Skip to content

Document Header

Туристички промет у фебруару

Туристички промет у фебруару published on

Према извештају о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености капацитета у Врњачкој Бањи за месец фебруар 2017. године, сачињеног на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружа¬њем услуга смештаја туристима, укупно је евидентирано 4.649 посетилаца, од чега 3.711 домаћих и 938 страних.v.banja

Остварен је укупан број ноћења од 14.714, од чега 12.272 домаћих и 2.442 страних туриста.
У фебруару 2017. године у односу на фебруар 2016. године евидентирано је 16,55 % мање домаћих и 75,98 % више страних туриста, као и 22,43 % мање ноћења домаћих и 68,41 % више ноћења страних туриста. Степен искоришћености капацитета у фебруару 2017. године је 18,57 %. Просечна дужина боравка је 3,31 данa домаћих и 2,60 дана страних туриста.
Степен коришћења капацитета у фебруару 2017. године у односу на месец јануар 2017. године, смањен је за 0,63 процентних поена, односно са 19,20 % на 18,57 %.
М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial