте, фитнес-центара и теретана организовати уз спровођење свих мера заштите од стране запослених (ношење заштитне маске, визира и рукавица).
12. У свим објектима јавне намене (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни центри и други) неопходно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајућим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике Србије.
13. Одобрава се рад отворених базена уз следеће мере превенције:
-Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2m од суседног сунцобрана (сунцобрани се постављају на раздаљини од 4m). Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом. Сунцобране поставити на раздаљини од 4m;
-Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2m;
-Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
-Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
-Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5m;
-У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
-Капацитет купалишта је 1 лице на 10 m2;
-Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
-Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
-Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
-Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене.
14. Рад свих затворених базена, SPA и Wellness центара, организовати тако, што ће се примењивати све прописане мера превенције и заштите с тим да се мора у потпуности поштовати дистанца од 1,5 метар, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m2.
15. Налаже се ЈKП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања да сваког дана врши дезинфекцију улица, зелених парковских и јавних површина, објакта зелене пијаце као и испред здравствених установа.
16. Дезинфекција најмање једанпут дневно, заједничких просторија у стамбеним зградама (ПРЕПОРУКА).
Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

Број 217-1/20-116 од 21. 07. 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Please follow and like us:

Н А Р Е Д Б A

Н А Р Е Д Б A published on

На основу члана 29. став 1. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20), Штаб за ванредне ситуације Oпштине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 17. 07. 2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији Oпштине Врњачка Бања, доноси следећу наредбу:

Ограничава се рад свих трговинских објеката до 23,00 часа.
Ограничава се радно време свих угоститељских објеката рачунајући и објекте брзе хране до 23,00 часа, а извођење музичког програма до 22,00 часа. Уколико се при извођењу музичког програма код отворених угоститељских објеката не поштује дистанца везано за размак између столова од 2 метра, надлежни орган Oпштинске управе Oпштине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се ставити ван снаге, односно укинути одобрење за постављање баште која не поштује ову дистанцу.
Уколико се при извођењу музичког програма у затвореним угоститељским објектима не поштује дистанца – размак између столова од најмање 2 метра надлежни орган Oпштинске управе Oпштине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се забранити извођење музичког програма за предметни обекат.
Мења се тачка 8. Наредбе Штаба за ванредне ситуације Oпштине Врњачка Бања број 217-1/20-109 од 15. 07. 2020. године која се односила на забрану рада отворених базена тако да гласи:
Одобрава се коришћење отворених базена у Врњачкој Бањи уз следеће мере превенције:
• Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом;
• Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2m;
• Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2m од суседног сунцобрана;
• Сунцобране поставити на раздаљини од 4m;
• Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
• Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
• Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5m;
• У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
• Капацитет купалишта је 1 лице на 10m2;
• Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
• Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
• Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
• Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене.

Донета мера напред наведеном Наредбом у односу на рад објеката затворених базена, SPA и Wellness центара, остаје на снази.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

Број 217-1/20-112 од 17. 07. 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Please follow and like us:

ОТВОРЕНИ ЗАТВОРЕНИ БАЗЕНИ „ВРЊАЧКИХ ТЕРМИ“

ОТВОРЕНИ ЗАТВОРЕНИ БАЗЕНИ „ВРЊАЧКИХ ТЕРМИ“ published on

Само годину дана пошто су у Врњачкој Бањи отворене „Врњачке терме“ – базени на отвореном, отворени су и затворени базени или како их популарно називају друга фаза „Врњачких терми“.

Овај леп догађај одиграо се 15. јула, свечаним пресецањем врпце  од стране Ивана Радовића, председника Скупштине општине Врњачка Бања. Помпезност ове свечаности умањила је ситуација изазвана корона вирусом те је свечаност протекла са мањем бројeм званица.

Присутне је поздравио Милан Милојевић, директор „Врњачких терми“ изразивши захвалност извођачима радова који су испоштовали роковe, затим локалној сaмoуправи Врњачке Бање као и Развојној агенцији Србије. Милан је рекао да ће укупна инвестиција у комплекс „Врњачке терме“ достићи 8 милиона евра, до садa je завршенo осам базена, четири на отвореном и четири у затвореном простору. Дубина базена је различита почев од оних за дечији узраст од 40 cm до 2m 60 cm. Капацитет ових базена је хиљаду купача, но због корона вируса тај број у току овог лета биће доста смањен. Цена улазница за одрасле је 600 динара док је за децу упола мања.

На церемонији свечаног отварања Иван Радовић је поручио:

– Мени је, у дугој политичкој каријери, припала част да отворим другу фазу „Врњачких терми“. Задовољство је тим веће што ће „Врњачке терме“ учинити да туристичка сезона у Врњачкој Бањи траје 365 дана, јер ће затворени базени радити током целе године. Србија нема море, али има лековите термалне воде и изворе који се на овакав начин нуде домаћим и страним туристима. Породици Милојевић, инвеститорима испред „Вода Синђелић“ желим да и даље буду успешни градитељи, а љубитељима водених спортова да уживају у укупној понуди „Врњачких терми“.

М.В.

Please follow and like us:

НАРЕДБА

НАРЕДБА published on

На основу члана 29. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 27/20), Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 15. 07. 2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања, доноси следећу наредбу:

1. Обавезно је ношење заштитних маски на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 метар, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично. На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.


2. Забрањује се окупљање више од 10 особа на јавним местима у затвореном и отвореном простору, уколико није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере заштите (ношење заштитне маске и/или визир и рукавица). За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метара, односно свака особа мора заузимати минимум 4m2.


3. Забрањује се организовање свечаности (свадбе, рођендани, прославе крштења) као и спортске и друге манифестације забавног карактера (концерти, утакмице…).


4. Рад угоститељских објеката прилагодити тако да број особа за столом не може бити већи од двоје уз поштовање обавезне дистанце од 2 метра између столова. Број особа у објекту треба ограничити тако да је могуће обезбедити удаљеност од најмање два метра од других особа у свим правцима. Сви запослени су у обавези да носе маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо–баријере са одговарајућим дезинфекционим средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешће спровођење дезинфекције. У тоалетима обезбедити течни сапун и папирне убрусе.


5. У свим образовним установама одложити окупљања (додела сведочанства, диплома и других скупова). Пријемни испити и упис ученика у образовним установама потребно је организовати уз примену свих мера заштите (физичка дистанца од 2 метра, ношење маске и/или визира и рукавица).


6. У затвореном простору (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни објекти, кладионице и друге радне организације) увести обавезно ношење маски и/или визира уз редуковање броја људи на одређеном простору како би се дистанца од 2 метра испоштовала. Препорука је да у овим објектима уколико постоје кафетерије/мензе и слични простори где се продају и служе вода, сокови или храна, не раде до даљњег како би се смањило окупљање већег броја особа на једном месту и скратило време боравка у затвореним просторима. Рад тржних центара је могућ уз поштовање забране окупљања људи, уз обавезно поштовање физичке дистанце у локалима и другим објектима унутар тржног центра.


7. У јавном превозу (градски, међуградски и други организовани превоз) обавезно је ношење заштитне маске и/ил и визира (возачи, редари, контролори и путници) уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Лицима без заштитне маске забрањује се улаз у возило јавног превоза или организованог превоза. Број и распоред путника у возилу треба да је такав да омогућава прописану удаљеност међу њима најмање један метар. Возачи такси возила су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење маски и рукавица) уз постављање заштитне преграде ради дистанцирања од путника у возилу, као и честих проветравања и дезинфекција возила.


8. Забрањује се рад свих отворених базена, а рад затворених базена, SPA и Wellness центара, организовати тако, што ће се примењивати све прописане мере превенције и заштите с тим да се мора у потпуности поштовати забрана окупљања за више од 10 особа.


9. Сви вртићи и предшколске установе да спроведу све мере заштите у складу са упутствима надлежног министарства, а препоручује се родитељима да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.


10. У парковима, дечјим и спортским игралиштима и током вежбања на отвореном простору, дозвољено је окупљање највише до 10 особа уз примену свих прописаних мера заштите – превенције. Не препоручује се боравак у групи коју чини више од 10 особа, осим ако не живе у истом домаћинству и у којем иначе не примењују меру физичког дистанцирања.


11. У верским објектима и приликом верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.) спроводити све мере личне заштите.


12. Рад козметичких, фризерских салона, салона лепоте, фитнес-центара и теретана организовати уз спровођење свих мера заштите од стране запослених (ношење заштитне маске, визира и рукавица).


13. У свим објектима јавне намене (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни центри и други) потребно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајућим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике Србије.

Наредба која је усвојена на данашњој седници Штаба за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања, важи од петка, 17. 07. 2020. године.
Број 217-1/20-109 од 15. 07 .2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Please follow and like us:

MILLER LOVEFEST ОДЛОЖЕН: ОВЕ ГОДИНЕ ОД 3. ДО 5. СЕПТЕМБРА

MILLER LOVEFEST ОДЛОЖЕН: ОВЕ ГОДИНЕ ОД 3. ДО 5. СЕПТЕМБРА published on

Због тренутне епидемилошке ситуације у Републици Србији, организатори Miller Lovefesta донели су одлуку да фестивал одложе за нови датум, а овогодишње издање би требало да буде одржано од 3. до 5. септембра у Врњачкој Бањи.

– И поред свих мера превенције које смо били спремни да уведемо на фестивалу, сматрамо да тренутна епидемиолошка ситуација у земљи није повољна за одржавање фестивала, а здравље свих људи из организације и пре свега свих наших посетилаца нам је на првом месту. Због тога смо морали да донесемо тешку одлуку да фестивал одложимо за месец дана, када верујемо да ће стање у Србији бити боље, а услови повољнији да Miller Lovefestбуде одржан. Преговори са извођачима и свим партнерима задуженим за изградњу тако великог пројекта као што је Lovefest, трајали су дуго, а нови датум је резултат договора са свима“, поручују из организације.

Дани у којима је фестивал требало да буде одржан, од 6. до 8. августа биће сасвим сигурно симболично обележени, а у наредним данима публика ће моћи да сазна и на који начин ће то бити урађено.

Када је реч о улазницама, све купљене карте до сада за фестивал који је требало да буде одржан у августу важе и за нови датум фестивала. Такође, посетиоци ће имати неколико опција, па ће тако они који из било ког разлога неће посетити фестивал у септембру ове године, моћи да своју карту замене за ваучер који ће важити за наредне три фестивалске године. Више информација о начину замене улазнице за ваучер, као и временском периоду у коме ће то бити могуће урадити, биће накнадно саопштено из организације. Из организације подсећају да носите маску, држите дистанцу и чувате себе и своје здравље.

Please follow and like us:

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial