Skip to content

Document Header

Ванредна седница Општинског већа

Ванредна седница Општинског већа published on

На дневном реду ванредне седнице Општинског већа која је одржана 5. априла нашло се преко тридесет тачака.vece

Седницом је председавао заменик председника општине Иван Џатић. Чланови Већа су предложили Скупштини општине да донесе ребаланс Одлуке о буџету Општине за 2018. годину. Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и расхода из извора финансирања – текући приходи утврђеним Одлуком о буџету Општине за 2018. годину и то у износу од 207.209.000 динара, на основу пројекција и смерница извршног органа који је предлагач одлуке. Приходи буџета утврђени су иницијалном одлуком о буџету у износу од 1.151.316.000 динара. Утврђена база увећана је за дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2018. годину, а то је максимално 6,4%. Пројекција садржи и позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекује у овој години те је по овом основу планиран износ доприноса за грађевинско земљиште, ефекте озакоњења објеката с обзиром да рокови за озакоњење истичу. На овако утврђене приходе треба додати и пројекцију прихода од продаје непокретности која није у функцији обављања надлежности органа и организација општине В. Бања која се овим ребалансом планира у износу од укупно 368.413.000 динара. Предлогом ребаланса буџета увећани су наменски трансфери по основу промена начина у финансирању предшколских установа и социјалне заштите за 11.204.000 динара. Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода општинског буџета. Овим ребалансом створене су планске апропријације за финансирање пројеката и већих инвестиционих расхода: изградња споменика оснивачу Бање, прибављање имовине за фудбалске терене, уређење дела Чајкиног брда, реконструкција дела Променаде, уградња климатизације и одржавање паркета у спортској хали „В. Дивац“, уређење скупштинске сале… Такође се увећава апропријација за финансирање опште туристичке пропаганде код Установе Туристички центар.

Члановима Већа аутентично тумачење Плана генералне регулације Центра 2 образложио је дипл. инж. грађ. Драгољуб Контић, председник Комисије за планове. На седници су изгласани нацрти одлука о изради планова детаљне регулације „Пијаца“ и „Грачац 1“. Скупштини је предложено да донесе одлуке о постављању бисте Миодрагу Б. Протићу и споменика Павлу Мутавџићу.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial