Skip to content

Document Header

ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА published on

Редовна, тридесета седница Скупштине општине Врњачка Бања одржана је 29. јануара. Председавао је Иван Радовић.

Одборници су усвојили Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације Грачац – Ромско насеље. Одлуку о изради Плана СО је донела крајем 2018. године када се приступило изради плана за површину од 3,137 ha. Концептуални оквир планирања садржан је у Просторном плану Општине а предложене основне намене су зона становања са привредом и зона привреде и услуга. Израда Плана била је поверена Општинској стамбеној агенцији. На седници је донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта. Одлука која се мења није садржала намену објеката као што су трговачки и тржни центри, робне куће, пословне зграде са већим бројем пословних простора, па се указала потреба да се предвиди и ова намена за коју је утврђен коефицијент 1,22. Новим чланом уређује се плаћање доприноса за недостајућа паркинг места, у првој зони накнада је 5.000 бодова, а 1 бод износи 1 евро.  Утврђени износ накнаде јавни је приход буџета Општине и обрачунаваће се и плаћати од стране инвеститора као допринос за уређивање грађевинског земљишта.

ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЛЕКОВИТИ ФАКТОР

Према предлогу за хитан поступак, као допуна дневног реда, разматран је Годишњи преглед мониторинга количина, састава и коришћења природног лековитог фактора у В. Бањи (минералних и термалних вода) и активности Комисије за природни лековити фактор током 2019. године. Извештај је поднео дипл. инж. хидрогеологије Горан Рашула. Комисија је формирана пре три године на иницијативу Родољуба Џамића, због потребе да се заштите ресурси термоминералних вода. Неопходна је ригорозна контрола, мониторинг и заштита термоминералних вода како би се процес експлоатације овог ресурса довео на одржив ниво. Општина је у обавези да се сваком од пројеката истражног бушења тотално посвети и да од сваког инвеститора добије документацију на увид. То би омогућило да се бивши, садашњи и будући инвеститори посвете проблематици експлоатације ТМ вода са пажњом доброг корисника, поштујући капацитете и ограничења које диктирају хидрогеолошки параметри, а никако личне, еконмомске и др. потребе. Свако даље бушење бунара у В. Бањи, без високо стручног хидрогеолошког надзора, као и експлоатација ТМ која није складно уклопљена да задовољи, пре свега, природне чиниоце, мора бити забрањено. У противном следи колапс због чега ће сва изворишта умањити сопствене резерве и капацитете, а балнеолошки састав бити девастиран. Последице на даљи здравствено-туристички и економски развој су несагледиве.

В. Бања има домицилног хидрогеолога Бранка Црепуљаревића и закључак Комисије је да се он посвети професионално и искључиво заштити и контроли експлоатације ТМ вода у Бањи и у том смислу Комисија за лековити фактор окончала би своје досадашње ангажовање. Комисија предлаже формирање стручне службе, опремање техничким уређајима, мерном техником и другом опремом како би ова служба професионално и са јасним надлежностима реализовала Програм мера и активности на обезбеђењу одрживе експлоатације и заштиту од загађења ресурса минералних и термалних вода Општине В. Бања.

У даљем току седнице одборници су разматрали и већином гласова донели Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине В. Бања за 2020. годину. Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су: какво је стање на тржишту рада у Локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће ефекти бити постигнути. За реализацију ове одлуке планирана су средства у износу од 7.500.000 динара. Усвојена је и Одлука о Локалном акционом плану за успостављање родне равноправности Општине В. Бања 2020. – 2023. године. Одлуком о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу регулисано је да Повеља представља оквир за израду ЛАП Општине за унапређење положаја жена и родне равноправности и покренут је поступак за израду овог документа. Председник општине формирао је Радну групу коју чине представници институција и организација које се баве овом тематиком. Радна група је одржала више састанака након чега је израђен нацрт ЛАП-а за успостављање родне равноправности, који је био предмет јавне расправе.

Скупштина је повукла са дневног реда Одлуку о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Општине. На дневном реду седнице нашла се и Одлука о изменама и доопунама Одлуке о лимо сервису. Скупштина је донела ову одлуку која садржи промене у одредбама које регулишу услове за обављање лимо сервиса, на нов начин дефинисане услове и карактеристике које треба да испуњава возило као и возач за стицање статуса возача.

Акција „Програм локалног партнерства“ омогућава да се непосредним учешћем грађана у сарадњи са Општином реши део комуналних проблема локалних заједница, уређење мањих јавних површина и представља спровођење Пројекта укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину док је део средстава опредељен од стране донатора по основу пројекта кофинансирања. Под локалном заједницом, у смислу ове Одлуке која је усвојена на седници СО, сматра се део Општине, и то, улица, део улице, блок зграда, стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје. Пројекти које локална заједница предлаже могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом и сл.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial