Skip to content

Document Header

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А published on

Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 09.07.2020. године, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања, доноси следеће:

1.         Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену свих превентивних мера , сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.  При уласку у просторије јавне намене, као и ресторана, кафе барова, обавезна је дезинфекција руку.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера.

Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

2. Налаже  се ЈП „Нови Аутопревоз“, пружаоцу станичне услуге на аутобуској станици да мора применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија аутобуске станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, обавезно мерење температуре путницима у складу са посебним планом мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду). Oбавезно је ношење заштитних маски у јавном превозу. 

Возачи у такси возилима су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење заштитних маски и рукавица).

У свим затвореним просторима у јавним предузећима и установама обавезно је ношење заштитних маски. За спровођење ове мере одговорни су послодавци.

3. Налаже се ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања да врши појачану дезинфекцију јавних површина са тежиштем на прилазима Дому здравља „Др Никола Џамић“, Предшколским установама „Радост“ и „Колибри“, на главној Бањској Променади, парковским површинама и на Зеленој пијаци.

Испред свих предузећа, установа, обавезно је постављање дезо баријера и мерење телесне температуре.

4.  Налаже се спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.).

5. Налаже се станодавцима са територије општине Врњачка Бања да поставе дезо баријере испред улаза у стамбени простор, као и средства за дезинфекцију руку.

Налаже се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама.

6. Контролу над спровођењем донетих мера ће вршити надлежни инспекцијски органи општине Врњачка Бања.

7. Ове наредбе и препоруке ступају на снагу одмах, а доносе се у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, на територији општине Врњачка Бања домаћег становништва као и туриста који посећују Врњачку Бању.

8.Наредбу објавити у Службеном листу општине Врњачка Бања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број 217-1/20-107 од 09.07.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бобан Ђуровић,с.р.

САРАДЊA ШУМАРСКOГ ФАКУЛТЕТA И ЈП „ШУМЕ ГОЧ“

САРАДЊA ШУМАРСКOГ ФАКУЛТЕТA И ЈП „ШУМЕ ГОЧ“ published on

Шумарски факултет Универзитета у Београду и Јавно предузеће за газдовање шумама „Шуме Гоч“ наставиће сарадњу и у наредних пет година.

Протокол о сарадњи потписали су 1. јула у Хотелу „Пирамида“ на Гочу, декан Шумарског факултета Ратко Ристић и директор ЈП „Шуме Гоч“ Ивица Лазаревић. Уговором је предвиђена сарадња у реализацији пројеката, научним  истраживањима, теренској настави за студенте и заштити шума. Ова пословно техничка сарадња је озваничена  потписивањем уговора којим се, према речима декана Ратка Ристића,  верификују све досадашње активности које се односе на извођење различитих пројеката, научних истраживања, теренске наставе студената, размену мишљења и искустава.

– У ЈП „Шуме Гоч“ раде бројни некадашњи студенти Шумарског факултета, данас афирмисани стручњаци, инжењери шумарства и нама као високо образовној научној институцији значи много када у пракси сусрећемо људе који су квалификовани и који новим генерацијама студената могу да пренесу корисна и практична знања, изјавио је за Врњачке новине декан Шумарског факултета Ратко Ристић. Он је посебно нагласио да шуме на падинама Гоча, које гравитирају Врњачкој Бањи, у многоме доприносе вредности простора, еколошкој заштити и читавом утиску који људи препознају као импресију звану Врњачка Бања.

– Досадашња сарадња одвијала се у међусобној корелацији, у пријему студената за теренску наставу, у постављању одређених огледних површина у научно истраживачке сврхе као и едукацији кадрова и међусобној размени мишљења, предлога и сугестија. Вишедеценијска сарадња, озваничена је потписивањем овог протокола у част стогодишњице од оснивања Шумарског факултета и одсека „Шумарство“ на Шумарском факултету, рекао је за РТВ Врњачка Бања и Врњачке новине, Ивица Лазаревић, директор ЈП „Шуме Гоч“.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial