Skip to content

Document Header

Оглас за пријем деце за похађање обавезног припремног предшколског програма за радну 2017/2018 годину

Оглас за пријем деце за похађање обавезног припремног предшколског програма за радну 2017/2018 годину published on

Предшколска установа  „РАДОСТ“                              П.У.„РАДОСТ“ Врњачка Бања                                                       Врњачка Бања                                                                  ул.Хероја Чајке  20vrtic radost Врњачка Бања   36210                                  Бр:  403/1                                                                    тел/факс: 036/ 611 – 344

Датум:  11.04.2017. год.                                                директор:036/ 611 -343

e-mail/decjivrticradost@open.telekom.rs

 

                                             О  Г  Л  А  С 

За пријем деце за похађање обавезног припремног    предшколског програма за радну 2017/2018 годину

Предшколска установа  „Радост“ Врњачка Бања  вршиће УПИС деце  рођене у периоду од 01.03.2011 год. до 28.02.2012 год. за  похађање обавезног припремног предшколског програма за радну 2017/2018 годину.

   Упис се врши  у објекту „Радост“ ул.Хероја Чајке 20, Врњачка Бања, почев од 03.маја  до 31. маја 2017 год. , од  08 -15 часова.

Упис се врши за сву децу која имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања.

         Родитељи су дужни да донесу следећу документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених за дете које се уписује( фотокопија).

За дете које је треће по редоследу рођења, потребно је доставити изводе из матичне књиге рођених за сва три детета;

  • Потврду лекара Дома здравља „Др. Никола Џамић“ из Врњачке Бање о извршеном здравственом прегледу детета.
  • На увид личну карту родитеља/старатеља.

Напомена:  Приликом уписа родитељи треба да донесу и   обавештење општинске управе  које су добили на кућну адресу о обавези уписа детета .

Родитељи се овим обавештавају да су на основу Закона о основама система образовања и васпитања  дужни да упишу децу у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма.

 

УПРАВА

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial