Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ published on

У Великој сали СО, 5. јуна одржана је 24. седница Скупштине општине. Одборници су минутом ћутања одали пошту преминулом Радовану Поповићу, некадашњем заменику председника СО. Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансија упознао је присутне са основним чињеницама из Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину.

Он је навео да су исказана укупна примања буџета у износу од 1.042.761 хиљада динара, док су укупни издаци 1.089334 хиљада динара, тако да је завршним рачуном исказан буџетски суфицит од 46.573 хиљаде динара. Један од најзначајнијих прихода и најрегуларнији приход буџета Општине је порез на зараде и он је у 2018. години остварен у оквирима плана у укупном износу од нешто више од 220 милиона динара.Приход од пореза на имовину остварен је са 177 милиона динара, ненаменски трансфер са нивоа Републике – око 89 милиона динара, као и ванредни приход са нивоа буџета Републике Србије – 109,5 милиона динара. Планирани приход од боравишне таксе се остварио нешто испод плана који је износио 43,2 милиона, са 41.6 милиона динара што је последица побољшања туристичког промета у 2018. години, али и напора служби Општинске управе да се повећа контрола плаћања ове таксе. Након усвајања Завршног рачуна разматран је ребаланс Одлуке о буџету  Општине, a разлози за његово предлагање су: одобравање предлога појединих директних и индиректних корисника за изменама планске висине апропријација у циљу реализовања планираних активности, сервисирања обавеза по завршном рачуну, као и конкурисање за средства код ресорних министарстава за пројекте из различитих области; прибављање земљишта у својину општине, као и оабавезе по судским споровима и вансудским поравнањима; усклађивање планиране висине пренетих средстава са стварним износом који је исказан у Завршном рачуну за 2018. годину и увећање основног капитала јавних предузећа чији је оснивач Општина.

Приходи општинског буџета утврђени у износу од 1.376.743.000 овим трећим ребалансом су увећани на износ од 1.486.667.000 динара. Ребаланс укључује реализацију пројекта из Програма прекограничне сарадње, Врњачка Бања – Жабљак (Повећање запослености, покретљивости и прилика за запослење у здравственом и бањском туристичком ланцу 5* одмаралишта у Врњачкој Бањи и Жабљаку). Ребаланс је усвојен са 17 гласова.

На седници су усвојене измене и допуне Кадровског плана Општинске управе који садржи приказ броја запослених према звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време и број запослених чији се пријем у радни однос на неодређено време планира у кабинету председника општине или због повећаног обима посла. Једногласно је усвојена Одлука о Локалном антикорупцијском плану Општине за период од 2019. до 2022. године. Током дискусије, одборници Јединствене Србије напустили су седницу.

Скупштина је донела одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за младе Општине В. Бања 2020-2025. Израду ЛАПМ реализоваће Општина у сарадњи са Канцеларијом за младе као и са другим институцијама и НВО које се баве младима и које делују на територији врњачке Општине. Уследиће јавна расправа на којој ће сви заинтересовани моћи да дају своје предлоге. Према усвојеној одлуци Руђинци имају нове улице: Риболовачка и Делиградска.

У даљем току седнице донета је Одлука  о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији врњачке Општине за 2019. годину. На предлог Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини Општине, Скупштина је донела одлуку којом се прецизира отуђење земљишта и објеката јавних предузећа која обављају комуналну делатностна кп. бр.503/17 КО В. Бања, а рок за исељење је три месеца, када ће се купац увести у посед.

– Локација некадашњег ГП „Рад“ предвиђена је за изградњу великог тржног центра. Сада се ради грађевински пројекат и убрзо се очекује почетак радова на изградњи тржног центра модерног карактера, рекао је Бобан Ђуровић и подсетио да је локална сасмоуправа 2013. године купила комплетну имовину „Аутопревоза“ за 80 милиона динара, а да сада продаје једну шестину за 115,5 милиона динара, што је одличан финансијски подухват.

Донета је и Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине на кп.бр. 1125/35 КО В. Бања купцу „Вода Синђелић“ д.о.о. „Ждрело“, а усвојен је и извештај о раду Општинске управе који је поднео Славиша Пауновић, начелник Општинске управе.

У оквиру 17. тачке дневног реда „Прве измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2019. годину“ председник општине Бобан Ђуровић поднео је изјештај о увођењу ванредне ситуације због поплаве у Вукушици, Отроцима Подунавцима, Новом Селу, Рсовцима и Штулцу. Он је указао и на настали проблем у водоснабдевању, услед замућења изворишта. Штета је причињена на инфраструктурним и стамбеним објектима, као и на засађеним усевима. Комисије ће пописати штете и ићи ће се на обештећење. Све критичне тачке су локализоване, санирани су канали и очишћене јавне површине. Председник Ђуровић, командат Штаба за ванредне ситуације похвалио је комплетан тим који је радио на санирању последица поплаве, као и јавна предузећа која су у рекордном року ангажовала људство и механизацију.

Нови члан Надзорног одбора ЈП „Бели извор“ је Марко Предолац. За новог члана Штаба за ванредне ситуације именован је Живко Карапанџић, командир Ватрогасно спасилачког одељења В. Бања. Именовани су и нови чланови Управног одбора Спортског центра.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial