Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ published on

Двадесет трећа седница Скупштине општине одржана је 17. априла. На седници је донет Пословник СО В. Бања. Доношење новог акта уследило је након доношења новог Статута као потреба усклађивања са њим. Новим Пословником су на систематски и методолошки начин уређена сва питања од значаја за рад Скупштине као највишег органа Општине, као што су: конституисање, организација и рад Скупштине, начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, радна тела, седнице Скупштине, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела. Према речима Саше Радисављевића, секретара СО, известиоца, ниједно право одборника није умањено, с тим што има додатих института попут јавног слушања.

У даљем току седнице одборници су усвојили Одлуку о месним заједницама на територији Општине. Следећи измене и допуне Закона о локалној самоуправи овом одлуком се прецизније одређује круг овлашћених предлагача за оснивање, укидање или промену подручја месне заједнице, уз значајно дефинисање улоге грађана у овом поступку. Дефинише се садржина одлуке, уређују питања везана за избор и мандат савета МЗ, а избори за савет спроводе се по правилима непосредног тајног гласања, као и овлашћења општине у погледу доношења одлука о избору савета, основни делокруг рада савета, а изборе расписује председник СО. Такође се прописују разлози за распуштање савета, уређују се облици и начин вршења надзора над радом и актима МЗ, а Општинско веће као орган надлежан за вршење надзора покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта МЗ ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом и Законом и прецизира се обавеза ОВ да даје сагласност на финансијски план месне заједнице. Током дискусије одборник Војислав Вујић заложио се за то да председници месних заједница буду најбољи домаћини у селу. Предеседник општине Бобан Ђуровић констатовао је да су сви изабрани председници месних заједница добри домаћини и да је некада ова функција била привилегија, а данас је велика обавеза.

На предлог Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини општине В. Бања по спроведеном поступку СО је донела Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине. Ради се о фирми Amiga aqua доо из Београда која је купац две катастарске парцеле у КО В. Бања, на потесу где се врши изградња Аква парка, по тржишним условима, за купопродајну цену која је постигнута у поступку отварања понуда прикупљених путем јавног оглашавања који је спровела Комисија, у укупном износу од 48.900.000 динара.

– Финансијски смо одговорни. Морамо да улажемо да би се такмичили са широм конкуренцијом. Свесно смо ушли у већи ниво инвестиција. Враћамо кредите још из 2009, 2010, 2011. године, а ниједна од тих инвестиција није била завршена. Буџет је са њима оптерећен још неколико година, са високим каматама. Створили смо услове да нам закупнина на рају врати кредит за четири године. Не може нико да нам каже да распродајемо, већ продајемо зарад инвестиција. Радимо систематски. Капитализовали смо зграду „Белог извора“ у Терме. Увек све може боље, али не могу да прихватим критике и осуђивање. Са Термама капацитета две хиљаде купача и Аква парком ми постајемо фаворити у понуди овакве врсте, рекао је Ђуровић.

У наставку седнице изгласано је Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Нови Аутопревоз“ о успостављању хипотеке на делу пословног простора у објекту Аутобуске станице у корист Републике Србије, Министарства финансија – Пореске управе – Филијала Краљево ради обезбеђења јемства за репрограм пореза и доприноса за ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ до износа ос 30.000.000 динара

Одборници су већином гласова усвојили Решење о давању сагласности на статутарну одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Белимарковац“ којим се директор обавезује да сачини пречишћен текст Статута и да у прописаном року поднесе пријаву Агенцији за привредне регистре. Усвојено је и Решење о давању сагласности на друге измене Програма рада Установе Спортски центар за текућу годину, који је усвојио УО Спортског центра.

Андрија Радуновић разрешен је дужности вд директора ЈП „Бели извор“, на лични захтев, док је на ту функцију именован Дарко Дуњић (1981), професор географије.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial