Skip to content

Document Header

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТО САВЕТОВАЊЕ CIGRE СРБИЈА

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТО САВЕТОВАЊЕ CIGRE СРБИЈА published on

НАЈНОВИЈА ТЕХНИЧКА ЗНАЊА И ИСКУСТВА

Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже CIGRE Србија, одржао је своје 34. саветовање од 2. до 6. јуна у Хотелу „Zepter“. Саветовање је окупило више од хиљаду еминентних стручњака и научника из области електроенергетике из Србије, Републике Српске и држава из региона. Презентовано је 175 стручних радова који се баве актуелним темама.

– Саветовање има за циљ да стручној јавности представи најновија техничка знања и искуства из области производње, преноса, дистрибуције и тржишта електричне енергије и покаже спремност наших стручњака да одговоре на захтеве који су већ постављени пред електроенергетски сектор због примене III енергетског пакета Европске уније, изазове које ће наметнути електроенергетском сектору IV енергетски пакет ЕУ у Републици Србији и региону Југоисточне Европе, затим интеграција ветроелектрана у електроенергетски систем Србије, с обзиром на то да је током 2018. године на преносни систем у Србији прикључено 350 MW инсталисане снаге у три ветроелектране и да се очекује да ће најкасније током 2020. године на преносном систему у Србији бити прикључено укупно око 550 MW инсталисане снаге у ветроелектранама. Ове године планира се производња електричне енергије у Србији у износу од 1,7 TWh, што је око 5 % укупно произведене електричне енергије са предвиђеним порастом од преко 10 % у наредним годинама, у условима када је потребна примена технологија паметних мрежа „smart grid“, нових решења за обезбеђење системских, односно помоћних услуга у области регулације фреквенције и напона, примена европских мрежних правила и осталих европских уредби и директива, интеграција балансних тржишта и заједничко коришћење балансних резерви, нових методологија за планирање вишеструко међусобно повезаних преносних мрежа и за интеракцију преноссног и дистрибутивног система, нових функција регионалних центара за сигурност према захтевима III и IV енергетског пакета ЕУ, са значајним потребама за новим знањима, разменом мишљења и искуства из домаће и светске праксе из наведених области, рекао нам је Небојша Петровић, председник CIGRE Србија.

Актуелне теме – панел презентације и дискусије на Саветовању биле су: „Аспекти примене III енергетског пакета и изазови примене IV енергетског пакета ЕУ у Републици Србији“, модератор је био Владимир Јанковић, „Аспекти интеграција ветроелектрана у електроенергетски систем Србије, модератор је био Небојша Петровић и „Техно-економске предности ближе сарадње између преносних мрежа у региону – визија H2020 пројекта CROSSBOW“, модератори су били Јовица Милановић и Бранислав Ђукић.

У оквиру саветовања организована је Техничка изложба EXPO 2019 на којој су произвођачи опреме, консултантске, пројектантске, научно-истраживачке и друге организације из земље и иностранства приказали најновија техничка достигнућа заснована на примени нових материјала и технологија, као и своје могућности за пружање услуга у електроенергетском сектору.

Српски национални комитет CIGRE – CIGRE Србија је један од 58 националних комитета Међународног савета за велике електричне мреже CIGRE, основане 1921. године са седиштем у Паризу.

CIGRE Србија је формиран 1951. као ЈУКО CIGRE. CIGRE Србија је професионална друштвена асоцијација која се на домаћем и међународном плану преко 58 година бави развијањем техничких знања и разменом информација и искустава из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије као и производњом електричне опреме – односно свеукупном проблематиком електроенергетских система. Ради остваривања својих циљева, CIGRE Србија развија размену техничких информација и искустава и даје иницијативу за проучавање проблематике од интереса за наш електроенергетски систем, његове елементе, као и за електроиндустрију, и помаже израду и примену националних стандарда из области којима се бави.

Генерални покровитељи саветовања су Акционарско друштво Електромрежа Србије, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, ЈП Електропривреда Србије и Мешовити холдинг Електропривреде Републике Српске.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial