Skip to content

Document Header

Одржана 21. редовна седница Скупштине општине

Одржана 21. редовна седница Скупштине општине published on

Редовна седница Скупштине општине, двадесет прва по реду, одржана је 30. јануара у Великој сали СО.

Председавао је Иван Радовић у присуству 22 одборника. По предлогу Општинског већа на седници СО разматран је нацрт ребаланса Одлуке о буџету за 2019. годину и једногласно је усвојен. Без расправе је закључена и изгласана Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2018. годину. Усвајању Одлуке о монтажним објектима претходила је дужа дискусија. Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове, као известилац, дала је присутнима ближе објашњење и осврнула се на новине које садржи Одлука о монтажним објектима. Овом одлуком прописују се услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних објеката и опреме привременог карактера на јавним површинама и осталим површинама у општој употреби на територији врњачке Општине. Разлози за доношење ове одлуке су прецизирање појединих одредби важећих прописа у циљу ефикаснијег поступања. Питања и одговоре разменили су Војислав Вујић, Бобан Ђуровић и Славиша Пауновић. Одборничка група Јединствене Србије напустила је седницу. Дане Станојчић заложио се за увођење комуналне полиције. У дискусији су учествовали и Родољуб Џамић, Иван Џатић и Зоран Сеизовић.

Скупштина општине донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Х3“. Израда Плана заснива се на планској, студијској, техничкој и другој документацији и резултатима досадашњих истраживања и обухвата зону у којој се налазе хотели „Александар“ и „Променада“, Вила „Сан“ и стара Летња позорница. Циљеви израде Плана детаљне регулације су максимална уређеност свих елемената простора, односно детаљна планска разрада подручја ради омогућавања партерне комуникације посетилаца и адекватну изградњу објеката, одређивање услова величине парцеле, правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима.

Током седнице донета је Одлука о изради (других) измена и допуна Плана генералне регулације Врњачке Бање. Измене и допуне односе се на целокупан обухват Плана, површине 2.318,97 ha, обухваћене су територије катастарских општина В. Бања, Руђинци, Липова и Ново Село. Предмет израде измена и допуна Плана су поред осталог и проширење хотелских капацитета и преиспитивање урбанистичких параметара за изградњу хотела, односно планирање хотела на новим локацијама, као и провера планираних намена и параметара у централним зонама. Визија и циљ измена је развој и промоција туризма заснованог на принципу одрживости у складу са међународним стандардима квалитета као и проширење и унапређење туристичке понуде. Такође, циљ је и стварање услова за адекватно коришћење, уређење и заштиту природних потенцијала и антропогених туристичких мотива кроз развој посебних видова туризма: бањског, планинског, сеоског, ловног и риболовног, стационарног дечијег туризма, духовног и излетничког викенд туризма. Повећањем квалитета функција регионалног и националног значаја јачаће улога Врњачке Бање као једног од центара основе развоја Рашког округа.

У наставку седнице СО донета је Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2019. годину. ЛАПЗ је идентификовао проблеме, препознао групе са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирао мере активне политике запошљавања којима ће деловати на узроке проблема и смањити разлике у погледу ризика незапослености.

У нашој Општини, као датуми од општинског значаја утврђени су и свечано ће се обележавати 6. октобар, поводом Дана ослобођења В. Бање у Првом светском рату и 15. октобар, поводом Дана ослобођења В. Бање у Другом светском рату, на иницијативу одборника Родољуба Џамића.

Славица Станковић, општински правобранилац, поднела је извештај о току поравнања између Општине В. Бања и Љубодрага Попчића у вези Виле „Загорка“. Одборници су већином гласова донели решење о усвајању Програма заштите за поједине категорије становништва на подручју Општине за 2019. годину.

Одборници су изгласали План општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији врњачке Општине. Услови и правила за постављање киоска, тезги и пултова, на 17 локација, прописују да на киоску, тезги и пулту, као и у њиховој непосредној близини, није дозвољено постављање сунцобрана и музичког уређаја и његово емитовање. У року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Плана, потребно је све киоске ускладити по узору на „Мој Киоск“. Забрањено је покривати тезге и пултове, као и украшавати цревима и лед тракама у боји, осим у белој боји. Формирање летњих и зимских башти предвиђено је на пет локација. О спровођењу овог Плана стараће се Одсек за инспекцијске послове и Одсек за урбанизам, еколошке  и имовинско правне и стамбене послове.

До краја седнице усвојени су програми пословања ЈП „Белимарковац“, „Врући извори“, ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, ЈП за газдовање заштитним шумама В. Бање „Шуме – Гоч“ са ценовником, ЈП „Нови Аутопревоз“, Општинске стамбене агенције, ПУ „Радост“, Установе Спортски центар, Установе Културни центар, Народне библиотеке „Др Душан Радић“, као и програм рада и финансијски план Центра за социјални рад и план и програм пословања са програмом опште туристичке пропаганде Установе Туристичка организација, за 2019. годину.

М.Ст.Ј

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial