Skip to content

Document Header

Извештај о туристичком промету за месец август 2016.

Извештај о туристичком промету за месец август 2016. published on

 Извештај о туристичком промету за август месец 2016. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, и то:priroda-v-b

Број посетилаца: укупно је евидентирано 49252 посетилаца, од чега 37289 домаћих и 11963 страних.

Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 166117, од чега 138717 домаћих и 27400 страних туриста.

У августу 2016. године у односу на август 2015. године евидентирано је 15,47 % више домаћих и 18,05 % више страних туриста, као и 13,63 % више ноћења домаћих и 10,89 % више ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у августу  месецу 2016. године је 124,47 %.

Просечна дужина боравка је 3,72 данa домаћих и 2,29 дана страних туриста.

 Степен коришћења капацитета у августу 2016. године у односу на месец ЈУЛ 2016. године, повећан је за 52,95 процентних поена, односно са 71,52 % на 124,47 %.

 

 

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial