Skip to content

Document Header

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ published on

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  расписало је Јавни позив намењен војним инвалидима  за подношење захтева,  ради упућивања  на бањско и климатско лечење и опоравак у 2019. години.

Подносиоци захтева могу бити војни инвалиди који су лечени од болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе  и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести женских полних органа и дојке, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести.

Чланство у борачко-инвалидским удружењима није услов за подношење захтева.

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за пензијско и инвалидско осигурање и борачку-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска број  4, 11000 Београд,. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско и климатско лечење и опоравак“.

Рок за подношење захтева  је 01.10.2019 године. Захтеви који пристигну након наведеног рока  неће бити разматрани.

Јавни позив као и образац захтева могуће је преузети са интернет странице Министарства http>//www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi  или у услужном центру општине Врњачка Бања, који се налази    у приземљу  зграде , канцеларија  број 3.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial