Skip to content

Document Header

УСВОЈЕН РЕВИДИРАНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ

УСВОЈЕН РЕВИДИРАНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ published on

Нацрт Локалног антикорупцијског плана Општине Врњачка Бања, представљен је на округлом столу, одржаном  4. јуна у скупштинској сали.Тиме је окончана јавна расправа која је трајала од 14. маја, током које су грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке и сви други заинтересовани, могли да поднесу предлоге за допуну овог документа.

Округли сто o томе отворио је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе у својству модератора и притом нагласио да је општина аплицирала у Пројекту за одговорну власт USAID-a. Овај пројекат ће омогућити ефикаснију управу и већу ефикасност и транспарентност рада органа општине.

Нацрт је израдила радна група коју је формирала Општина Врњачка Бања уз подршку USAID Пројекта за одговорну власт, америчке владине агенције за међународни развој и организације „Транспарентност  Србија“. У складу са препорукама Агенције за борбу против корупције, Нацрт је израђен у партиципативном поступку и у складу са Моделом који је Агенција израдила 2017. године и препоручила га свим јединицама локалне самоуправе. Радну групу за ревизију ЛАП-а, чинили су: Љиљана Радаковић, заменик начелника Општинске управе, Саша Радисављевић, секретар СО, Олгица Гајшек, заменик секретара СО, Милан Плањанин, председник Одбора за борбу против корупције, Јасмина Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, Ивана Јовановић, референт нормативно правних послова у Кабинету председника општине, Жарко Марковић, председник УО Удружења „ Новоселац“ и представници цивилног друштва, Стефан Станојевић и Данка Продановић. Задатак Радне групе био је да изради измену и допуну овог плана и да се таква ревизија заснива на препорукама о којима су говорили Милош Живковић испред USAID који је нагласио да се Пројекат спроводи у 7 градова и општина већ 4 године, као и Злата Ђорђевић у име организације „Транспарентност Србија“ која је притом нагласила да су у овој организацији задовољни сарадњом са представницима Општине Врњачка Бања.Такође је истакла да је Акционим планом за преговарачко поглавље 23, успостављена обавеза свих јединица локалних самоуправа да донесу ЛАП, што је већина општина и учинила користећи модел Агенције за борбу против корупције, али и да се због кратких рокова, углавном није водило рачуна о специфичностима локалних самоуправа па се указала потреба за њихову ревизију.

Општина Врњачка Бања је усвојила свој антикорупцијски план још 2017. године чиме је постала једна од првих локалних самоуправа која је овој важној теми посветила пажњу. Услед потребе да се документ учини применљивијим, Општина Врњачка Бања је још у јануару ове године,  упутила Јавни позив за кандидовање у чланству Радног тела које је израдило ревизију свог антикорупцијског плана.

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ који усваја свака локална самоуправа, у коме се утврђују ризици од корупције у раду локалних јавних институција и предвиђају активности на отклањању тих ризика. ЛАП превентивно делује на настанак корупције, кроз повећање транспарентности у раду јавних институција, јачање контроле над радом јавних служби, увођење критеријума за доношење одлука, као и кроз активније укључивање јавности у доношењу одлука. Квалитетан ЛАП и његова ефикасна примена треба да допринесу уштеди и рационалном коришћењу јавних ресурса, као и бољем остваривању интереса и потреба локалне заједнице. План обухвата велики број области које су важне за добро функционисање локалне самоуправе и локалне заједнице у целини као што су: усвајање локалних прописа која ће омогућити остваривање јавног а не појединачних интереса, сукоб интереса јавних функционера и службеника, разоткривање корупције, управљање јавном својином општине, јавне набавке, доделу средстава различитим циљним групама из локалног буџета и инспекцијски надзор.

Нови ревидирани антикорупцијски план, усвојен је 5. јуна, на 24. редовној седници СО и предвиђа доношење 5 регистара, 3 обуке и доношење 27 различитих аката, од тога 9 нових, а остало си измене и допуне постојећих.

Имплементирање новог антикорупцијског плана  Општине Врњачка Бања подразумева и јавни приступ регистрима јавних предузећа и установа, затим Регистру Јавне својине, Регистру Донација као и регистрима приватних интереса функционера општине, скупштинских и других радних тела.

С.Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial