Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Додатак у нацрту Одлуке о реализацији буџета општине В. Бања у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите које се делом финансирају из наменских средстава за 2019. годину образложио је Живодад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности, на ванредној седници Општинског већа која је одржана 27. јуна у Великој сали СО. Процењена вредност услуге личног пратиоца детета износи 4,92 милиона динара. Услуга Дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју до краја ове године не може прећи износ од 3,92 милиона динара.

Чланови Већа прикључили су се хуманитарној акцији за деветогодишњег Давида Радовановића тако што ће за његово лечење донирати по 3.000 динара.

Скупштини је предложено усвајање Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине непосредном погодбом, на к.п. бр. 1326/5 КО В. Бања, на основу права прече куповине. Одлуком Надзорног одбора уз сагласност оснивача „Новом Аутопревозу“ биће омогућено трогодишње кредитно задужење на износ од 60.000 евра, наменски кредит за инвестиционо одржавање за адаптацију и реконструкцију пословних просторија на Аутобуској станици. На седници је дата сагласност на измену Програма пословања – Програма рада за 2019. годину ПУ „Радост“. Чланови Већа сагласили су се и са Одлуком УО о усвајању Статута Установе НБ „Др Душан Радић“. Позитивно је решен и предлог измене и допуне финансијског плана и програма рада Установе Културни центар. Измене укључују пројекат Интернационални фестивал позоришта као и израду Монографије Удружења бања Србије.

У даљем току седнице Веће је прихватило Правилник о осмим изменама и допунама превилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској упреави и Општинском правобранилаштву уз напомену известиоца Љиљане Радаковић, заменице начелника ОУ да су систематизацијом предвиђена 84 радна места и да су од тог броја четири места упражњена.

На захтев такси превозника за промену листе чекања за обављање услуге такси превоза на територији Општине В. Бања, Веће је заузело став да се листа неће мењати. Позитивно је решен захтев МЗ В. Бања за средства из текуће буџетске резерве у износу од 50.000 динара за текуће трошкове за спортску халу Пискавац.

Скупштини ће бити предложено да усвоји Одлуку о изменама и допунама Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења јавних паркиралишта. Прва зона обухватиће и паркинг површине на коловозу и уз коловоз Улице пролетерскиг бригада и Улице Светог Саве. Измене и допуне Одлуке о јавним паркиралиштима предвиђају да се хотелима могу одобрити услуге паркирања за већи број возила на дужи временски период, а плаћање ће се регулисати потписивањем уговора.

Нови члан Одлуке о општем уређењу В. Бање и одржавању јавне чистоће предвиђа да „изношење отпада који не спада у кућно смеће, а може се користити као секундарна сировина може вршити оператер који поседује одговарајуће одобрење надлежног органа или појединац који има закључен уговор са оператером на начин којим се не омета рад ЈКП и не ремети јавни ред и мир.“

На самом крају седнице усвојен је и захтев за доделу средстава из текуће резерве у износу од 500.000 динара који је поднео индиректни корисник буџета, МЗ Вранеши на име спровођења активности у овој МЗ.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial