Skip to content

Document Header

Туристички промет за новембар 2017.

Туристички промет за новембар 2017. published on

Извештај о туристичком промету, капацитету и степену искоришћености капацитета у Врњачкој Бањи за месец новембар 2017. године.centar-vrnjacke-banje

Извештај о туристичком промету за новембар месец 2017. године, сачињен је на основу ТУ-11 образаца и на основу достављених података туристичких субјеката који се баве пружањем услуга смештаја туристима, који показују број евидентираних посетилаца и број остварених ноћења, и то:

Број посетилаца: укупно је евидентирано 7123 посетилаца, од чега 5969 домаћих и 1179 страних.

Број ноћења: остварен је укупан број ноћења од 26488, од чега 22658 домаћих и 3830 страних туриста.

У новембру 2017. године у односу на новембар 2016. године евидентирано је 6,43 % мање домаћих и 55,54 % више страних туриста, као и 14,17 % мање ноћења домаћих и 10,41 више ноћења страних туриста.

Степен искоришћености капацитета у новембру 2017. године је 24,47 %.

Просечна дужина боравка је 3,80 данa домаћих и 3,25 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у новембру 2017. године у односу на месец октобар  2017. године, смањен је за 13,25 процентних поена, односно са 37,72 % на 24,47 %.

 

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial