Skip to content

Document Header

МОРАВСКИ КОРИДОР

МОРАВСКИ КОРИДОР published on

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ, САСТАЛА СЕ СА ГРАДОНАЧЕЛНИЦИМА И ПРЕДСЕДНИЦИМА ОПШТИНА КОЈЕ ЋЕ ПОВЕЗАТИ МОРАВСКИ КОРИДОР

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, одржала је састанак на тему изградње Моравског коридора од Појата до Прељине са градоначелницима и председницима општина кроз које ће овај ауто-пут пролазити, као и са представницима компанија и института који учествују у пројектовању и будућој изградњи коридора.

Михајловићева је истакла да је Моравски коридор од изузетног значаја за Србију, јер ће повезати централни део земље са коридорима 10 и 11 и допринети привредном развоју и квалитетнијем животу грађана.

„Министарство које водим је ваш центар за овај пројекат. Ту смо да вам пружимо потребну помоћ и подршку како бисмо на време завршили све припремне радове, пре свега око експропријације парцела, да би изградња Моравског коридора почела у јуну ове године“, истакла је министарка Михајловић.

Она је додала да ове године креће реализација великих инфраструктурних пројеката и да очекује од свих јавних предузећа и компанија из ресора да дају свој максимум у раду. За изградњу Моравског коридора, односно ауто-пута од Појата до Прељине, дугог 110 километара, потпредседница Владе потписала је у октобру прошле године Меморандум о разумевању и сарадњи са конзорцијумом компанија „Бехтел“ и „Енка“. Процењена вредност радова је око 800 милиона евра. Састанку су присуствовали  градоначелници Чачка, Краљева и Крушевца, председници општина Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац, директор ЈП „Путеви Србије“, представници „Коридора Србије“, ЦИП-а, Института за путеве, Републичког геодетског завода и Института „Јарослав Черни“.

Виолета Костић

ОБЈЕКТИ ДУБОКИ ПОТОК

ОБЈЕКТИ ДУБОКИ ПОТОК published on

ОБИЛАЗАК СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ДУБОКОМ ПОТОКУ

УСЕЉЕЊЕ ПЛАНИРАНО У АПРИЛУ

Представник Банке за развој Савета Европе, представник Јединице за управљање пројектима у јавном сектору, пројектни инжењер из EPTISA-e и представници Општине обишли су 11. марта објекте који су изграђени у Врњачкој Бањи за потребе решавања стамбених проблема избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине у Дубоком потоку, у Жичкој улици. Објекти су у завршној фази и усељење се планира у априлу.

– Шеснаест станова потпуно је опремљено, комунално и инфраструктурно снабдевени су са свим неопходним условима да могу да се пусте у промет, а за трећу зграду потребно је десетак дана, према нашем динамичком плану, да радови буду завршени. Оно што ће остати као посао у наредном периоду јесте прикључење на канализацију ове две зграде и партерно уређење комплетног простора између ових зграда. Данас је договорено са представницима ЕПС-а да заврше трафо-станицу и прикључење струје за станове. Карактеристично је да су две зграде са по осам станова мањих површина који су конкурсом додељени, а да је трећа зграда са четири стамбене јединице већих површина за избегла и расељена лица са вишечланим породицама.

Овде се прича не завршава. Ми очекујемо да овај пројекат успешно завршимо када се уселе лица, када добију кључеве од станова, а то ће бити у априлу месецу. Након тога креће апликација за другу фазу, за још 20 станова који ће се радити такође на овој локацији где се инфраструктурни прикључци прилагођавају потребама тих будућих станова. Очекујемо да ћемо добити тај пројекат и да ће по истом принципу бити финансиран, као и да ћемо са радовима почети септембра или октобра.

Ја овом приликом морам да похвалим и рад људи и читавог тима који су радили да међу првима у Србији добијемо овај донаторски поклон који је, пре свега, у интересу наших грађана, наших расељених лица. Пре свега бих поменуо Комесаријат за избегла и расељена лица у оквиру јединице локалне самоуправе, председника СО Ивана Радовића који је такође део тог тима, општинске службе које су учествовале у раду, ЕПС који је дао свој допринос, „Белимарковац“ и Општинску стамбену агенцију са одређеним управама из Општинске управе, јер, заиста, требало је ургентно брзо одрадити пројекат, спремити локацију, привести је намени и добити средства. Општина је више пута похваљена од стране Комесаријата за избегла и расељена лица као једна од најагилнијих општина која је у сваком моменту све што је постојало од средстава успела да повуче у првом налету и да реализује. Неколико кућа, сеоских домаћинстава је у овој и прошлој години локална самоуправа купила за избегла и расељена лица, рекао нам је Бобан Ђуровић, председник општине.

М.Ст.Ј.

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На седници Општинског већа која је одржана 21. марта усвојен је нацрт Одлуке о ребалансу Одлуке о буџету Општине за 2019. годину.

Скупштини се предлаже да усвоји ребаланс којим се врше измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања.
Разлози за предлагање ребаланса су укључивање у буџет апропријација за финансирање два капитална пројекта: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи – 2. фаза и унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе. За наведене пројекте планира се финансирање из буџета Републике Србије и из буџета општине Врњачка Бања. Планирана средства за реализацију пројекта „Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама умањује се за износ од 14.955.000 динара, а овим износом обезбеђује се планско учешће општине Врњачка Бања у реализацији ова два нова пројекта.

Пројекат „Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи – 2. фаза“ планира се у укупном износу од 35.255.000 динара, од чега износ од 30.000.000 динара из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација а износ од 5.255.000 динара представља учешће општине Врњачка Бања у финансирању овог пројекта. Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе“ планира се у укупном износу од 38.860.000 динара, од чега износ од 29.160.000 динара из буџета Републике Србије, а износ од 9.700.000 динара представља учешће општине
Врњачка Бања у финансирању овог пројекта. Примања из буџета Републике Србије укључена су на приходној страни буџета општине Врњачка Бања, док је учешће општине обезбеђено прерасподелом расхода у оквиру постојеће висине буџета.
Чланови Већа позитивно су се изјаснили у вези предложеног Статута општине који у оквиру основних одредби предвиђа проширен круг најзначајнијих питања која су уређена у овом нацрту статута, тако што је, између осталих питања, наведено и спровођење поступка јавне расправе приликом припреме појединих општих аката утврђених овим статутом. Оснажен је принцип по коме су грађани носиоци права на локалну самоуправу. Они своје право на локалну самоуправу и право на управљање јавним пословима остварују непосредно или преко изабраних представника. Ово је уједно и један од основних принципа на којима је заснован цео нацрт, а који је у другим деловима нацрта конкретизован – нпр. у делу о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе и о другим облицима учешћа грађана у пословима општине, али и у делу о органима локалне самоуправе, одредбама о учешћу грађана у радним телима скупштине општине и других органа и сл.
У даљем току седнице усвојен је и Пословник Скупштине општине, као и нацрт Одлуке о усвајању Стамбене стратегије општине В. Бања, а председник општине Бобан Ђуровић похвалио је тим који је радио на Стратегији. Усвојен је и Оперативни план за одбрану од поплава на територији Општине Врњачка Бања за воде II реда за 2019. годину. Оперативним планом за 2019 год. се утврђује: систематизована проблематика угрожености подручја од поплава (штетног дејства вода у целини), актуализована кроз приказ евидентираних и на терену (од стране повереника Оперативног тима) потврђених неповољних појава на сваком сегменту подручја општине; план мера и активности које се морају спровести у одбрани од поплава – у виду синхрон плана општинских активности који дефинише координирани рад свих обвезника; приоритет у решавању проблема на основу критеријума који подразумевају степен угрожености, вредност и угроженост добара; систематизоване ажуриране податке о расположивим кадровима, људству, опреми и механизацији; план ангажовања људства, примене потребне опреме и механизације, сразмерно рангу појаве.
У наставку седнице усвојен је нацрт Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине као и Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине за период од 2019. до 2026. године, као и одлука о одређивању подручја основних школа и нацрт Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине.
Позитиван став заузет је по питању предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине за 2019. годину, а дата је и сагласност на програм активности Црвеног крста В. Бања за ову годину. Разматран је и усвојен програм пословања ЈП „Борјак“, као и извештаји о раду установа: Културни центар, Библиотека „Др Душан Радић“, Спортски центар, Туристичка организација, ПУ „Радост“ и Центар за социјални рад.

Чланови Већа упознати су са активностима региона Краљево за управљање комуналним отпадом и друштва „Регион Краљево“ доо, а разматран је и усвојен и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину са финансијским планом.
Чланови Општинског већа упознати су са Писмом о намерама које је Општини упутила „Футура“. Наиме, Факултет за примењену екологију, након упознавања са кључним еколошким питањима и акутним проблемима Врњачке Бање доставио је предлоге за решавање и унапређење стања: израда идејног пројекта ,,Екоредизајн биолагуна“; израда идејног пројекта ,,Рециклажно двориште“; Специјалистички курс ПЦМ – управљање пројектним циклусом, а у разради су и следећа питања: Еколошко село ,,Скупљалиште Гоч“, Зелени камп – школа на Гочу, као и Пилот постројење за пречишћавање отпаднихвода – Ново Село.
М.Ст.Ј.

ДР ДЕЈАНУ СТАНОЈЕВИЋУ ПОНОВО УКАЗАНО ПОВЕРЕЊЕ

ДР ДЕЈАНУ СТАНОЈЕВИЋУ ПОНОВО УКАЗАНО ПОВЕРЕЊЕ published on

Директор Специјалне болнице „Меркур“, др sc. мед. Дејан Станојевић, изабран је по трећи пут за председника Скупштине Коморе здравствених установа Србије.

На седници одржаној 19. марта 2019. год. у Клубу посланика у Београду, комисија је једногласно донела одлуку да због активног учешћа у досадашњем раду Коморе продужи мандат председнику др sc. мед. Дејану Станојевићу на још четири године.

Директор „Меркура“ показао се на висини задатка који је функција у Комори захтевала. Др sc. мед. Дејан Станојевић, лидер је који већ годинама успешно води свој тим и заједно са њим унапређује понуду „Меркура“, ствара нове програме и улаже у иновативне пројекте, знањем и искуством успешно одговара свим професионалним изазовима. Лекар и менаџер, међу првима је препознао филозофију и дух савременог здравственог и велнес туризма и реализовао све оно што многим другим туристичким центрима још увек делује као недостижно.

Визионарски улаже у људе и пројекте, несебично верује у свој тим, успешно гради мостове пријатељства и разумевања и увек види испред других – далеко у будућност. А будућност је сада већ извесна, „Меркур“ као регионални и европски центар који се успешно позиционира и на мапи светског медицинског туризма.

Др sc. мед.  Дејан Станојевић је човек са визијом, који зна куда иде модерно друштво, привреда и бизнис новог доба, али у свему томе, пре свега остаје човек, који са осмехом поздравља сваког госта. Личним примером показује да је оно најважније, уједно и мото „Меркура“ – „задовољан гост“.

Комора здравствених установа Србије је удружење здравствених установа основаних од стране Републике, аутономне покрајине или локалне самоуправе, у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа. Ове године удружење прославља јубилеј од 60 година постојања, који је обележен свечаном академијом која је одржана након радног дела изборне седнице.

М.Ст.Ј.

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ „МЕРКУР“

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ „МЕРКУР“ published on

„ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ 2019: НОВА САЗНАЊА И НОВЕ ПРЕПОРУКЕ!“

Специјална болница „Меркур“ у периоду од 15. до 17. марта 2019. године, била је домаћин и организатор Националног симпозијума на тему „Шећерна болест 2019: Нова сазнања и нове препоруке!“. Током ова три дана еминентни стручњаци из области дијабетологије одржали су предавања која су истакла најновија сазнања о дијабетесу. Овом скупу, присуствовало је преко 200 учесника, изабраних лекара, интерниста, специјалиста ендокринологије…

Циљ симпозијума је да се дијабетес као обољење сагледа на један мултидисциплинаран и свеобухватан начин, као и презентовање најновијих трендова када је терапија ове болести у питању. Учесник и предавач био је академик проф. др Небојша М. Лалић, декан Медицинског факултета у Београду, а међу предавачима били су и еминентни стручњаци из других центара.

Тим лекара „Меркура“ као Националног едукационог центра за дијабетес и водеће установе када је ова болест у питању, узели су активно учешће у предавања на теме едукације, превенције и терапије дијабетеса.

Према речима ПР „Меркура“ Бојане Бељић, „Меркур“ се од осталих РХ центара у Србији одувек разликује по темељном и контиунираном лечењу шећерне болести. Наиме, од 1976. године у „Меркуру“ постоји Ендокринолошко одељење за оболеле од шећерне болести. Кроз све ове године посебна пажња је придавана усавршавању медицинског кадра и створен је велики мултидисциплинарни тим лекара, сестара, терапеута, који су окосница „Меркура“. Захваљујући томе, 2008. године од стране Републичког фонда за здравствено осигурање „Меркур“ је препознат као установа која може да буде центар за едукацију оболелих од шећерне болести, у циљу превенције компликација, тако да сви пацијенти који су старији од 18 година и на инсулинској су терапији могу једном у 4 године, 10 дана о трошку Фонда да буду у „Меркуру“ на програму едукације.

Одржавање Националног симпозијума подржали су: Novonordisk, Sanofi, Swiss Nature, Adoc, Astra Zeneca, In Pharm, Hemofarm и Salvus International.

М.Ст.Ј.

ПРОЈЕКАТ НВО „ЉУДИМА ОД ЉУДИ“

ПРОЈЕКАТ НВО „ЉУДИМА ОД ЉУДИ“ published on

ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Невладина организација „Људима од људи“ из Крушевца реализовала је у Врњачкој Бањи од 15 – 19. марта 2019. прву активност у оквиру пројекта „Tools for Social Development-Volume III“ кофинансираног од стране Европске комисије, Еразмус+ програма за младе. У питању је активност изградње партнерства која је окупила у Хотелу „Лидер С“ 22 учесника из 10 европских земаља: Босне и Херцеговине, Француске, Грчке, Црне Горе, Албаније, Португала, Северне Македоније, Румуније, Шпаније и Србије.

Према речима Јелене Шапић, тренера, у раду су се фокусирали на унапређење положаја младих са инвалидитетом кроз правне механизме и примере добре праксе.

–Учесницима пуно значи што размењују искуства кроз аспекте земаља из којих долазе, а заједнички закључак је да је потребно много више да се практично уради како би се положај младих са инвалидитетом побољшао.

Главни циљ пројекта је подизање капацитета у области заштите људских права младих са инвалидитетом. Након свих предвиђених активности један од важних резултата овог једногодишњег пројекта, европска онлајн платформа, представљаће место размене и умрежавања омладинских радника (тренера, стручних сарадника…) који имају или желе да стекну искуство у раду са особама са инвалидитетом. У оквиру платформе биће доступни: едукативни материјали (приказ различитих метода и алата рада), публикације и приручници (формалног и неформалног образовања), актуелне вести из области рада за и са особама са инвалидитетом, као и опција отварања личних професионалних профила појединаца са искуством у раду са особама са инвалидитетом, рекла нам је Јелена Шапић.

Невладина организација “Људима од људи” у Врњачкој Бањи

Елефтерија Геку из Грчке истиче да јој се радионице допадају, да су доста информативне и да ће јој помоћи у волонтерском раду у Грчкој, као и да је радује ова прилика да упозна људе из разних земаља и размени искуства везана за положај младих са инвалидитетом.

– Утисци су феноменални, почев од самог тренинга и организације, као и тематике коју смо обрадили. Тематика ће нам допринети бољој и успешнијој реализацији наставних и ваннаставних активности у нашој школи, а надам се и на локалном нивоу, каже Јелена Михајловић из Јагодине.

Сви посетиоци моћи ће бесплатно да приступе платформи и информишу се о поменутим сегментима од јула 2019.

„Tools for Social Development-Volume III“ представља завршни пројекат који је од 2015. године до сада, заједно са претходно реализованим, окупио више од 200 интернационалних учесника и учесница.

Са посебним задовољством, своје утиске о Врњачкој Бањи поделио је са нама Самтен Норбу из Француске, учесник који је већ четврти пут у Врњачкој Бањи.

– Занимљиво је то да Врњачка Бања није на мојој листи путовања и никад је не бих посетио да није било Ерасмус програма. Међутим, временом сам се заљубио у Бању. Ресторан „Круна“ ми је омиљено место, обожавам његов амбијент. Оно што ме привлачи у Бањи, то је мноштво малих детаља: диван парк, песма птица која ме измами у јутарњу шетњу, дивна природа, мир, склад, љубазни људи, рекао нам је Самтен Норбу.

М.Ст.Ј.

ПРОЈЕКАТ НВО „ЉУДИМА ОД ЉУДИ“

Primary Sidebar

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial