Skip to content

Document Header

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ published on

Извештај о туристичком промету за април месец 2019. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружа­њем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења. Укупно је евидентирано 16.537 посетилаца, од чега 14.697 домаћих и 1.840 страних. Остварен је укупан број ноћења од 54.561, од чега 48.943 домаћих и 5.618 страних туриста.

Уаприлу2019. године у односу на април 2018. године евидентирано је 2,45 % више домаћих и 1,88 % више страних туриста, као и 1,89 % мање ноћења домаћих и 0,92 више ноћења страних туриста. Степен искоришћености капацитета у априлу2019. године је 41,86 %. Просечна дужина боравка је 3,33 данa домаћих и 3,05 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у априлу 2019. године у односу на месец март 2019. године, повећан је за 13,75 процентних поена, односно са 28,11 % на 41,86 %.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial