Skip to content

Document Header

Одржана 16. седница Скупштине општине

Одржана 16. седница Скупштине општине published on

Шеснаестом седницом СО која је одржана 29. јуна председавао је Дане Станојчић, а присуствовало је шеснаест одборника који су се најпре сагласили да се у дневни ред уврсти седница по хитном поступку по предлогу председника општине, овлашћеног предлагача.so 16

Ребаланс одлуке о буџету образложио је Зоран Дунић. Потреба за ребалансом указала се како би се извршио распоред нераспоређеног вишка прихода над расходима према одлуци о завршном рачуну буџета Општине за 2017. годину, а и на предлог извршног органа да се у буџет укључе нови пројекти као и планирање недостајућих средстава на појединим апропријацијама за које се показало да неће бити довољне за финансирање свих планираних активности. Ребаланс који је усвојен израђен је на вишем нивоу прихода и расхода из извора финансирања и то у износу 1.390.964.000 динара. Приходи буџета Општине В. Бања за 2018. годину утврђени су иницијалном одлуком о буџету у износу од 1.151.316.000 динара, а првим ребалансом укупни приходи и примања увећани су на 1.334.686.000 динара.

Донета је одлука о изради Плана детаљне регулације „ТП4“, реч је о простору нешто мањем од 6 хектара, између објеката „Кнежевих конака“, гробља у Руђинцима, Врњачке реке и зоне мешовите намене пословања и становања у Улици кнеза Милоша. План детаљне регулације усвојен је и за подручје „Центар1 – Аутобуска станица“, простор од нешто више од 5 хектара, од подножја брда парк-шуме „Рај“ до Врњачке реке, до Војвођанске улице и зона хотела и апартмана.sednica so 16

У даљем току седнице усвојен је предлог за доделу јавних признања и награда који је утврдио Бањски одбор, поводом Дана општине. Усвојен је и Акциони план за укључивање грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину за период 2018-2021. године. Акциони план представља инструмент спровођења активне локалне политике у циљу унапређења транспарентности и партиципације грађана. 

Одборници су дали сагласност на предлог уговора о оснивању Туристичке организације регије Копаоник, у циљу обједињавања туристичке понуде у складу са стратегијом развоја туризма, по препоруци Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial