Skip to content

Document Header

Одржана 14. седница Скупштине општине

Одржана 14. седница Скупштине општине published on

Четрнаеста седница Скупштине општине Врњачка Бања, одржана 13. фебруара, почела је одавањем поште минутом ћутања преминулом одборнику Тодору Мијатовићу. Председавао је Иван Радовић.14 so

Најпре је усвојена одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за Тодора Мијатовића, због наступања смрти. У наставку седнице потврђен је мандат одборника СО Слађани Терзић са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“. Руководилац Одсека за буџет и финансије Зоран Дунић упознао је одборнике са предложеном одлуком о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине В. Бања за 2017. годину, са напоменом да екстерну ревизију, уз сагласност Државне ревизорске институције може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Реализација ове одлуке захтеваће финансијска средства у износу од 500.000 динара која су обезбеђена буџетом за 2018. годину. Након расправе у којој су учествовали одборници Радоје Симић и Војислав Вујић, одлука је усвојена.

Скупштина је на основу усвојеног аутентичног тумачења Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта донела решење којим је инвеститор MPSS RRESORT ДОО Београд (реконструкција и доградња прве фазе хотела „Славија“) испунио услове за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 50%.

Доношењу одлуке о кредитном задужењу у 2018. години претходила је дуга расправа. Општина ће се задужити код финансијске институције дугорочним кредитним задужењем од 47.440.000 динара за капиталне инвестиционе расходе који се финансирају из буџета: 27 милиона динара за пројекат изградње друге фазе фискултурне сале у ОШ „Б. Миленковић“ , 13.800.000 динара за пројекат „Унапређење капацитета ОШ „Младост“ за одржавање наставних и ваннаставних активности“ и 6.640.000 динара за реконструкцију фасаде седишта општинских органа (енергетска ефикасност). Рок отплате кредита биће 5 до 10 година. Општина ће се задужити код финансијске институције дугорочним кредитним задужењем, финансијским лизингом до 3.500.000 динара за набавку службених возила са роком отплате од 3 до 4 године. Последњи пут, службено возило „хонда“, купљено је пре десетак година.sednica so 14

Једногласно је донета одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2018. годину који представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања и који је усклађен са циљевима Националног плана за запошљавање, са Стратегијом одрживог развоја 2013 -2023 и са Локалним акционим планом за младе 2015 – 2019. године. За реализацију ове одлука планирана су средства у износу од 16.500.000 динара.

Иницијатива Надзорног одбора ЈП „Нови Аутопревоз“ за проширење делатности озваничена је доношењем одлуке да ће предузеће моћи да обавља и помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

У наставку седнице СО донета је одлука која инкорпорира измене и допуне у саставу општинског Штаба за ванредне ситуације условљене формирањем нових јавних предузећа. Одборници су усвојили одлуку о прибављању непокретности, парцела у обухвату зоне јавних функција – гробља, у Руђинцима у јавну својину Општине.

Одборници су одлучили да се измени одлука о паркинг зонама и режим коришћења јавних паркиралишта у В. Бањи у циљу повећања распона наплате свим данима због растерећења јавних паркиралишта. Донета је одлука о објављивању јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“. Програм одрживог развоја туризма на планини Гоч важиће за период од 2011. до 2021. године, према донетој скупштинској одлуци. На седници је донето решење о усвајању Програма здравствене заштите за поједине категорије становништва на подручју Општине за 2018. годину који је предложио Управни одбор Дома здравља „Др Никола Џамић“.

До краја седнице одборници су дали сагласност на Програм активности Црвеног крста В. Бања са финансијским планом за 2018. годину, као и на програме пословања врњачких јавних предузећа и установа.

Дипл. инж. грађ. Драгослав Благојевић именован је за директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац“, на период од четири године.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial