Skip to content

Document Header

Одржана ванредна седница Општинског већа

Одржана ванредна седница Општинског већа published on

Седмог јула је у Великој сали СО одржана ванредна седница Општинског већа. skupština

Председавао је Бобан Ђуровић. Чланови Већа су предложили Скупштини да усвоји одлуку о одређивању надлежног органа за праћење реализације годишњег и тромесечне програме пословања јавних предузећа чији је оснивач СО В. Бања. Према овој одлуци ОВ је као орган надлежно за усвајање и достављање информације о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на основу достављених тромесечних извештаја и извештаја о реализацији годишњег програма пословања. У тим за праћење реализације програма пословања именују се: Иван Џатић, Живорад Јаћимовић, Зоран Дунић, Зоран Сеизовић и Родољуб Џамић. Предлог одлуке о максималној спратности у поступку озакоњења објеката измењен је са циљем да се реши стање на терену, по интенцији законодавца да се у принципу све легализује. Никола Трифуновић заложио се да одлука допуни прецизним роковима за подношење извештаја (30 дана за тромесечни и 60 дана за годишњи).veće

На седници је разматран и предлог одлуке о поступку достављања података о спроведеном поступку давања у закуп ствари у јавној својини од стране корисника чији је оснивач Општина. У закључку одлуке налаже се „Спортском центру“ да достави извештај о спроведеним поступцима давања у закуп базена у оквиру комплекса „Олимпијског базена“ који обавезно садржи и ценовник услуга Установе чије је доношење регулисано оснивачким актом. Чланови Већа су разматрали и усвојили предлог одлуке о покретању поступка за отуђење зграде „Техничког прегледа возила“ на локацији код Аутобуске станице, као и за отуђење грађевинског земљишта. Скупштина ће одлучивати и о изменама Правилника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила, с циљем да се усагласе утврђене зоне са одредбама одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта.Уређење, одржавање и наплату накнаде за коришћење јавних паркиралишта врши „Нови Аутопревоз“. Веће предлаже Скупштини да закључак о ослобађању плаћања доприноса за изградњу цркве у Новом Селу, за 50%. Према нацрту измене одлуке о јавним паркиралиштима кориснику услуге паркирања даје се рок од 3 до 10 минута од момента заустављања возила да изврши обавезу плаћања.

М.Ст.Ј.

 

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial