Skip to content

Document Header

Културни водич кроз Врњачку Бању

Културни водич кроз Врњачку Бању published on

Удружење грађана Форум особа са инвалидитетом након прошлогодишње веома успешне  израде Туристичког водича за Врњачку Бању, ове године, такође, ангажовано  je путем јавних радова на изради Културног водича за Врњачку Бању.kulturni vodic

Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево, одлуком број: 1208-10170-17/2018 од 07.05.2018. године, одобрила је средства у износу од 809.225,04 динара за 4 месеца спровођења јавног рада Удружењу грађана „Форум особа са инвалидитетом“, на коме је ангажовано 6 особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање, у циљу израде Културног водича кроз Врњачку Бању.

 Координатор овог пројекта је Слободан Цветковић, који је рекао следеће:

-Културно наслеђе је опште јавно добро, којем је потребно обезбедити слободан и једноставан приступ што већем броју туриста. За све туристе, а посебно за особе са инвалидитетом, које долазе да посете Врњачку Бању  од изузетног значаја је да што већи део културног наслеђа буде слободно доступан, што се посебно односи на културна, уметничка, историјска, туристичка  али и на друга дела која својим садржајем чине културно наслеђе Врњачке Бање, како би сви туристи били у могућности да за њих најлакши начин уживају у културном наслеђу. На тај начин се повећава интересовање свих туриста,  а пре свега особа са инвалидитетом за културо наслеђе Врњачке Бање, што ће неминовно довести до подизања општег културног нивоа знања међу туристима али и  особама са инвалидитетом о целокупном културном наслеђу са којим Врњачка Бања располаже. У оквиру пројекта јавног рада биће формирана засебна страница на званичној интернет презентацији нашег удружења www.front.in.rs целокупног културног наслеђа на територији општине Врњачка Бања. „ Културни водич кроз Врњачку Бању “ је први пројекат ове врсте у Врњачкој Бањи, који ће уз употребу интернета и веб технологија омогућити свим туристима али и особама са инвалидитетом не само да стекну увид у комплетан културни садржај Врњачке Бање, већ ће пружити могућност да до културног наслеђа за које су заинтеревовани и дођу како би могли да уживају у садржају истог.zamak-belimarkovic

Такође, јавним радом је предвиђено да буде израђена бесплатна андроид апликација са истим називом, која ће моћи да се преузме са интернет странице нашег удружења: „Културни водич“, као и Електронска публикација под називом: “Културни водич кроз Врњачку Бању“, која ће бити објављена у ПДФ формату на сајту нашег удружења у оквиру интернет странице „Културни водич“, одакле ће посетиоци истог бити у могућности да поменуту публикацију и преузму.biblioteka-dusan-radic

Наведени јавни рад је у сагласности са Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023. и са Локалним акционим планом за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Врњачкој Бањи 2016-2020. године и доприноси њиховом остваривању.

Омогућава незапосленим радно способним особама са инвалидитетом да примене и унапреде своје радне способности и вештине.

 

Н. П.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial