Skip to content

Document Header

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-18.03.2020.ГОДИНЕ

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-18.03.2020.ГОДИНЕ published on

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 18.03.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1) Позивни центар на број 036/ 601-200 са дежурством од 08 до 20 часова, са циљем информисања најстаријих суграђана о начину пружања помоћи у ванредном стању:

2) Забрањује се свим грађанима старијим од 65 година и хроничним болесницима у градском подручју, а старијима од 70 година на сеоском подручју кретање ван станова и дворишта, а свим осталим становницима забрањује се кретање у времену од 20 до 05 часова;

3) Наређује се Јавним предузећима и установама чији оснивач Општина Врњачка Бања и Општинска управа Врњачка Бања да у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије организују процес рада односно да своје запослене уведу у систем дежурста и ангажовања кроз волентерски рад у складу са потребама волонтерског центара, као и да изврше прерасподелу послова, уз обавезно присуство директора и обавезу достављање писаних извештаја о вршењу дезинфекције на дневном нивоу. За запослене и радно ангажоване, који су у непосредном контакту са странкама, потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме у складу са посебним прописима;
Угрожене категорије радника (хроничне болести, труднице) и родитељи са малом децом до 12 година, да се ослободе радне обавезе и уколико је могуће омогући рад од куће, уз преусмеравање радника у организационим јединицама;
Ограничити улазак странака у просторије предузећа, сем на шалтере;

4) Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и осталих угоститељских објеката) од 08 до 20 часова. Трговинским радњама ограничава се радно време до 20 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољенo је присуство највише 50 лица, а летњим баштама до 50 столица;

5) Наређује се Општинској управи општине Врњачка Бања – Одсек за инспекцијске послове да спроводи мере појачаног инспекцијског надзора;

6) Надлежна организациона јединица локалне самоуправе дужна је да све управнике стамбених зграда обавести о неопходности предузимања превентивних мера у заштити од ширења корона вируса, уз овабезу да управници достављају недељне извештаје о спровођењу истих;

7) Према одлуци ресорног Министарства одређена је амбуланта у Новом Селу за пријем свих пацијената са територије Општине који имају симптоме короне вируса, у радном времену од 07 до 22 сата, све информације се могу добити на бр. 036/632-255 и 064-80-80-398.
Амбуланте у Грачацу и Вранешима биће затворене и сви пацијенти се упућују у амбуланту у Подунавцима, а становници Новог Села за пружање осталу здравствених услуга упућују се у Дом здравља Врњачка Бања.

8) Јавна предузећа „Белимарковац“ и „Бањско зеленило и чистоћа“ посебан режим хигијене спроводе око водоснабдевања, одржавања пијаце и гробља, као и за службена возила која користи већи број лица;

9) У складу за Наредбом Председника Републике Србије забрањује се свим грађанима старијим од 65 година и хроничним болесницима у градском подручју, а старијима од 70 година на сеоском подручју кретање ван станова и дворишта, а свим осталим становницима забрањује се кретање у времену од 20 до 05 часова;
Сви послодавци који у том периоду имају потребу за ангажовањем радника потребно је да Полицијској станици Врњачка Бања доставе оверени списак радника са личним подацима и временом ангажовања на дневном нивоу са бројем телефона послодавца;

10) Налаже се свим Месним заједницама и Месним канцеларијама да на видном месту истакну бројеве телефона за помоћ старијим особама и дежурне амбуланте;

11) Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial