Skip to content

Document Header

Одржана 13. редовна седница СО Врњачка Бања

Одржана 13. редовна седница СО Врњачка Бања published on

Након усвајања записника са претходне седнице, усвојен је захтев за седницу по хитном поступку и она је разматрана као шеснаеста тачка дневног реда 13. редовне седнице СО Врњачка Бања која је одржана  29.децембра.sednica

 Одборници су на почетку седнице усвојили Одлуку о изменама и допунама локалних комуналних такси,  затим одлуку о измени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и о накнади за штету и унапређење животне средине. Разлог за доношење ове одлуке је годишње усклађивање локалних комуналних такси са параметрима макроекономске политике које је усвојила Влада Републике Србије.  Одборници су усвојили и Одлуку о буџету општине Врњачка Бања као  Одлуку о финансијској подршци породици са децом на територији врњачке општине. Разлог доношења Одлуке  о изменама и допунама Одлуке о саобраћају на територији општине  лежи у чињеници да је дошло до једностраног раскида уговора због неизвршавања уговорних обавеза, а везано за закуп полигона са приступним путем за обуку кандидата за возаче.  Одборници су дали сагласност на одлуку Надзорног одбора Аутопревоза о повећању основног капитала као и одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива нових улица у Врњачкој Бањи.

 Одборници су се често у расправама  удаљавали од тачака дневног реда, али је  у даљем току седнице усвојена одлука о изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији,  као и реализацији буџета у делу планираних расхода за услугу социјалне заштите за 2018.годину као и одлука о давању на коришћење непокретности у својини општине, Факултету за хотелијерство и туризам.

Одборници су на 13. редовној седници СО Врњачка Бања разматрали ценовних комуналних производа и услуга  ЈП „Белимарковац“ као и програм пословања  ЈП „Шуме-Гоч“ .

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial