Skip to content

Document Header

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА published on

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20) и Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године, Кризни штаб, на седници одржаној 26.3.2020.године, доноси:

Н А Р Е Д Б У


1. КОЛ центри Црвеног крста и Центра за социјални рад морају бити доступни грађанима у току свог радног времена.Задужити по једног волонтера који ће се јављати на телефон, а за информације које нису у могућности да пруже, позиве упутити на КОЛ центар општине Врњачка Бања.Црвени крст и Центар за социјални рад морају успоставити апсолутну координацију са волонтерском службом општине Врњачка Бања и волонтерском службом удружења пензионера.О сваком позиву водити евиденцију.Извештаје достављати сваког понедељка члану Кризног штаба Ивану Радовићу.;

2. Извршиће се редукција уличне расвете, на начин да ће се расвета укључивати у 18 часова, а искључивати у 22 часа, на целој територији општине Врњачка Бања, с тиме да ће од редукције бити изузета Врњачка променада и бањски парк. О овоме обавестити снабдевача и дистрибутера електричне енергије за јавну расвету.Задужује се Гордана Радичевић за реализацију ове мере;

3. За реализацију мере из тачке 2. ове наредбе, на територијама месних заједница задужује се члан Кризног штаба Саша Грковић.

4. Чланови кризног штаба Иван Радовић и Саша Грковић одржаће састанак са директорима јавних предузећа и упознати их са наредбама о функционисању за време ванредног стања.Наведени чланови Кризног штаба одржаће састанак и са Саветима месних заједница са територије општине Врњачка Бања са истим садржајем.

5. Јавне установе чији је оснивач локална самоуправа обуставиће рад и увести само неопходна дежурства, са минималним утрошком електричне и топлотне енергије.За реализацију ове мере задужен је члан Кризног штаба Славиша Пауновић.

6. Обавезују се директори свих јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Врњачка Бања, да доставе спискове запослених, који нису радно ангажовани, а који су способни за рад, ради укључивања истих у рад волонтерске службе општине Врњачка Бања.

7. Одштампати обавештења са бројевима КОЛ центара на територији општине Врњачка Бања, који ће бити дистрибуирани управницима стамбених заједница, који се обавезују да исте окаче на видним местима.Набавити дезинфекциона средства која ће бити подељена свим управницима, који се обавезују да направе дезинфекционе баријере на улазима у зграде и редовно дезинфикују улазне кваке и врата.Обавезује се службе Општинске управе да обезбеде дезинфекцију улаза зграда хипохлоридом и другим средствима. За спровођење ове мере задужује се члан Кризног штаба Славиша Пауновић.;

8. Упутити позив привредним субјектима са територије општине Врњачка Бања за донацију новца за помоћ наугроженијим лицима са територије општине Врњачка Бања(особе преко 65 година старости, болесна лица и лица из осетљивих група становништва).Привредни субјекти новац могу уплатити на текући рачун Црвеног крста број: 105-710521-41.За спровођење ове мере задужује се члан Кризног штаба Иван Радовић у координацији са Саветима месних заједница, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Удружењем пензионера и волонтерском службом.Прикупљеним новцем биће прибављени пакети хране и средстава за хигијену, које ће дистрибуирати волонтерска служба.О утрошеном новцу, набавци и реализацији дистрибуције пакета према крајњим корисницима, сви донатори биће појединачно обавештени у форми извештаја.

9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и сајту Општине Врњачка Бања.


КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20 од 26.3.2020.године

КОМАНДАНТ КРИЗНОГ ШТАБА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бобан Ђуровић с.р.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial