Skip to content

Document Header

Туристички промет за децембар 2017. године

Туристички промет за децембар 2017. године published on

Извештај о туристичком промету за децембар месец 2017. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења.vrnjacka-banja

Број посетилаца: укупно је евидентирано 12238 посетилаца, од чега 10423 домаћих и 1815 страних.

 Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 31508, од чега 26240 домаћих и 5268 страних туриста.

У децембру 2017. године у односу на децембар 2016. године евидентирано је 7,33 % више домаћих и 20,46 % мање страних туриста, као и 5,82 % више ноћења домаћих и 2,89 мање ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у децембру 2017. године је 31,03 %.

Просечна дужина боравка је 2,52 данa домаћих и 2,90 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у децембру 2017. године у односу на месец новембар 2017. године, повећан је за 6,56 процентних поена, односно са 24,47 % на 31,03 %.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial