Skip to content

Document Header

Одржана јавна расправа

Одржана јавна расправа published on

Дана 21. јуна у сали Скупштине општине одржана је јавна расправа која се односи на нацрт Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2018. годину.rasprava

Јавну расправу су водили Љиљана Радаковић,  заменик начелника Општинске управе и Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије,  а присуствовали су Иван Радовић, председник СО Врњачка Бања, директори јавних установа.

Разлози за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину су распоред нераспоређеног вишка прихода над расходима према Одлуци о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2017. г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ број 15/18) и  предлог извршног органа за укључивање у буџет нових пројеката, планирање недостајућих средстава на појединим апропријацијама за које се показало да неће бити довољне за финансирање свих планираних активности.

Према показатељима остварења прихода од пореза на зараде и даље постоји позитиван тренд везан за висину зарада и броја запослених нешто изнад очекиване динамике што даје ефекат од нових 20.000.000 динара пореза на зараде на годишњем нивоу. Овај износ је послужио као основ за увећање планске висине по основу пореза на зараде у 2018.г.

На приходној страни буџета укалкулисани су и наменски трансфери са нивоа Републике Србије за реализацију пројеката у износу од 10.000.000 динара. Такође увећан је план примања по основу продаје имовине за 35.271.000 динара.

Све ово даје ефекат увећања приходне стране буџета за 65.271.000 динара.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2018.г. Овим ребалансом стварају се планске апропријације за финансирање пројеката и већих инвестиционих расхода које посебно издвајамо, и то:

 Санација Замка културе – укупна вредност пројекта 6.100.000 динара од чега из средстава буџета Републике Србије износ од 5.000.000 динара и из средстава буџета општине Врњачка Бања износ од 1.100.000 динара.

 Реконструкција скулпторског фонда у Централном парку – укупна вредност пројекта 1.757.000 динара од чега из средстава буџета Републике Србије износ од 1.000.000 динара и из средстава буџета општине Врњачка Бања износ од 757.000 динара.

 Санација зграде библиотеке „Др Душан Радић“ – укупна вредност пројекта 5.300.000 динара од чега из средстава буџета Републике Србије износ од 4.000.000 динара и из средстава буџета општине Врњачка Бања износ од 1.300.000 динара.

 

Н. П.

 

 

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial