Skip to content

Document Header

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ДОНЕО АКТА ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ДОНЕО АКТА ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ published on

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

1) Наређује се Општинској управи општине Врњачка Бања да отвори кол центар са дежурством од 08 до 16 часова, чији је циљ информисање најстаријих суграђана о начину пружања помоћи у ванредном стању, на број телефона: 036/ 601-200

2) Препоручује се свим грађанима старијим од 65 година и хроничним болесницима да посебно ограниче своје кретање и да у што мањој мери излазе из својих кућа, будући да су они најугроженија група становништва;

3) Наређује се Јавним предузећима и установама чији оснивач Општина Врњачка Бања да у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије организују процес рада и да примењују мере санитарног надзора и заштиту запослених;
3.1 Наређује се свим директорима јавних предузећа и установа да приступе едукацији свих запослених којима руководе, како би се ширење корона вируса свело на најмању могућу меру,
3.2 Наређује се свим директорима јавних предузећа и установа да одреде координатора који ће бити задужен за пуну примену и спровођење мера;

4) Ограничава се радно времене угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и осталих угоститељских објеката) од 8 до 20 часова. Трговинским радњама ограничава се радно време до 22 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољенo је присуство највише 50 лица, а летњим баштама до 50 столица;

5) Наређује се затварање свих спортских објеката (хала спортова, теретане, фитнес клубови…);

6) Наређује се Саветима Месних заједница да доставе податке и координирају са Центром за социјални рад Врњачка Бања и Црвеним Крстом Врњачка Бања у вези пружања помоћи старим, болесним и немоћним лицима (достава хране лекова и сл.), а достављање ће вршити Центар за социјални рад Врњачка Бања и Црвени Крст Врњачка Бања;

7) Наређује се Општинској управи општине Врњачка Бања – Одсек за инспекцијске послове да спроводи мере појачаног инспекцијског надзора;

8) Наређује се свим превозницима у јавном превозу и такси превозницима да у такси возилима организују појачано санитарно обезбеђење возача и примену техничких мера уласка и изласка возача;

9) Наређује се свим управницима стамбених зграда да организују појачано одржавање заједничких просторија у објектима колективног становања (вишепородичне заједничке зграде) са посебним освртом на прописану и периодичну дезинфекцију рукохвата, улазних врата, интерфона и рукохвата и тастатура лифтова;

10) Наређује се отказивање свих културних и спортских манифестација;

11) Апелује се на грађане да не праве залихе;

12) Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial