Skip to content

Document Header

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА published on

ПРВИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА

Први састанак радне групе за израду локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања одржан је 28. фебруара у Великој сали СО. Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у  Републици Србији за период од 2016. до 2025. године представила је Данијела Лакатош, фацолитаторка ROMACTED-a. Према њеним речима нивои стратешког планирања инклузије Рома су: Стратегија за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, Национални акциони план и Локални акциони план.

– Општи циљ Стратегије је да се побољша социјално-економски положај ромске националне мањине уз пуно уважавање мањинских права, елиминисање дискриминације и постизање веће социјалне укључености Рома и Ромкиња у све сегменте друштва.Области Стратегије су: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита.

Потребно је обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват у студентској популацији и пружити подршку школовању младих и одраслих који се нису школовали или су напустили школовање. Што се становања тиче, треба унапредити услове становања кроз обезбеђивање правне сигурности стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће локације и културне адекватности. Треба подстицати укључивање радно способних Рома и Ромкиња на формално тржиште рада, подизати запошљивост, запошљавање и економско оснаживање. Такође, треба унапредити њихово здравље, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно остваривање права на здравље. Када је реч о социјалној заштити, потребно је да се унапреди приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, рекла је Данијела Лакатош и образложила бројне оперативне циљеве наведених области Стратегије.

Потом је представљен плаа активности за израду Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања који ће се реализовати до јуна ове године и који обухвата припрему ситуационе анализе, израду предлога нацрта ЛАП-а за инклузију Рома, спровођење јавне расправе и финално, припрему нацрта ЛАП-а.

Дејан Павловић, координатор за ромска питања за Врњачку Бању изнео је податак да на територији врњачке Општине живи око 380 Рома и Ромкиња, као и да је шесторо припадника ромске националности уписало средњу школу ове године.

На крају састанка уследила је конструктивна дискусија са драгоценим предлозима и саветима. Од директорке ПУ „Радост“ сазнали смо да свега шесторо деце похађа припремно предшколски програм. Руководилац Одсека за буџет и финансије Зоран Дунић изнео је сугестије из свог домена. Помоћник директора ОШ „Попински борци“ Драган Миленковић указао је на податак да се у Школи већ шест година реализује образовање одраслих Рома и Ромкиња.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial