Skip to content

Document Header

Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања

Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 3. 4 .2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

 1. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), сваког дана у времену од 17 до 05 часова, осим викенда када забрана наступа  у времену од суботе од 13 часова до понедељка до 05 часова почев од 4. априла 2020. године.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период суботом, од 04 до 07 часова за старије од 65 година.

2. Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца од суботе у периоду од 23 до 01 час, у трајању од 20 минута, највише 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта почев од 4. априла 2020. године.

3. Забрана из тач. 1. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4.  Забрана из тач. 1. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана се не односи се на родитеље са малолетном децом.

4. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

5. Забрањује се обављање сахрањивања у периоду викенда у времену од суботе од 13 часова до понедељка до 05 часова.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

6.  Општински  штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

      Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ  и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

                                            број: 217-1/20-61  од 3. априла 2020. године

                                                                                                     КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                      Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial