Skip to content

Document Header

Одржана 7. редовна седница Општинског већа

Одржана 7. редовна седница Општинског већа published on

Редовна седница Већа, седма по реду одржана је 27. фебруара, којом је председавао Иван Џатић, заменик председника Општине.  На дневном реду разматрано је 20 тачака, као и допуна  истог са  шест тачака. Након усвајања записника са претходне ванредне седнице Већа, одржане 30. јануара, чланови Већа су започели са радом.članovi veća 1

Усвојен је нацрт првог Ребаланса одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину. Овим ребалансом се врши усклађивање апропријација према предложеним програмима из области безбедности саобраћаја и заштите  животне средине како би се према датим предлозима могло приступити усвајању програма на начин како су то овлашћени предлагачи извршили. Основни разлози за израду предлога Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину јесте интерна прерасподела одобрених апропријација у оквиру већ одобреног буџета и створеног билансног простора по основу започетог поступка одлагања плаћања пореског дуга за ПДВ који је општина В. Бања обрачунала у својству пореског дужника за реализацију капиталног пројекта „Изградња националног тренажног ватерполо центра Врњачка Бања“. Такође, реализација пројеката намењених за збрињавање избеглих лица  у 2017. години један је од основних разлога за предлагање овог ребаланса. Предложеним ребалансом се врше промене/реалокација апропријација у делу у коме се финансира реализација програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима из делокруга надлежности јединице локалне смоуправе, као и програма заштите животне средине и то на начин да се врши прерасподела одобрених апропријација иницијалном одлуком према предлозима ових програма који су урађени у 2017. години.

Једногласно је усвојена Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје, којом се врши усаглашавање одлука Скупштине општине којима су одређене новчане казне за прекршаје у складу са Законом о изменама и допунама Закона о прекршајима. По речима  известиоца по овој тачки дневног реда, Славише Пауновића, начелника Општинске управе,  не може доћи до ублажавања казне код судије. Казне се наплаћују по закону, како је донето одлуком. Чланови Већа су подржали одлуке  о казнама за прекршаје, подржали су казнену политику за субјекте који крше закон. Одлука је једногласно усвојена.ivan dzatić - 7. sednica veća

У даљем току седнице, усвојена је Одлука о измени и допуни одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и Одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина, уз примедбу Николе Трифуновића, члана Већа да се у средствима јавног информисања власници обавесте о замени канта за смеће, које  су по овој одлуци дужни да промене у року од 8 дана, од дана пријема решења органа управе надлежног за послове комуналне полиције. Такође је похвалио рад Дејана Пецића, руководиоца Одсека за инспекцијске послове у ангажовању о наплати боравишне таксе. Иван Џатић је истакао да је општина Врњачка Бања 2013. године имала 13 милиона динара прихода од боравишних такси, док ј е 2016. године тај износ повећан на 36 милиона динара.

Чланови Већа су једногласно усвојили Одлуку о давању сагласности на Споразум о сарадњи општине Врњачка Бања и удружења Центар за децу и омладину из Врњачке Бање на релацији пројекта „Агро бизнис инкубатор – смањење незапослености младих“  чији је основни приоритет да допринесе унапређењу специфичних знања и практичних вештина које су потребне за покретање сопственог бизниса, а чиме ће се допринети смањењу незапослености младих и остварити економски раст. Главни циљ споразума је да се  за незапослене младе особе и студенте обезбеди подршку са специјализованим знањима у раној фази покретања њихових бизниса. Партнери пројекта  су Пољопривредни факултет, Земун; Агрономски факултет , Чачак; Општина Врњачка Бања и Фондација из Новог Пазара.

Као осма тачка на дневном реду била је Одлука о саобраћају на територији општине Врњачка Бања, којом се уређују услови и мере које ће се примењивати у циљу безбедног и несметаног одвијања саобраћаја, техничког регулисања саобраћаја на јавним путевима на територији и општине Врњачка Бања. Одлука је усвојена уз предлог већине чланова Већа да се у Краљевачкој улици поставе „лежећи полицајци“ да би се смањила брзина и да се контрола саобраћајне полиције драстично појача.

У даљем раду усвојена је Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде II реда за 2017. годину којим су обухваћене мере и радови на неуређеним водотоковима (на водама II реда)  на којима не постоје објекти за заштиту од штетног дејства вода или делимично постоје. Реч је о речним токовима који су ван система редовне одбране од поплава које спроводи Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, а у надлежности су општине Врњачка Бања. Улога људства, механизације и опреме водопривредних предузећа у одбрани од поплава дефинисана је годишњим Оперативним планом за одбрану од поплава  Министарства пољопривреде, заштите животне средине – Републичке дирекције за воде, као и водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава.

Чланови Већа су у даљем раду усвојили Програм пословања ЈП „Бели извор“ Врњачка Бања за 2017. годину, којим су  планирани приходи од вршења комуналне делатности, као и програм пословања ЈД „Врући извори“ за 2017. годину. Известилац по овој тачки дневног реда био је  Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности.

 

 

Н.П.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial