Skip to content

Document Header

Озакоњење објеката у току

Озакоњење објеката у току published on

Скупштина Србије је крајем 2015. године, усвојила Закон о озакоњењу објеката,  који ће омогућити јефтинију и једноставнију легализацију нелегално изграђених објеката, којих у Србији има око 1,5 милион.nacelnik

Са поступком легализације нелегално изграђених објеката, почело се 2003. године. Тада је грађанима остављен избор, да ли ће или не, покренути поступак легалзације. Доношењем Закона о озакоњењу објеката, легализација је постала обавезна за све грађане.

Да би објекат био озакоњен, потребно је обезбедити одређену документацију. Најпре је неопходно обратити се овлашћеној геодеткој организацији, односно лиценцираним геометрима, који ће израдити елаборат геодетских радова. Извештај о затеченом стању се израђује за потребе озакоњења објекта, од стране овлашћене архитектонске куће, односно лиценцираних архитекти или грађевинца.

Према речима, Славише Пауновића, Начелника Општинске управе, осим наведених  докумената, за све објекте у поступку озакоњења потребно је уплатити и одређене таксе које су прописане Законом, а чија висина зависи од површине објекта који се озакоњује.

“На пример, такса за породичне стамбене зграде од 100-200 квадрата износи 15.000 динара. Потребно је израдити елаборат геодетских радова за породичне стамбене зграде, који је око 12.000 динара, док су 7.000 динара таксе према републичком катастру. Израда извештаја о затеченом стању, на основу разговора које сам обавио са геометрима, износи око 12.000 динара”, речи су Пауновића.

Усвојеним Законом је предвиђено да такса за објекте до 100 метара квадратних износи 5.000 динара, до 200 квадрата 15.000, до 300 квадрата 20.000 динара, а преко 300 квадрата 50.000 динара.

Када су у питању комерцијални објекти, такса до 500 квадрата износи 250.000 динара, за објекте од 500 до 1.000 квадрата 500.000 динара, за оне преко 1.500 квадрата милион динара, а преко те квадратуре 3 милиона динара.

Сви објекти који буду видљиви на сателитском снимку који ће бити објављен на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре морају бити легализовани, односно морају поседовати грађевинску дозволу.

Како се на подручју општине Врњачка Бања налази око 4600 нелегалних објеката, оформљен је тим људи који ће грађанима пружити све неопходне информације.

“У оквиру службе за урбанизам, већ постоји формирана екипа. Све информације у вези озакоњења објекта, грађани могу добити сваког радног дана од 7.30 до 15.30, на телефон 601-209, односно од грађевинског инспектора на телефон 601-274. Такође, напомињем да је општина Врњачка Бања формирала комисију за попис и евиденцију незаконитно изграђених објеката, која је кренула са радом и обиласком терна, радним данима, у времену од 8.30 до 15.00 часова. Формирањем ове комисије, општинска управа је изашла у сусрет нашим грађанима и омогућила им економичан и ефикасан попис, а уједно и убрзан процес озакоњења. Ову прилику бих искористио да замолим грађане да припреме документацију коју поседују у вези са објектима и дозволе овлашћеним члановима комисије обилазак објекта, ради утврђивања свих параметара који су од значаја за остваривање права озакоњења и увођења објекта у легалне токове”, наводи Пауновић.

У случају да још увек нисте кренули у поступак озакоњења објекта, подсећамо да ћете на основу пописа комисије, од грађевинског инспектора добити решење о рушењу, које је одложног дејства, а на основу ког се креће у процес озакоњења, односно прикупљања потребне документације.

Попис  се спроводи у складу са Законом о озакоњењу објеката, чиме ће се остварити јавни интерес,  а  грађани ће себи олакшати процес  озакоњења.

 

Срђан Удовичић

 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial