Skip to content

Document Header

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ published on

СОПШТЕЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Узимајући у обзир да је 17.03.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19,  а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо Вас о начинима комуникације са странкама :

  • Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености  поднети  електронским путем.
  • Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се  електронским путем;
  • Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.
  • Детаљне информације и  обрасци  биће доступни на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs , од 23.3.2020. године 
  • Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.
  •  Прибављање и допуна документације са клијентима  размењиваће се  електронским путем;
  • Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем Презентација Обуке „Пут до успешног предузетника;
  • Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се  третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности;

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне иформације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ  и на уллазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.                                                                               Национална служба за запошљавање

С А О П Ш Т Е Њ Е

Због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање обавештава све заинтересоване за учешће на јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, да се продужава рок за пријем пријава закључно са 30.04.2020. године.

Све информације у вези са достављањем захтева можете добити путем дежурних телефона,  који су истакнути  на улазним  вратима надлежних филијала, или се   налазе на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

                                                                        Национална служба за запошљавање

С А О П Ш Т Е Њ Е

Национална служба за запошљавање обавештава сва незапослена лица заинтересована за учешће на Јавним позивима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години, а која нису завршила обуку „Пут до успешног предузетника“, да ће током трајања ванредног стања ова обука бити реализована електронским путем.

Све информације  можете добити путем дежурних телефона,  који су истакнути  на улазним  вратима надлежних филијала, или се налазе на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

 Национална служба за запошљавање

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial