Skip to content

Document Header

Н А Р Е Д Б A

Н А Р Е Д Б A published on

На основу члана 29. став 1. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 81/18), Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20), Штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 21. 07. 2020. године, због погоршане епидемиолошке ситуације у окружењу проузроковане ширењем епидемије заразне болести „COVID – 19“, а у циљу одређивања одговарајућих мера за спречавање и сузбијање заразне болести на територији Општине Врњачка Бања, доноси наредбу.

У циљу превентивне заштите становништва и гостију Општине Врњачка Бања а због погоршане епидемиолошке ситуације у окружењу проузроковане ширењем епидемије заразне болести „COVID – 19“, председник Општине Врњачка Бања донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања број 217-129/20 од 21. 07. 2020. године. Имајући у виду напред наведену одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Врњачка Бања, од уторка 21. 07. 2020. године на снази су и примењују се следеће посебне – обавезне мере заштите становништва – грађана и гостију:

1. Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и одговарајуће мере личне заштите (ношење заштитне маске и/или визир и рукавица). За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метар, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m2.
2. У свим затвореним просторима обавезно је ношење заштитних маски уз поштовање дистанце од најмање 2 метра између лица.
3. Ограничава се рад свих трговинских објеката до 23,оо часа.
4. Ограничава се радно време свих угоститељских објеката рачунајући и објекте брзе хране до 23,оо часа, а извођење музичког програма до 22,оо часа. Уколико се при извођењу музичког програма код отворених угоститељских објеката не поштује дистанца везано за размак између столова од 2 метра, надлежни орган Општинске управе Општине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се ставити ван снаге, односно укинути одобрење за постављање баште која не поштује ову дистанцу.
Уколико се при извођењу музичког програма у затвореним угоститељским објектима не поштује дистанца – размак између столова од најмање 2 метра надлежни орган Општинске управе Општине Врњачка Бања, донеће Решење којим ће се забранити извођење музичког програма за предметни обекат.
5. У јавним парковима, дечјим и спортским игралиштима и током вежбања на отвореном простору, дозвољено је окупљање највише до 5 особа уз примену свих прописаних мера личне заштите – превенције.
6. Налаже се да се рад угоститељских објеката прилагоди тако да за једним столом не могу седети више од 2 лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од 2 метра између столова. Број особа у објекту треба ограничити тако да је могуће обезбедити удаљеност од најмање два метра од других особа у свим правцима. Сви запослени су у обавези да носе маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо–баријере са одговарајућим дезинфекционим средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешће спровођење дезинфекције. У тоалетима обезбедити течни сапун и папирне убрусе.
7. Налаже се пуна примена свих превентивних мера у вртићима и предшколским установама, спровођење свих мера заштите у складу са упутствима надлежног министарства, а препоручује се родитељима да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.
8. У основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске и/или визира или рукавица).
9. У јавном превозу (градски, међуградски и други организовани превоз) обавезно је ношење заштитне маске и/или и визира (возачи, редари, контролори и путници) уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Лицима без заштитне маске забрањује се улаз у возило јавног превоза или организованог превоза. Број и распоред путника у возилу треба да је такав да омогућава прописану удаљеност међу њима најмање један метар. Возачи такси возила су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење маски и рукавица) уз постављање заштитне преграде ради дистанцирања од путника у возилу, као и честих проветравања и дезинфекција возила.
10.У верским објектима и приликом верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.) спроводити све мере личне заштите.
11. Рад козметичких, фризерских салона, салона лепоте, фитнес-центара и теретана организовати уз спровођење свих мера заштите од стране запослених (ношење заштитне маске, визира и рукавица).
12. У свим објектима јавне намене (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни центри и други) неопходно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајућим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике Србије.
13. Одобрава се рад отворених базена уз следеће мере превенције:
-Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2m од суседног сунцобрана (сунцобрани се постављају на раздаљини од 4m). Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом. Сунцобране поставити на раздаљини од 4m;
-Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2m;
-Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
-Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
-Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5m;
-У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
-Капацитет купалишта је 1 лице на 10 m2;
-Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
-Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
-Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
-Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене.
14. Рад свих затворених базена, SPA и Wellness центара, организовати тако, што ће се примењивати све прописане мера превенције и заштите с тим да се мора у потпуности поштовати дистанца од 1,5 метар, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m2.
15. Налаже се ЈKП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања да сваког дана врши дезинфекцију улица, зелених парковских и јавних површина, објакта зелене пијаце као и испред здравствених установа.
16. Дезинфекција најмање једанпут дневно, заједничких просторија у стамбеним зградама (ПРЕПОРУКА).
Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

Број 217-1/20-116 од 21. 07. 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial