Skip to content

Document Header

Ванредна седница Општинског већа: Ефикасно решавана актуелна питања

Ванредна седница Општинског већа: Ефикасно решавана актуелна питања published on

У великој скупштинској сали, 28. септембра одржана је ванредна седница Општинског већа коју је водио Иван Џатић, заменик председника општине Врњачка Бања.Vanredna sednica OV 1

По усвајању записника за претходно одржаних седница од 27. августа, 5. и 6. септембра, као и 11. и 12. септембра, потом 17, 18, 19,20. и 26. септембра, усвојен је и дневни ред без предлога за његову допуну.

Прва тачка односила се на Нацрт Трећег ребаланса Одлуке о буџету за 2018. годину. Извештај о одржаној јавној расправи поднела је Јасмина Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа опшптине. Предлози су углавном били за увећање појединих позиција и то: Жарко Марковић тражио је увећање 500 хиљада –дотације непрофитним институцијама; Слободан Дишовић такође за Црвени крст тражио додатно увећање од 500 хиљада, укупно по ребалансу милион динара за потребе активности и помоћи социјално угроженом становништву. Писаним путем су се обратили Туристичка организација, Спортски центар, Општинска стамбена агенција и Општински синдикат Општинске управе. Иван Џатић је рекао да ће ови захтеви бити сагледани, и да ће се размотрити оправданост да се они обухвате ребалансом. Џатић је информисао чланове Већа да ће ребалансом увећање буџета износити око 28. милиона, да се очекује да ће се до краја године у буџету слити преко милијарду остварених прихода, те да ће изградња нових угоститељско-туристичких садржаја за Врњачку Бању значити убирање нових прихода по основу боравишне таксе, пореза на имовину и пореза запослених радника.Vanredna sednica OV 2

Саша Радисављевић, секретар СО, био је известилац Предлога Одлуке о одређивању назива улица и засеока у насељеним местима: Врњачка Бања, Руђинци, Станишинци, Штулац, Вукушица, Отроци, Гоч, Липова, Врњци, Подунавци, Ново Село, Рсовци, Вранеши и Грачац. Наиме, разлози за доношење одлуке су ти што је Републички геодетски завод израдио и доставио путем апликативног софтера Елаборате уличних система за сва насељена места у општини Врњачка Бања, те је на основу тога општина у складу са Уредбом о адресном регистру у обавези да утврди називе за све неименоване улице, тргове, градске четврти, засеоке и друге делове насељених места на својој територији који до израде Елабората  нису имали називе. У вези с тим треба рећи да ће се израда уличних табли и кућних бројева вршити о трошку РГЗ-а, односно надлежног министарства.

Како нас је известио Радисављевић, после неколико одржаних састанака, општина Врњачка Бања добила је укупно 379 нових назива.

Посебна тачка дневног реда била је Одлука о давању назива дела насељеног места Врњачка Бања – Црквено брдо из разлога што централно место у њему заузима Храм ређења Пресвете Богородице. Предлог Миломира Перовића, члана Већа био је, да се централна свечаност прославе Св. Ћирика организује на простору Црквеног Брда. Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове  изложила је нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације за Ромско насеље у Грачацу који је потом и прихваћен.

По образложењу Јелене Богојевић, руководиоца Одсека за локални економски развој и инвестиције чланови Већа су гласали за Нацрт Одлуке о покретању процеса израде локалног акционог плана запошљавања општине Врњачка Бања за 2019. годину.

У наставку седнице Општинског већа усвојени су нацрти Одлука о повећању основног капитала за: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, ЈП „Нови Аутопревоз“, ЈП „ Шуме-Гоч“ и ЈПК „Белимарковац“, а ван снаге је стављен нацрт Одлуке о оснивању ЈКП „Бели извор“ Врњачка Бања.

Од осталих тачака издвојили би смо давање сагласности на предлог Одлуке о изменама и допунама Плана распореда места за постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним местима. До сада је то била могућност само на једној страни Улице Кнеза Милоша, сада се Одлука односи на обе стране. Измена се још односи и на повећање рекламних површина. Јасмина Трифуновић, известила је о предлогу Решења о додели средстава из буџета општине Врњачка Бања за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2018. години.  И на крају на захтев ТУР „Кеопс“, Снежана Миљевић, руководилац Одсека за локалну пореску администрацију је образложила став да средства на име плаћања јавне површине испред локала у Врњачкој улици „Променада“ неће бити наплаћена за период од 15. маја до 15. јула тј. у време трајања радова на Променади.

М.В.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial