Skip to content

Document Header

Одржана 17. седница Скупштине општине

Одржана 17. седница Скупштине општине published on

Седамнаестом седницом Скупштине општине која је одржана 27. јула у Великој сали СО, председавао је Дане Станојчић.17. skupstina so

Једногласно је изгласано решење о умањењу доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта за изградњу хотела са аква парком на кп. Бр. 1125/2 КО В. Бања јер се ради о објекту од посебног интереса за Општину, што је у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период 2016. – 2025. године. Изградњом ове врсте објекта употпуњава се туристичка понуда В. Бање, што ће поред осталих постојећих садржаја створити услове за већу посећеност гостију и на тај начин допринети укупном расту делатности туризма. Плаћањем једнократно у целости допринос се умањује у износу од 30%.

На седници је донет закључак којим се усваја извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине у периоду од 1. јануара до 29. јуна 2018. године. У извештајном периоду за првих шест месеци 2018. године  према подацима из извршења буџета укупни приходи увећани за укупна примања износе 505.620.615 док укупни расходи и издаци износе 489.491.119 динара. Вишак прихода и примања над расходима и издацима износи 16.129.496 динара. За ове разлике финансирана је набавка финансијске имовине (улагања у основни капитал јавних предузећа) од 4.150.000 динара, а остатак од 11.979.496 динара налази се на рачуну извршења буџета као новчана средства. Резултанта наведених категорија чини финансијски резултат буџетски суфицит у износу од 1.591.073 динара, наводи се уизвештају.

У даљем току седнице одборници су донели одлуку о конверзији потраживања насталих по основу јавних прихода од ПД „Симпо“ а.д. Врање у основни капитал овог привредног друштва. Разматрана је и усвојена одлука о приступању изради Стамбене стратегије општине В. Бања 2019-2029. Ради остваривања јавног интереса у области становања локална самоуправа треба да донесе нову локалну стамбену стратегију и план за њено спровођење. Локална стамбена стратегија спроводи се кроз програме и пројекте стамбене подршке којима се остварују циљеви и мере стамбене политике јединице локалне самоуправе.

Одборници су донели одлуку о давању сагласности на уговор о суфинансирању мера популационе политике закљученог између Града Краљева, Општине Врњачка Бања и Општине Рашка. Врњачкој општини одобрено је око 6,5 милиона динара за едукативно саветодавну кампању о репродуктивном здрављу младих, за едукације из области популационе политике и активирање локалне самоуправе, за очување и унапређење репродуктивног здравља, усклађивање рада и родитељства и снижавање психолошке цене родитељства, а део новца биће усмерен на опремање Гинекологије Дома здравља.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial