Skip to content

Document Header

Пројекат оснаживања привредника у руралним срединама

Пројекат оснаживања привредника у руралним срединама published on

Пројекат „Оснаживање привредника у руралним срединама за ефикасније вођење бизниса“ се спроводи у градовима Краљеву и Новом Пазару и општинама Врњачкој Бањи, Трстенику, Тутину и Сјеници.Kod predsednika SO Trstenik

Носилац пројекта је Мрежа за пословни развој из Београда, а донатор Развојна агенција Србије.

Током децембра и јануара месеца реализована је друга пројектна активност у складу са планом. Све локалне самоуправе су доставиле базе података привредника из области пољопривреде регистрованих у АПР, а месни координатори и анкетари у сарадњи са пројектним координаторима и менаџером пројекта су извршили избор испитаника. Избор је извршен тако да су подједнако заступљени микро, мала и средња предузећа и предузетници – представници прерађивача разноврсних пољопривредних производа.

Анкетирање је спроведено у Трстенику где је успешно попуњена 21 анкета, у Врњачкој Бањи успешно су попуњене 22 анкете и исто толико у Краљеву. У Новом Пазару, Тутину и Сјеници готово је завршено анкетирање планираних 60 ММСПП уз напомену да се спроводило са потешкоћама због велике удаљености руралних подручја и неприступачности појединих терена.U firmi Zrno zdravlja

Следећа активност је обрада прикупљених података која ће се завршити до краја фебруара месеца. У обради података ће учествовати менаџер пројекта проф. др. Сретен Јелић, локални координатори Валентина Крстић и Мерсида Јандрић и сарадница Милица Васић, докторанткиња на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Након тога ће се одржати састанци са фокус групама са представницима из разних институција који ће имати прилику да дају допринос квалитету истраживања. До краја марта месеца се очекује финализација Студије и њена презентација на завршној конференцији.

М.Ст.Ј.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial