Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Правци фискалне политике у 2021. години

На ванредној седници Општинског већа која је одржана 2. новембра у Кабинету председника општине разматран је извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине В. Бања у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године који је поднео Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. У извештајном периоду за првих девет месеци 2020. године остварен је дефицит у износу од 51.089.956 динара. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине износе 722.731.724 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине су 773.821.680 динара. Услед ширења епидемије заразне болести Ковид-19 и економске кризе које је уследила као последица, процењује се да ће остварење прихода до краја године бити око 30% мање од планираног. Према подацима из извештаја од укупно 41 врсте прихода, 10 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека, а просечно остварење ових прихода је 93,8%.

У образложењу Нацрта Одлуке о буџету Општине В. Бања за 2021. годину, који је изгласан на седници, поред правног основа образлаже се поступак припреме за доношење буџета, промене које се односе на правну регулативу и основне макроекономске претпоставке и смернице за припрему буџета локалне власти за 2021. годину. Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе.

ПРАВЦИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У 2021. ГОДИНИ

Слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6%. На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.

Приходи буџета Општине Врњачка Бања за 2021. годину утврђени су Нацртом у износу од 1.194.900.000динара.

Чланови Већа предлажу Скупштини да донесе одлуку о прибављању и отуђењу земљишта у јавну својину Општине Врњачка путем размене између Општине и Радојке Јанковић из Штулца, као и одлуку о отуђењу стана од 99 квадрата из јавне својине Општине, по спроведеном поступку јавног надметања.

У даљем току седнице Скупштини је предложено да донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу В. Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза јер се у пракси показало да је потребно ближе прецизирати поједине одредбе.

Чланови Општинског већа упознати су са информацијом, захтевом ПУ „Радост“ за увећањем броја група за припремно предшколски програм на полудневном трајању у Врњцима, дељењем постојеће групе од двадесет троје деце на две, како би се омогућило организовање васпитно-образовног рада уз поштовање дистанце, мере за спречавање ширења епидемије Ковид-19.

Општинско веће је усвојило Програм контроле квалитета ваздуха на територији Општине В. Бања за 2021. годину, јер локална самоуправа у оквиру својих надлежности обезбеђује континуирано праћење квалитета ваздуха, у складу са важећим законима. Подручје на којем се спроводи мониторинг је централна урбана зона града. У локалној мрежи мере се концентрације суспендованих честица и тешких метала (арсен, кадмијум, никал и олово) из узоркованих суспендованих честица. У складу са специфичном конфигурацијом терена, мониторинг ће се спроводити на једном мерном месту, у Централном бањском парку код зграде Купатила, а узорци ће се узимати у току целе године, свакога дана.

Програм је припремљен са основним циљем да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје како би се сагледао утицај квалитета ваздуха на здравље и животну средину. Обавеза јединице локалне самоуправе је да у складу са Законом о заштити ваздуха Агенцији за заштиту животне средине редовно доставља податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из локалне мреже.

М.Ст.Ј.

КОНЦЕРТ У ЗАМКУ КУЛТУРЕ „РУСКЕ РОМАНСЕ“

КОНЦЕРТ У ЗАМКУ КУЛТУРЕ „РУСКЕ РОМАНСЕ“ published on

Наступ Катарине Симоновић Иванковић (сопран) и Јелене Дељанин Алексић (клавир)

Са великим задовољством публика је пратила концерт у Замку културе, 30. октобра. Руске романсе Михаела Глинке, Чајковског, Рахмањинова моћним гласом изнела је мр Катарина Симоновић Иванковић, сопран, у пратњи пијанисткиње мр Јелене Дељанин Алексић. За крај концерта публика је била у прилици да чује „Калинку“, а уметнице су на бис извеле руску народну песму „Очи чарне“.

Мр Катарина Симоновић Иванковић, дипломирала на Музичкој академији у Источном Сарајеву, а магистрирала у класи проф. Радмиле Бакочевић. Стручно се усавршавала код еминентних педагога соло певања А. Ивановић, Б. Цвејић и О. Миљаковић. Остварила је преко двадесет солистичких концерта – реситала, од којих се издваја солистички концерт, у Задужбини Илије Коларца у Београду, 2010. године. Наступала је 2005. године у опери На уранку Ст. Биничког, са улогом Станке, и комичној опери Телефон Г. Ц. Менотија са улогом Луси, у Београду и Нишу, као и оперети „Слепи миш“ Ј. Штрауса, са улогом Аделе у Народном позоришту у Нишу. На великој сцени Народног позоришта у Београду наступила је са истом улогом. Као солиста наступала је са хоровима из Сарајева и Ниша, у Србији, БиХ, Грчкој, Шведској, Италији, Америци, Канади и Русији. Успешно је сарађивала са хором и оркестром Факултета уметности, Нишким симфонијским оркестром и оркестром „Constantinus“. Од 2006. године ради на Катедри за соло певање на ФУ у Нишу.

Мр Јелена Дељанин Алексић, основне и магистарске студије завршила на Факултету уметности у Приштини у класи проф. Драгослава Аћимовића. Добитник је признања Истакнути студент за изузетне резултате током студија. Усавршавала се на мајсторским курсевима код врхунских пијаниста и педагога: Н. Штаркман, Ј. Чугајев, А. Куртев, С. Килстром. Наступала је као солиста са различитим камерним ансамблима у земљи, али се представила и публици Италије, Бугарске, Македоније, БиХ и Грчке. Учествовала је на значајним фестивалима: НИМУС, Млади виртуози (Бугарска), Први пијанистички фестивал – Ћустендил (Бугарска), 30. Међународни фестивал – Кардица (Грчка), Међународни музички фестивал Constantinus. Учесник је пројекта Национална концертна сезона (2008) реализованом под покровитељством Министарства за културу Републике Србије. Са оркестром Constantinus је премијерно извела Хајднов концерт за клавир и виолину у Ф-дуру, у Нишу, Скопљу и Сливену (2009). У оквиру међународног обележавања 200 година од рођења Фредрика Шопена у Пољском институту у Софији (2010), била је једини представник из Србије. Снимала је за потребе нишких ТВ и радио станица. Од 2002. године ради на Факултету уметности у Нишу, а од 2014. године је у звању вишег стручног сарадника на Катедри за соло певање.

М.Ст.Ј.

ЗАСЕДАО САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ЗАСЕДАО САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА published on

Припремљен нацрт програма за унапређење саобраћаја на територији Општине

На другом састанку новог сазива Савета за безбедност саобраћаја Општине Врњачка Бања, одржаном  22. октобра, урађен је нацрт програма за 2021. годину. За финансирање унапређења саобраћаја на путевима наше Општине, предвиђено је осам милиона динара.

Након што Агенција за безбедност саобраћаја одобри предлог овог Савета, он ће бити на дневном реду наредне седнице Општинског већа.

Према речима Драгана Говедарице, председника Савета за безбедност саобраћаја Општине Врњачка Бања по новом Закону о безбедности саобраћаја и Пословнику о раду савета локалних самоуправа,  обавеза је да се предлог програма трошења средстава достави Агенцији за безбедност саобраћаја на који она даје сагласност. Након тога, такав предлог се прослеђује Општинском већу и затим се по усвајању, креће у реализацију програма.

– Та средства се враћају из Републике и она су настала наплатом средстава од казни за прекршаје у саобраћају, а део средстава је од Општинске управе, од казни за прекршаје које евидентира наша локална инспекција, односно 30% од тих средстава се враћа из републичког буџета, тако да планирамо осам милиона динара, појаснио је Драган Говедарица.

Половина од тих средстава, око четири милиона, биће опредељено за финансирање путне инфраструктуре, док је друга половина предвиђена за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно промотивне активности и научно истраживачки рад из ове области као и техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове саобраћаја.

С. Станојчић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial