Skip to content

Document Header

Туристички промет у марту

Туристички промет у марту published on

Према подацима из извештаја о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености        капацитета у Врњачкој Бањи за месец март 2018. године који је сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима укупно је евидентирано 11.483 посетилаца, од чега 9.855 домаћих и 1.628 страних. Остварен је укупан број ноћења од 30.919, од чега 26.795 домаћих и 4.124 страних туриста.vrnjacka banja

У марту 2018. године у односу на март 2017. године евидентирано је 17,97 % више домаћих и 25,81 % више страних туриста, као и 25,54 % више ноћења домаћих и 26,46 више ноћења страних туриста. Степен искоришћености капацитета у марту 2018. године је 26,90 %, а просечна дужина боравка је 2,72 данa домаћих и 2,53 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у марту 2018. године у односу на месец фебруар 2018. године, повећан је за 5,7 процентних поена, односно са 21,20 % на 26,90 %.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial