Skip to content

Document Header

На ванредној седници Општинског већа усвојени планови и програми пословања јавних установа и предузећа

На ванредној седници Општинског већа усвојени планови и програми пословања јавних установа и предузећа published on

У Великој сали СО Врњачка Бања 9. фебруара одржана је ванредна седница Општинскoг већа, којом је председавао председник општине Бобан Ђуровић. На самом почетку седнице усвојени су записници са претходних ванредних седница, одржаних 28. и 29. децембра 2017. године.vece 1

Усвојена је Одлука о изменама и допунама о усвајању Програма одрживог развоја туризма на планини Гоч за период од 2011. до 2014. године, односно његова измена – методолошко уподобљавање документа које треба да изврши Одсек за локални економски развој Општинске управе општине Врњачка Бања и да гласи Програм одрживог развоја туризма на планини Гоч за период 2011. до 2021. године, на начин да добије облик стратешког документа општине Врњачка Бања. Наведени Програм садржи опис и географске, културне, природне и друге карактеристике овог одручја које упућујују на закључак да се исто стави у функцију развоја туризма, односно развијају облици ове делатности, као што су: екотуризам, рурални туризам, спортски туризам. На овај начин се омогућава, како развој пољопривреде, тако и развој других услужних делатности.

У наставку седнице, једногласно је усвојена  Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Врњачка Бања за 2018. годину. Известилац по овој тачки дневног реда била је Јелена Богојевић, руководилац Одсека за локални економски развој и инвестиције, која је истакла да ЛАПЗ представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања у 2018. години и усклађен је са циљевима Националног плана за запошљавање за 2018. годину, Стратегије одрживог развоја 2013-2023. године и Локалног акционог плана за младе 2015-2019. годину.  ЛАПЗ је идентификовао проблеме, препoзнао групе са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирао мере активне  политике запошљавања којима ће се деловати на узроке проблема и смањити разлике у погледу ризика незапослености.  Члан Већа Никола Трифуновић похвалио је све оне који су радили на овом плану, и како је истакао Локални акциони план запошљавања општине Врњачка Бања за 2018. годину садржи све елементе предвиђене Законом, а Локални савет за запошљавање дао је позитивно мишљење на исти.У припреми нацрта Плана коришћени су подаци Националне службе за запошљавање као и подаци релевантних институција и организација.веће

Усвојена је7. тачка дневног реда која се односи на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања, према којој у Штаб улазе нова предузећа са новим руководством- директор ЈП „Белимарковац“, директор ЈП „Шуме Гоч“, директор „Општинске стамбене агенције“. Ова тачка је усвојена са изменом да се Центар за социјални рад уврсти у Штаб за ванредне ситуације, јер  према речима директорке ове установе Сандре Миодраговић, Центар брине о великом броју људи, о социјално угроженима.

У даљем раду Већа, усвојена је Одлука о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта, уз предлог председника општине Бобана Ђуровића да месечне карте  не подразумевају паркинг  у екстра зони. Такође је усвојена Одлука НО ЈП „Нови Аутопревоз“ о изменама и допунама  Ценовника овог предузећа. Директор ЈП „Нови Аутопревоз“ образложио је да су се створили услови за измену ценовниика у делу услуга за паркирање на јавним паркиралиштима и допуну истог код станичних услуга, услед потребе за увођењем нових услуга. Предложене цене услуга су у складу са другим туристичким местима. Повећањем цена смо обухватили само сатне и дневбне карте, односно карте за једнократно паркирање, тако да локално становништво, које највећим делом користи претплатне паркинг карте (месечне и годишње), неће битно осетити ово повећање, јер цене месечних и годишњих карата остале на истом нивоу.

Чланови Већа  су усвојили Програме пословања са финансијским плановима за 2018. годину Јавних предузећа „Нови Аутопревоз“ са Ценовником комуналних услуга јавних паркиралишта, „Бањско зеленило и чистоћа“, као и Планови и програми пословања Установа „Спортски центар“, „Туристичке организације“, ПУ „Радост“, Центра за социјални рад, „Културног  центра, Народне библиотеке  „Др Душан Радић“.  Такође је усвојен Програм пословања Општинске самбене агенције који садржи програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским  и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања за 2018. годину.

Директорка ПУ „Радост“ Драгана Хаџи Ристић изнела је Извештај о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшкослкој установи „Радост“, према коме је економска цена 208,00 динара по детету дневно, што на месечном нивоу износи 4368,00 динара.

У наставку седнице Већа усвојено је   Решења о образовању стручног тима за праћење пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, рационализације и одржавање система јавног осветљења.

Усвојен је предлог Закључка о утврђивања новчаног износа као помоћ породици, у корист даровитих ученика основних и средњих школа и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија, за 2018. буџетску годину да износи који су били заступљени у 2017. години буду исти и у 2018. години.

 

 

Н.П.

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial