Skip to content

Document Header

Туристички промет за јануар 2018. године

Туристички промет за јануар 2018. године published on

Извештај о туристичком промету за јануар месец 2018. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења.vrnjacka-banja 1

– Број посетилаца: укупно је евидентирано 8315 посетилаца, од чега 7146 домаћих и 1169 страних.

– Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 23932, од чега 21215 домаћих и 2717 страних туриста.

У јануару 2018. године у односу на јануар 2017. године евидентирано је 23,40 % више домаћих и 5,41 % више страних туриста, као и 36,70 % више ноћења домаћих и 2,18 више ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у јануару 2018. године је 22,75 %.

Просечна дужина боравка је 2,97 данa домаћих и 2,32 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у јануару 2018. године у односу на месец децембар 2017. године, смањен је за 8,28 процентних поена, односно са 31,03 % на 22,75 %.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial