Skip to content

Document Header

ПОМОЋ ИНВАЛИДИМА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

ПОМОЋ ИНВАЛИДИМА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ published on

У Великој сали СО 24. фебруара одржан је први састанак Радне групе за испитивање могућности оснивања предузећа.Pomoc nepokretnim licima

У Великој сали СО 24. фебруара одржан је први састанак Радне групе за испитивање могућности оснивања предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом од стране Локалне самоуправе. Радна група је образована на основу решења председника Општине од 28. јануара 2016. године и чине је: председник Иван Џатић, помоћник председника Општине, заменик председника Даница Гочанин, стручни консултант за област запошљавања, Оливера Јанковић, Служба за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Небојша Алимпић, координатор локалног економског развоја, Предраг Алимпић, председник Удружења „Форум особа са инвалидитетом“, Марија Видаковић, Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца В. Бања и Милена Миладинов, председник Удружења за помоћ и подршку маргинализованих група „Врњачки загрљај“.

На састанку се разговарало о основним задацима мултидисциплинарне групе: креирање термин плана активности радне групе, упознавање чланова радне групе са важећим законским оквиром који регулише област запошљавања особа са инвалидитетом, припремање анализе постојећег стања у области запошљавања и професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом на нивоу врњачке Општине. Било је речи о дефинисању делатности које би могло да обавља предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и о испитивању могућности оснивања предузећа.

Даница Гочанин упознала је присутне са делом Закона за запошљавање особа са инвалидитетом чији је један од носилаца Национална служба за запошљавање. Она је изнела податак да на евиденцији НСЗ у В. Бањи има 37 особа са инвалидитетом међу којима је десетак ратних војних инвалида.

Предраг Алимпић указао је на законску могућност да локална самоуправа оснује предузеће, као и да у Србији послује педесетак таквих фирми. Милена Миладинов је члановима Радне групе образложила основну идеју о делатности предузећа, а то је рециклирање неких секундарних сировина, уз сарадњу са ЈП „Бели извор“ и са хотелима. Чланови Радне групе подржали су ту идеју са образложењем да је екологија од примарне важности за једно бањско-климатско место.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial