Skip to content

Document Header

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.03.2020.ГОДИНЕ

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.03.2020.ГОДИНЕ published on

Датум објаве: 29.март 2020. Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
КРИЗНИ ШТАБ


На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.гласник РС“, број 29/20), Одлуке о допунама Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД 19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу („Сл.гласник РС“, бр. 45/20), Наредбе о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 46/20), Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године, на телефонској седници Кризног штаба од 29.3.2020, доносим:

Н А Р Е Д Б У
1. Забрањује се излазак свим лицима ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у времену од 17:00 до 05:00 часова, осим суботом, када забрана траје од 15:00 до 03:00 часова и недељом када забрана траје од 15:00 – 05:00 часова.
2. Забрањује се извођење кућних љубимаца у периоду од 20:00 – 21:00 часова.
3. Ограничава се радно време у трговинским објектима током трајања ванредног стања, и то :
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 07:00 – 15:00 часова,
СУБОТА од 07:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 08:00 – 14:00 часова.
4. Дозвољава се рад НЕДЕЉОМ од 04:00 – 07:00 часова ИСКЉУЧИВО малопродајним објектима, који се налазе на списку објеката који су отворени за лица старија од 65 година,
Назив трговинског ланца/продавнице Јединица локалне самоуправе Адреса
„Зоки Маркет“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.18
ДТЛ- „Леон“ Врњачка Бања Кнеза Милоша бр.49
ТР „Млечни дућан Тим“ Врњачка Бања Крушевачка бр.12
а списак ће се сваког петка ажурирати и биће објављен на сајту општине Врњачка Бања и у локалним медијима.
5. Ограничава се рад пекара, за време трајања ванредног стања, и то:
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 06:00 – 15:00 часова,
СУБОТА од 06:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 06:00 – 14:00 часова.
6. Ограничава се рад апотека, за време трајања ванредног стања, и то:
ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 07:00 – 15:00 часова, осим дежурне апотеке,
СУБОТА од 07:00 – 14:00 часова,
НЕДЕЉА од 07:00 – 14:00 часова.
7. Број потрошача у малопродајним објектима може бити 1 потрошач на 10м2, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача, у складу са актима донетим од стране Владе Републике Србије и надлежних министарстава.
8. Забрањује се рад пијаца на отвореном и затвореном простору на територији општине Врњачка Бања почев од 30.3.2020.године до даљњег.Наређује се закупцима тезги и киосцима да исте испразне од свих намирница, како би се избегло кварење робе и спречиле све врсте зараза.Продавнице које послују у оквиру простора пијаце, радиће према радном времену утврђеном у тачкама 3., 4., 5. и 6. ове Наредбе.
9. Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и на званичној интернет презентацији општине Врњачка Бања.

КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20-2 од 29.3.2020.године

КОМАНДАНТ КРИЗНОГ ШТАБА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бобан Ђуровић с.р.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial