Skip to content

Document Header

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.03.2020.ГОДИНЕ

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.03.2020.ГОДИНЕ published on

Датум објаве: 29.март 2020. Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
КРИЗНИ ШТАБ


На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.гласник РС“, број 29/20), Одлуке о допунама Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД 19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу („Сл.гласник РС“, бр. 45/20), Наредбе о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 46/20), Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године, на телефонској седници Кризног штаба од 29.3.2020, доносим:

Н А Р Е Д Б У
1. Забрањује се излазак свим лицима ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у времену од 17:00 до 05:00 часова, осим суботом, када забрана траје од 15:00 до 03:00 часова и недељом када забрана траје од 15:00 – 05:00 часова.
2. Забрањује се извођење кућних љубимаца у периоду од 20:00 – 21:00 часова.
3. Ограничава се радно време у трговинским објектима током трајања ванредног стања, и то :
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 07:00 – 15:00 часова,
СУБОТА од 07:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 08:00 – 14:00 часова.
4. Дозвољава се рад НЕДЕЉОМ од 04:00 – 07:00 часова ИСКЉУЧИВО малопродајним објектима, који се налазе на списку објеката који су отворени за лица старија од 65 година,
Назив трговинског ланца/продавнице Јединица локалне самоуправе Адреса
„Зоки Маркет“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.18
ДТЛ- „Леон“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.49
ТР „Млечни дућан Тим“ Врњачка Бања Крушевачка бр.12
а списак ће се сваког петка ажурирати и биће објављен на сајту општине Врњачка Бања и у локалним медијима.
5. Ограничава се рад пекара, за време трајања ванредног стања, и то:
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 06:00 – 15:00 часова,
СУБОТА од 06:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 06:00 – 14:00 часова.
6. Ограничава се рад апотека, за време трајања ванредног стања, и то:
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 07:00 – 15:00 часова, осим дежурне апотеке,
СУБОТА од 07:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 07:00 – 14:00 часова.
7. Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 10м2, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача, у складу са актима донетим од стране Владе Републике Србије и надлежних министарстава.
8. Забрањује се рад пијаца на отвореном и затвореном простору на територији општине Врњачка Бања почев од 30.3.2020.године до даљњег.Наређује се закупцима тезги и киосцима да исте испразне од свих намирница, како би се избегло кварење робе и спречиле све врсте зараза.Продавнице које послују у оквиру простора пијаце, радиће према радном времену утврђеном у тачкама 3., 4., 5. и 6. ове Наредбе.
9. Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и на званичној интернет презентацији општине Врњачка Бања.

КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20-2 од 29.3.2020.године

КОМАНДАНТ КРИЗНОГ ШТАБА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бобан Ђуровић с.р.

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА РАД НЕДЕЉОМ ОД 04:00 ДО 07:00 ЧАСОВА

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА РАД НЕДЕЉОМ ОД 04:00 ДО 07:00 ЧАСОВА published on

ОБАВЕШТЕЊЕ – СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА РАД НЕДЕЉОМ ОД 04:00 ДО 07:00 ЧАСОВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

СПИСАК ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА РАД НЕДЕЉОМ ОД 04:00 ДО 07:00 ЧАСОВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА

У Врњачкој Бањи у недељу 29.3.2020. године у периоду од 04:00 до 07:00 часова, радиће трговински објекти за снабдевање старијих од 65 година.

Број потрошача у трговинским објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.


У акцију су се укључили:

Назив трговинског ланца/продавнице Јединица локалне самоуправе Адреса
„Зоки Маркет“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.18
ДТЛ- „Леон“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.49
ТР „Млечни дућан Тим“ Врњачка Бања Крушевачка бр.12

ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ДОСТУПНО ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ДОСТУПНО ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА published on

Обавештавају се грађани Врњачке Бање да су испред општине и на Пахуљици постављене цистерне са дезинфекционим раствором, који је намењен за дезинфекцију подова и улаза.

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20), Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020. године и Наредбе Кризног штаба број 9-332/20 од 26.3.2020.године, донета је одлука да се у суботу 28. марта и недељу 29. марта 2020. године врши дезинфекција улаза у стамбене зграде. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије Oпштине Врњачка Бања да обавештења са бројевима КОЛ центара на територији Oпштине Врњачка Бања, која су им дистрибуирана истакну на улазним вратима објеката, огласним таблама или видним местима. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије Oпштине Врњачка Бања да набаве или направе дезинфекционе баријере на улазима у зграде и редовно дезинфикују улазне кваке и врата. Обавезују се сви управници стамбених заједница да обезбеде несметан приступ служби Општинске управе који ће извршити дезинфекцију улаза зграда хипохлоридом и другим средствима.

Обавештавају се грађани Врњачке Бање да су испред општине и на Пахуљици постављене цистерне са дезинфекционим раствором, који је намењен за дезинфекцију подова и улаза. Позивају се грађани да наточе дезинфекционо средство хипохлорид  из цистерни. Дозвољено је точење 1 литра течности по домаћинству.

Дистрибуција дезинфекационог средства вршиће се по  селима на подручју општине Врњачка Бања, следећим распоредом:

Недеља 29. 03. 2020.

Ново Село и Рсавци од 9-12 часова, код школе у Новом Селу

Грачац и Отроци, од 13-16 часова, код школе у Грачацу

Понедељак 30.03.2020.

Вранеши и Вукушица од 9-12 часова, код школе у Вранешима

Подунавци од 13-16 часова, код школе

Уторак 31.03.2020.

Штулац од 9-12 часова, код школе

Врњци од 13-16 часова, код школе

Среда 01.04.2020.

Руђинци, од 9-12 часова, код школе (Пискавац)

Гоч и Станишинци, од 13-16 часова, на раскрсници Станишинци-Гоч у Станишинцима

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА published on

НАРЕДБA КРИЗНОГ ШТАБА БРОЈ 9-332/20 ОД 26.3.2020. – ДЕЗИНФЕКЦИЈА УЛАЗА ЗГРАДА

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20), Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године и Наредбе Кризног штаба број 9-332/20 од 26.3.2020.године, доносим:


Н А Р Е Д Б У


1. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије општине Врњачка Бања да обавештења са бројевима КОЛ центара на територији општине Врњачка Бања, која су им дистрибуирана истакну на улазним вратима објеката, огласним таблама или видним местима.
2. Обавезују се сви управници стамбених заједница са територије општине Врњачка Бања да набаве или направе дезинфекционе баријере на улазима у зграде и редовно дезинфикују улазне кваке и врата.
3. Обавезују се сви управници стамбених заједница да обезбеде несметан приступ служби Општинске управе који ће извршити дезинфекцију улаза зграда хипохлоридом и другим средствима.
4. За спровођење ове мере задужујем Радета Ћурчића, запосленог у Општинској управи општине Врњачка Бања.
5. Ова мера ће се спровести у периоду од 28.3. – 29.3.2020.године.
6. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и сајту Општине Врњачка Бања.


КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20-1 од 27.3.2020.године


Командант штаба
Бобан Ђуровић

НАПОМЕНА: Обавештавате се да потребну количину средства за дезинфекцију унутрашњости стамбене зграде можете преузети у згради општине Врњачка Бања. Поменуто средство се може искључиво користи за дезинфекцију унутрашњости стамбених зграда (не користити за дезинфекцију руку).

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЛ ЦЕНТРА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЛ ЦЕНТРА published on

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се сви старији грађани и сви којима је помоћ неопходна да се могу обрати задоставу лекова, намирница и других потреба путем КОЛ ЦЕНТРА сваког дана на следеће телефонске бројеве:
Општинска управа 036/601-200 (8.00 – 20.00h), 064/645-2008 (8.00 – 20.00h)
Црвени крст 036/612-619 (7.30 – 15.30h, понедељак-петак)
Центар за социјални рад 036/611-120 (7.00 – 15.00h, понедељак-петак)

Апелујемо на све грађане да стриктно поштују прописане мере заштите, да не напуштају своје домове у периодима забране слободног кретања, а услугу прибављања и доставе намирница и лекова на кућну адресу искључиво по позиву путем кол центра, извршиће општински волонтери и волонтери Црвеног крста.

Командант штаба
Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial